Kế hoạch

KẾ HOẠCH THI HỌC SINH GIỎI TOÁN QUA MẠNG CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2018 – 2019

Ngày cập nhật 13/01/2019

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

         Số:      /KH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnhphúc

Đông Hà, ngày 10  tháng 01 năm 2019

 

 

 

KẾ HOẠCH THI HỌC SINH GIỎI

 TOÁN QUA MẠNG CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2018 – 2019

 

Căn cứ Công văn số 5814-BGDĐT-GDTrH về việc tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2018-2019, Trường Trưng Vương triển khai kế hoạch thi Toán qua mạng cấp Thành phố như sau:

           I/ Đối tượng dự thi: Là học sinh của trường từ lớp 1 đến 10 đã hoàn thành vòng thi 7 của chương trình tự luyện Toán qua mạng có danh sách kèm theo.

            II/ Lập mã dự thi cấp thành phố: Đ/c Nguyễn Văn Cần phụ trách tạo mã dự thi cho từng khối, lớp theo khung giờ và bảo mật trước khi diễn ra ngày thi 2 ngày.

          III/ Thời gian dự thi:

1.      Khối Tiểu học: Thứ 3, ngày 1501/2019

2.      Cấp Trung Học: Thứ 4, ngày 16/01/2019

Thời gian

Lớp

Phòng thi

SL hs

Giám thị

Ngày 15/01/2019

 8h00-8h45

Khối 4

PM1

43

Thầy Tiến KT, Cô Uyên

PM2

Thầy Thành, Cô Thúy

9h00 – 9h45

Khối 1 Ca 1

PM1

70

Thầy Tiến KT, Cô Vi, Thúy

PM2

Thầy Thành, Cô Nhị, Cô Xuân

PM3

 

Cô Sen, Cô Xin

 10h00 – 10h45

Khối 5

PM1

46

Thầy Tiến KT, Cô Toàn, Cô Xin

PM2

Thầy Thành, Cô Lành, Cô Thương

11h00 – 11h45

Khối 2

PM1

76

Thầy Tiến KT, Cô Xuân, Cô Lợi

PM2

Thầy Thành, Cô Nhi, Cô Nhị

PM 3

 

Cô Vân, Cô Huyền

13h30 – 14h15

 (dự phòng)

Khối 4

 

 

Thầy Tiến KT,

14h30-15h15

Khối 1 Ca 2

PM1

50

Thầy Tiến KT, Cô Lành, Cô Thương

PM2

Thầy Cần, Cô Huyền, Cô Toàn

15h30-16h15

(dự phòng)

Khối 5

 

 

Thầy Tiến KT,

16h30-17h15

Khối 3

PM1

26

Thầy Tiến KT, Cô Trang, Cô Phương

Ngày 16/01/2019

 8h00-8h45

Khối 6

PM1

 

Thầy Tiến KT, Thầy Sỹ

9h00 – 9h45

Khối 9, 10

PM1

 

Thầy Tiến KT, Thầy Sỹ

 10h45 – 10h45

Khối 7,8

PM1

 

Thầy Tiến KT, C.Hạnh

13h30 – 14h15

(dự phòng)

Khối 6

PM1

 

Thầy Tiến KT

14h30-15h15

 ( dự phòng)

Khối 9, 10

PM1

 

Thầy Tiến KT

15h30-16h15

 (dự phòng)

Khối 7,8

PM1

 

Thầy Tiến KT

 

 

III. HỘI ĐỒNG THI:

        1             

Cô Đồng Thị Bích Hiền

Q.Hiệu trưởng

CHỦ TỊCH HĐT

        2             

Cô Hồ Thị Bích Ngọc

PTKTH

Phó CT HĐT

        3             

Cô Trần Thị Hồng Tuyết

Văn phòng

Thư kí

        4             

Thầy Nguyễn Bảo Phong

TTCM

Thành viên

        5             

Cô Bùi Thị Hải Lý

TTCM

Thành viên

        6             

Thầy Võ Minh Tiến

Kĩ thuật

Kĩ thuật

        7             

Thầy Nguyễn Văn Cần

GV Tin

Kĩ thuật

        8             

Thầy Đặng Văn Nhuận

GV Toán

Kĩ thuật

        9             

Giáo viên coi thi

 

 

IV. Lưu ý: 

1.Các khối lớp tiểu học nộp máy tính để chuẩn bị cho kỳ thi vào Sáng Thứ hai (14/01/2019) tại Phòng Tin học, cụ thể mỗi lớp chịu trách nhiệm nộp 4 máy tính xách tay còn dùng tốt đã mở khóa và sạc đầy pin trước khi nộp về cô Tuyết.

2. Giáo viên coi thi và kĩ thuật phòng máy phải đến trước khung giờ thi ít nhất 15 phút

3.GVCN ( Hoặc GV phụ trách dạy TQM) nắm danh sách học sinh tham dự thi  ghi rõ tên đăng nhập, mật khẩu của HS (cả dự phòng) tránh trường hợp HS quên.

4. Thí sinh dự thi lần lượt theo thứ tự danh sách BTC cho các lớp đăng ký, ngồi theo đúng số máy thứ tự giám thị gọi tên trong danh sách.

5. GVCN & GV dạy bồi dưỡng nhắc nhở học sinh dự thi đúng khung giờ quy định.

6. GVCN & GV bồi dưỡng nào không dạy trùng giờ khối lớp dự thi thì theo lớp quản lý HS dự thi.

7. Học sinh cần lưu ý:

- Chỉnh sửa đúng các thông tin cá nhân. (Ghi bằng Tiếng việt có đầy đủ họ và tên, Họ trước, tên sau), những trường hợp sai tên sẽ không công nhận kết quả.

- Trong quá trình làm bài thi, không để tài khoản bị đăng nhập tại máy tính khác. Nếu xảy ra hiện tượng này, tài khoản thi sẽ bị khóa do hệ thống ghi nhận có sự gian lận.

- Điều kiện để làm bài thi leo dốc (bài số 3) là học sinh cần vượt qua hai game thi đầu với tổng số điểm từ 100 trở lên.

8. Mỗi vòng thi có 03 bài thi. Khi học sinh làm hết bài thi nào, hệ thống sẽ lưu điểm của bài thi đó. Nếu trường hợp mất điện hoặc có sự cố về máy tính không thể làm bài, HS đó sẽ được tham gia thi dự phòng (GV dạy bồi dưỡng và GVCN lưu ý nhắc nhở HS chú ý nộp bài sau khi hoàn thành bài thi tránh trường hợp HS làm xong bài quên lưu sẽ mất kết quả)

      Trên đây là Kế hoạch tổ chức thi giải Toán qua mạng Vòng thi số 8 (cấp Thành phố) năm học 2018-2019 , đề nghị giáo viên được phân công  theo dõi để thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:

-       HĐQT, BGH;

-       Tổ TH, Toán;

-       Website Trường;

-       Lưu: VT.

PT KHỐI TIỂU HỌC

 

 

Hồ Thị Bích Ngọc

Q. HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đồng Thị Bích Hiền

 

  Facebook Messenger