Kế hoạch

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 28 ( Từ 11/02 đến 16/02/2019)

Ngày cập nhật 18/02/2019

 

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

                                         *************                                                                              ************

        KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

        ( Tuần 28. Từ 11/02 đến 16/02/2019)

       -----------------

 

                 I.KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

           II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

·        1.Giáo viên chủ nhiệm :

 + Quán triệt, nhắc nhở  hs thực hiện nghiêm túc  CV số 305/ SGDĐT-CTTT V/v thực hiện bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe đạp điện,xe máy điện ,xe gắn máy ,mô tô”

  + Chỉnh đốn nề nếp, đồng phục sau kỳ nghỉ tết

+ Kiểm tra dụng cụ ,sách vở, bì đựng giấy KT của hs

  + Ngoại khoá khối 6-7

  + Hoàn thành quyên góp từ thiện

  2.Giáo viên bộ mônTổ chuyên môn:

                                  * Học chính thức Tuần 26

      Triển khai chương trình dạy Cambridge ( Tuần 20)

+ GV soạn giảng , cập nhật thông tin kịp thời trên website

+ Bồi dưỡng HSG văn hóa. Giải T-L-AV qua mạng

+ Tiếp tục dự giờ, SHCM theo nghiên cứu bài học

+ Tăng cường dự giờ đột xuất

+ Bồi dưỡng đội hùng biện Tiếng Anh cấp Tỉnh khối THCS-THPT- Hùng biện Tiếng Anh cấp Tỉnh khối Tiểu học

+ Bồi dưỡng đội tuyển HSG khối 9

+ Thu thập tư liệu , hình ảnh chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường

    * Tổ Ngoại ngữ

 - Dạy Cambridge tuần 21

- Tổ chức ngoại khoá “ Blowg in the wind” ( 16/2)

* Tổ xã hội :

- Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục địa phương các môn (V-S-Đ-GDCD)

- Phát thanh chương trình CLB

-  SHCM : GDCD 10B ( Tuần 28- Cô Thắm )

  * Tổ Toán –Tin

- Chuẩn bị  NK khối THPT “ Khám phá tri thức ” ( 23/2)

  * Tổ Thực nghiệm :

- SHCM : Lý 8B ( Tuần 28-Thầy Huy)

- CĐ cấp trường : Cô Lan ( Tuần 28)

   * Tổ Năng khiếu :

- Nộp bản đăng ký tiết SHCM- CĐ thực hiện  HKII

-Tăng cường việc quản lý  hs trong các tiết học

- Kiểm tra nề nếp học sinh

    * Tổ Tiểu học :

- Duy trì phong trào “ giữ vở sạch, viết chữ đẹp” cho hs

- Dạy TQM, IOE, Rèn chữ viết theo lịch phân công

    3. Hoạt động Đội

+ Tăng cường kiểm tra nề nếp các lớp

+ Nắm sỉ số hs sau kỳ nghỉ tết 

     4. Hoạt động Đoàn :

+ Kiểm tra nề nếp các lớp

+ Chuẩn bị chương trình giao lưu với Đoàn TN CA Tỉnh

     5. Hoạt động Công Đoàn :

+ Duy trì hoạt động TDTT-VHVN

     6. BGH

 + Chỉ đạo dạy chương trình HKII

 + Kiểm tra nề nếp các lớp

 + Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của SGD

                     ------------------------------

 

   HAI

11/02

  SÁNG

 

+ Học bình thường theo TKB

+ CC: Dân vũ  Khối THCS-THPT

 

 

-Toàn trường

- TPT-GVCN

 

 CHIỀU

 

+ Học bình thường theo TKB

 

 

-Toàn trường

 

BA

12/02

  SÁNG

 

+ Học bình thường theo TKB

+ Kiểm tra nề nếp lớp

+ Nộp danh sách HS thi hùng biện Tiếng Anh cấp Tỉnh về SGD

 

 

-Toàn trường

 - Đoàn

- Tổ NN-VP

 CHIỀU

 

+ Học bình thường theo TKB

 

 

-Toàn trường

 

 

13/02

  SÁNG

 

+ Học bình thường theo TKB

+ Kiểm tra nề nếp lớp

 

 

-Toàn trường

- Đoàn

 

 CHIỀU

 

+ Học bình thường theo TKB

 

 

-Toàn trường

 

 

  NĂM

14/02

SÁNG

 

+ Học bình thường theo TKB

 

 

-Toàn trường

 

CHIỀU

 

+ Học bình thường theo TKB

 

 

-Toàn trường

 

 

  SÁU

15/02

SÁNG

 

+ Học bình thường theo TKB

 

-Toàn trường

 

CHIỀU

 

+ Học bình thường theo TKB

 

 

-Toàn trường

 

 

 

 

 

 

  BẢY

 16/02

SÁNG

 

+ Học bình thường theo TKB

+ Học TQM và AV Camrichdge

+ Tiết 3-4 : NK khối THPT

+Nộp câu hỏi NK khối  6, 7  về tổ Xã hội

 

 

-Toàn trường

- Khối T/ học

-Tổ Toán Tin

-GVBM

   CHIỀU

 

 +14h: Sinh hoạt CM theo khối

 

 

-Toàn trường

 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                           Q. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                           Đồng Thị Bích Hiền

  Facebook Messenger