Kế hoạch

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “VUI TẾT NGUYÊN ĐÁN” CHÀO XUÂN KỶ HỢI NĂM 2019

Ngày cập nhật 23/01/2019

        TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

              TỔ NĂNG KHIẾU

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

        Số .../ KH - NK         

                                                                                    Đông hà, ngày 22 tháng 1 năm 2019

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

CHƯƠNG TRÌNH “VUI TẾT NGUYÊN ĐÁN”

CHÀO XUÂN KỶ HỢI NĂM 2019

1. Mục đích -  Yêu cầu:

- Nhằm tạo cho các em học sinh có thêm sân chơi lành mạnh và thõa niềm đam mê với năng khiếu của mình.

- Tạo cho các em được tìm hiểu và hiểu biết về Tết cổ truyền của dân tộc ta, qua đó biết yêu quý các giá trị lịch sử của dân tộc.

- Yêu cầu tất cả giáo viên, học sinh và các bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc đạt chất lượng cao.

2.Thời gian - địa điểm tổ chức – Đối tượng tham gia:

*Thời gian:

- 14h00’ ngày 30/1/2019

* Địa điểm:

- Tại Sân khấu đa năng trường Trưng Vương.

          * Đối tượng:

          - Toàn thể giáo viên và học sinh khối THCS-PT

3.Hình thức tổ chức:  

          - Trình diễn văn nghệ, nhảy, múa…

          - Thi ẩm thực về đặc trưng của ngày Tết cổ truyền

          - Thi Thiết kế và biểu diễn thời trang tự làm về các bộ sản phẩm Tết cổ truyền.

          - Xem Video về nét đặc trưng của Tết cổ truyền

          - Thời khắc giao thừa

4. Thể lệ của 2 phần thi:

          * Phần thi Ẩm thực: Mỗi lớp chuẩn bị ít nhất là 3 món ẩm thực đặc trưng nhất về ngày Tết bày ra trên sân khấu và có 5 phút để thuyết trình về ẩm thực của lớp mình (vì sao lại chọn 3 món đó, giá trị về tài chính là bao nhiêu, chất lượng đảm bảo ATTP như thế nào, ý nghĩa của các món ẩm thực đó…). Lầm lượt các lớp ra trình bày sau đó để mâm ẩm thực của lớp mình lại trên sân khấu, BGK sẽ chấm điểm và trao giải.

          * Phần thi Trang phục: Mỗi lớp tự chọn các vật liệu để thiết kế thành 1 bộ trang phục đặc trưng của các dân tộc về ngày Tết cổ truyền, có 3 học sinh tham gia, trong đó 1 em làm người mẫu, 2 em còn lại sẽ thiết kế cho bộ trang phục đó với thời gian 20 phút. Sau đó các người mẫu của các lớp sẽ trình diễn 1 vòng trên sân khấu với nền nhạc “Xuấn yêu thương” do ban tổ chức chuẩn bị. BGK chấm điểm và trao giải.

 

5. Chương trình:

          1/ Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

          2/ Chương trình văn nghệ chào xuân Kỷ Hợi 2019

          3/ Xem Video đặc trưng về ngày Tết cổ truyền dân tộc

          4/ Thi Ẩm thực ngày Tết

          5/ Thi thiết kế trang phục ngày Tết

          6/ Thời khắc giao thừa: Tưởng tượng các em học sinh Trưng Vương được đón thời khắc giao thừa ngay tại trường…Tắt hết điện và đếm ngược từ 10 đến 1…bắn pháo và nổ bong bóng…Tốp ca nam nữ giáo viên hát bài “Xuân đã về”

          7/ Kết thúc

5. Phân công nhiệm vụ:

 

STT

Nội dung công việc

Người thực hiện

1

Xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể, triển khai đến GVCN để nắm bắt thực hiện, chỉ đạo toàn bộ chương trình…chuẩn bị Video về ngày Tết

Thầy Thế Anh

2

Phụ trách âm thanh loa máy, tập luyện văn nghệ

Thầy Tiến Dũng

3

Nắm bắt kế hoạch, tập luyện và chuẩn bị cho 2 phần thi…

GVCN các lớp

4

Chuẩn bị maket, trang trí…

Cô Lai, Mến, Chí Thanh

5

Chuẩn bị pháo, bong bóng

Thầy Thanh

6

Tập luyện các tiết mục văn nghệ

Cô Diễm, Song Thương, Tiến Dũng

7

MC dẫn chương trình

Cô Nhật My

8

Chuẩn bị máy chiếu

Thầy Minh Tiến

9

Chuẩn bị các cơ sở vật chất, sắp xếp bàn ghế

Nhóm GVTDTT tổ Năng khiếu (Thầy Nhuận chịu trách nhiệm)

6. Đề xuất kinh phí tổ chức và trao giải:

- Nhà trường hỗ trợ kinh phí để chuẩn bị maket, pháo, bong bóng

- Trao giải cho 2 phầm thi:

          2 giải nhất: 150.000đ x 2 = 300.000đ

          2 giải nhì:   100.000đ x 2 = 200.000đ

          2 giải ba:    70.000đ x 2 =  140.000đ

Trên đây là kế hoạch tổ chức Vui Tết nguyên đán chào xuân Kỷ Hợi 2019 của Tổ Năng khiếu, đề nghị các giáo viên, nhân viên, các bộ phận được phân công theo dõi kế hoạch chủ động thực hiện.

    

Nơi nhận:               TTCM TỔ NĂNG KHIẾU       Q. HIỆU TRƯỞNG           PCT. HĐQT                   

HĐQT;                                                                   

            BGH;                          

            CLB;

            GVCN;

Lưu CLB; VP.    

                    Nguyễn Thế Anh              Đồng Thị Bích Hiền          Hoàng Thị Hương

  Facebook Messenger