Kế hoạch

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 32 ( Từ 11/03 đến 16/03/2019)

Ngày cập nhật 08/03/2019

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

 

  

                                       ---------------                                                                               -----------------

        KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

        ( Tuần 32. Từ 11/03 đến 16/03/2019)

       -----------------

 

                 I.KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

           II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

·        1.Giáo viên chủ nhiệm :

 + Quán triệt, nhắc nhở  hs thực hiện nghiêm túc  CV số 305/ SGDĐT-CTTT V/v thực hiện bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe đạp điện,xe máy điện ,xe gắn máy,mô tô”

  + Nhắc nhở hs thực hiện tốt  nề nếp, nội quy nhà trường

+ Kiểm tra dụng cụ, sách vở, bì đựng giấy KT của hs

+ Tập xếp chữ theo khối lớp

  + Ngoại khoá khối 8-9

  + Động viên hs tham gia TTHĐ cấp thành phố

  + Động viên HS Chuẩn bị tham gia thi HSG VH cấp Tỉnh

          2.Giáo viên bộ mônTổ chuyên môn:

                                  * Học chính thức Tuần 29

 + Bồi dưỡng đội tuyển HSG khối 9 ( Thi 19/3)

 + Tăng cường các tiết học trải nghiệm

 + Bồi dưỡng HSG  Giải T-AV qua mạng cấp QG ( K5-9)

+ Dạy ôn tập cho hs khối 12

+ Dự giờ, SHCM theo nghiên cứu bài học

+ Tăng cường dự giờ đột xuất

+ GV soạn giảng , cập nhật thông tin kịp thời trên website

+ Kiểm tra hồ sơ GV

+ Nộp đề kiểm tra KS giữa kỳ II ( 12/3)

+ Triển khai tập luyện các tiết mục VN theo phân công  

    * Tổ Ngoại ngữ

 - Dạy Cambridge tuần 23

- Chuẩn bị ngoại khoá  “ Blowg in the wind” ( 23/3)

- SHCM :  ( Cô Hải Yến )

    * Tổ xã hội :

- SHCM Ngữ Văn 12 ( Cô Trang)

- Nộp kế hoạch ôn tập môn GDCD lớp 12 về SGD(Cô Thắm)

    * Tổ Toán –Tin

- Chuẩn bị ngoại khoá “ Tài năng TV” Khối 8-9 (16/3)

-SHCM Toán 8A “ Tích hợp liên môn ” ( Thầy Bình)

   * Tổ Thực nghiệm :

- Ngoại khoá “ Năng lượng quanh ta” (9/3)

- SHCM  Lý 9B : “ Các tác dụng của ánh sáng ” ( Thầy Một)

               Sinh 10B ( Thầy Bảo Thế)

   * Tổ Năng khiếu :

-Tăng cường việc quản lý  hs trong các tiết học

- Luyện tập đội tuyển tham gia TTHĐ cấp Thành phố

   * Tổ Tiểu học :

- Duy trì phong trào “ giữ vở sạch, viết chữ đẹp” cho hs

- Dạy TQM, IOE, Rèn chữ viết theo lịch phân công

- Làm tập chữ viết đẹp cho từng lớp

     3. Hoạt động Đội

+ Tăng cường kiểm tra nề nếp các lớp

     4. Hoạt động Đoàn :

+ Kiểm tra nề nếp các lớp

+ Cổ động cho các đội tham gia TTHĐ

+Giao lưu với Đoàn TN CA Tỉnh (17/3)

     5. Hoạt động Công Đoàn :

+ Duy trì hoạt động TDTT-VHVN

     6. BGH

 + Lên kế hoạch thi KSCL giữa kỳ II

 + Duyệt đề thi KS

 + Dự hội nghị trực báo  GDTrH

 + Kiểm tra sổ ghi đầu bài

 + Dự giờ

 + Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của SGD

                     ------------------------------

  HAI

11/03

  SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

+ CC: Xếp chữ theo nền nhạc

 

-Toàn trường

- TPT-GVCN

 CHIỀU

 

+ Học bình thường theo TKB

+ Nộp báo cáo GDTrH về SGD

 

-Toàn trường

-VP

 

BA

12/03

  SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

+ Khối 1 tập dân vũ 15’ đầu giờ

+ 7h30: Dự chuyên đề môn Hoá cấp Tỉnh tại THPT Chu Văn An

+ Nộp đăng ký thao giảng  26/3

-Toàn trường

 -Khối 1

-Cô Lan

 

-GVBM

 

 CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

+ 14h30: Dự CĐ cấp Tỉnh môn Bóng đá  K12  tại Chuyên LQĐ

+ Nộp đề thi KSCL giữa kỳ II

-Toàn trường

-Thầy Quân-Tú

 

-TCM

 

  TƯ

13/03

  SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

+ 7h30: Dự chuyên đề môn Sử  cấp Tỉnh tại THPT Đakrông

+Tiết 3: SHCM  Toán 8A

-Toàn trường

- Thầy Điệp

 

-Thầy Bình

 

 CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

+Tiết 1-2 : Bồi TQM / HS khối 5

 

-Toàn trường

-Thầy Thắng

 

 

  NĂM

14/03

SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

+ Khối 2-3 tập dân vũ 15’ đầu giờ

+ 7h30: Dự chuyên đề môn Toán cấp Tỉnh tại THPT Vĩnh Linh

+ Tiết 1: SHCM môn AV 10B

-Toàn trường

- Khối 2-3

- Phong,Thắng

 

- Cô Yến

CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

+ Kiểm tra sổ ghi đầu bài

 

-Toàn trường

-BGH

  SÁU

15/03

SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

+ 7h: Dự khai mạc TTHĐ tại PĐP

-       Ra quân đội Bơi  

+7h30: Dự HN trực báo  tại Lê Lợi

+ Tiết 3: SHCM  Lý 9B

-Toàn trường

-T Anh- Thanh

 

- Cô Hiền

-Thầy Một

 

CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

+ Học  AV Camrichdge

+ Tiết 2: SHCM Ngữ Văn 12

+ Tiết 3: SHCM  Sinh 10B

-Toàn trường

- K/Tiểu học

-Cô Trang

- Thầy B Thế

 

 

 

  BẢY

 16/03

SÁNG

 

+ Học bình thường theo TKB

+ Luyện chữ và AV Camrichdge

+ Tiết 3-4 : NK khối 8-9

+ Nộp câu hỏi NK  k6-7 về tổ NN

 

-Toàn trường

- Khối T/ học

- Tổ TT

- GVBM

 

   CHIỀU

  +14h: Sinh hoạt tổ CM :

-       Góp ý các tiết SHCM

-       Kiểm tra chéo hồ sơ GV

-Toàn trường

 

 

CHỦ NHẬT

17/3

 

 

CHIỀU

 

 +14h - 21h : Giao lưu TT + VN với Đoàn viên CA Tỉnh QT

 

-Đoàn viên GV

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                           Q. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                           Đồng Thị Bích Hiền

  Facebook Messenger