Kế hoạch

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019

Ngày cập nhật 13/01/2019

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

  LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

  

        Số .../ KH-LĐ                                                                                                 Đông hà, ngày 9 tháng 1 năm 2019

                               
                                  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ I

 NĂM HỌC 2018 – 2019

 1. Mục đích -  ý nghĩa:

Nhằm đánh giá, sơ kết về mọi mặt trong học kỳ 1 vừa qua, đồng thời nhà trường có những phần thưởng trao cho các cá nhân học sinh, tập thể có những kết quả cao trong mọi hoạt động. Qua đó tạo động lực và cổ vũ tinh thần để các cá nhân học sinh, các tập thể lớp phấn đấu hơn nữa và đạt kết quả cao hơn trong học kỳ 2 của năm học.

2.Thời gian - địa điểm tổ chức:

* Thời gian :

+ Ngày 14/1/2019: Lễ sơ kết khối Tiểu học – Tiết 3-4 (Chiều thứ 2)

+ Ngày 15/1/2019: Lễ sơ kết khối THCS – PT – Tiết 3-4 (Chiều thứ 3)

* Địa điểm: Tại sân khấu trung tâm trường Trưng Vương

 3.Hình thức tổ chức:  

* “Lễ sơ kết học kỳ 1”. Theo hình thức sân khấu hóa, đánh giá, trao thưởng.

 4. Phân công nhiệm vụ:

 

STT

Nội dung công việc

Người thực hiện

 

1

Ổn định học sinh trước khi vào buổi lễ; lên kế hoạch, phân công chi tiết để giáo viên, nhân viên, học sinh nắm bắt, thực hiện. Trao thưởng cho các đoàn viên HS đạt danh hiệu HSG, các tập thể lớp đạt thành tích về thi đua của Liên đội…

Thầy Thế Anh

2

Chịu trách nhiệm hướng dẫn sắp xếp bàn ghế cho GV, HS

Các đ/c Đoàn viên: Chí Thanh (phụ trách)

3

Chuẩn bị báo cáo và đọc báo cáo sơ kết học kỳ 1.

- Khối THCS-PT: Cô giáo Đồng Thị Bích Hiền.

- Khối TH: Cô giáo Hồ Thị Bích Ngọc

4

Trao thưởng cho các cá nhân tập thể đạt giải; đạt thành tích trong học kỳ 1.

HĐQT, BGH, Đoàn thanh niên

5

Chuẩn bị các giải thưởng. (Từ hiện vật cho đến tiền mặt phục vụ trao giải)

Phòng Kế toán, (Cô Thu Hiền, Hồng Tuyết)

6

Lên chương trình, kịch bản lễ sơ kết. (Gặp PCT HĐQT để lên chương trình).  MC tổ chức

Cô Nhật My – Khối THCS-PT

Cô Phương Nhi – Khối Tiểu học

7

 

 

Quản lý học sinh trong buổi lễ.

 

- Quản lý chung: Giám thị ( Thanh Hoài, Vũ Tuấn)

- Quản lý cụ thể: GVCN và các đ/c đoàn viên phụ trách.

8

Chuẩn bị nước uống cho Đại biểu, khăn trải bàn, bình hoa

Hồng Tuyết (VP)

10

Tổng vệ sinh khuôn viên sân trường, Nhà VHTT đa năng  

 

Cô Chung, Cô Thủy (CD)

11

Chuẩn bị maket, trang trí

Cô Lai, Cô Mến

12

Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ

Cô Song Thương, Diễm, Tiến Dũng.

13

Chuẩn bị âm thanh loa máy, ánh sáng

Thế Anh, Tiến Dũng

Trên đây là kế hoạch tổ chức và phân công nhiệm vụ lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2018 – 2019  đề nghị các giáo viên, nhân viên theo dõi để chủ động thực hiện.

    

  Nơi nhận;            GV – TPT ĐỘI             Q.HIỆU TRƯỞNG             PCT. HĐQT

-HĐQT;                                                                             

- BGH;

- GVCN;

- CLB VH-TT;

- Lưu: VT; LĐ                

                         Nguyễn Thế Anh          Đồng Thị Bích Hiền        Hoàng Thị Hương                                                                                                 

  Facebook Messenger