Kế hoạch

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 24 ( Từ 14/01 đến 19/01/2019)

Ngày cập nhật 18/01/2019

 

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

                                              *************                                                                                               ************

        KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

        ( Tuần 24. Từ 14/01 đến 19/01/2019)

       -----------------

 

                 I.KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

           II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

·        1.Giáo viên chủ nhiệm :

 + Quán triệt, nhắc nhở  hs thực hiện nghiêm túc  CV số 305/ SGDĐT-CTTT V/v thực hiện bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe đạp điện,xe máy điện ,xe gắn máy ,mô tô”

  + Chỉnh đốn nề nếp, đồng phục mùa đông

+ Kiểm tra dụng cụ ,sách vở, bì đựng giấy KT của hs

+ Sơ kết lớp HKI

  + Ngoại khoá khối 8-9

+ Khối 12 : Hoàn thành danh sách hs đăng ký thi tốt nghiệp  THPT, Phương án ôn thi TNPT .

 + Hoàn thành thông tin học bạ lớp

  2.Giáo viên bộ mônTổ chuyên môn:

                                  * Học chính thức Tuần 24

      Triển khai chương trình dạy Cambridge ( Tuần 19)

+ GV Thực hiện chương trình HKII

+ Bồi dưỡng HSG văn hóa. Giải T-L-AV qua mạng

+ Nộp báo cáo sơ kết hoạt động tổ CM về trưởng bộ môn

+ Nộp báo cáo công tác GDQP-AN về SGD

+ Tổ chức thi giải Toán QM cấp Thành phố

+ Vào điểm học bạ HKI

    * Tổ Ngoại ngữ

 - Dạy Cambridge tuần 19

- SHCM Tiếng Anh 6B

- Tham gia “ Ngày hội giao lưu TA cấp Tiểu Học” ( 17-18/1)

- Chuẩn bị ngoại khoá “ Blowg in the wind” ( 26/1)

   * Tổ xã hội :

- Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục địa phương các môn (V-S-Đ-GDCD)

- Phát thanh chương trình CLB

- Chuẩn bị các tiết SHCM tuần 25 ( Cô My-Thắm –Liên)

  * Tổ Toán –Tin

- SHCM môn Toán 6A :“ Dạy học trải nghiệm và sáng tạo”

  * Tổ Thực nghiệm :

- Thực hiện ngoại khoá “ Khoa học thực nghiệm” (19/1)

- Chuẩn bị CĐ  môn Hoá ( Thực hiện tuần 25)

   * Tổ Năng khiếu :

- Nộp bản đăng ký tiết SHCM- CĐ thực hiện  HKII

-Tăng cường việc quản lý  hs trong các tiết học

    * Tổ Tiểu học :

- Duy trì phong trào “ giữ vở sạch, viết chữ đẹp” cho hs

- Dạy TQM, IOE, Rèn chữ viết theo lịch phân công

- Tham gia ngày hội giao lưu Tiếng Anh cấp Tiểu học

    3. Hoạt động Đội

+ Tăng cường kiểm tra nề nếp các lớp

+ Chuẩn bị  sơ kết HKI trong học sinh

     4. Hoạt động Đoàn :

+ Kiểm tra nề nếp các lớp

+ Xếp loại Đoàn viên

     5. Hoạt động Công Đoàn :

+ Đánh giá sơ kết hoạt động Công đoàn HKI

+ Nộp báo cáo sơ kết về Công đoàn SGD

      6. BGH

 + Chỉ đạo dạy chương trình HKII

 + Họp xét thi đua GV

+ Tổ chức sơ kết HKI trong học sinh-Giáo viên

+ Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của SGD

                     ------------------------------

 

   HAI

14/01

  SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

+ CC: Dân vũ khối THCS-THPT

+ Sơ kết lớp ( 30’ đầu giờ)

+ 7h30: Họp xét thi đua ( HĐQT-BGH-CTCĐ- BTCĐ)

-Toàn trường

- TPT-GVCN

- Khối T/ học

- Hội đồng TĐ

 

 CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

+ 15h : Sơ kết HKI

+ Nộp báo cáo công tác GDQP-AN

+ Nộp báo cáo sơ kết HKI về SGD

-Toàn trường

- Khối T/ học

- T Anh -VP

 

BA

15/01

  SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

+ Sơ kết lớp ( 30’ đầu giờ)

*Thi giải Toán QM cấp Thành phố

+ 8h00-8h45 : Khối 4

+ 9h00-9h45 : Khối 1( Ca 1)

+ 10h00-10h45 : Khối 5

+ 11h00-11h45 : Khối 2

+ Nộp báo cáo tổng kết TCM về trưởng bộ môn SGD

-Toàn trường

-THCS-THPT

- Khối T/học

 

 

 

 

-TCM

 CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

*Thi giải Toán QM cấp Thành phố

+13h30-17h15 : Dự phòng các khối

+14h30-15h15: Khối 1 (Ca 2 )

+ 15h 15’: Sơ kết HKI

-Toàn trường

- Khối T/học

 

 

- THCS-THPT

 

16/01

  SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

*Thi giải Toán QM cấp Thành phố

+ 8h00-8h45: Khối 6

+ 9h00-9h45: Khối 9, 10

+ 10h00-10h45: Khối 8, 7

 

-Toàn trường

 

 CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

*Thi giải Toán QM cấp Thành phố

        ( Dự phòng)

+13h30-16h15: các lớp theo lịch

+ Duyệt  tiết mục VN giao lưu “ Hùng biện TA “tại nhà Thiếu nhi Tỉnh

-Toàn trường

- THCS-THPT

 

 

-Tổ NN

 

  NĂM

17/01

SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

+ 7h30 : Khai mạc  ngày hội giao lưu Tiếng Anh cấp Tiểu học

-Toàn trường

- Tor NN

CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

+ Nộp bản đăng ký tiết SHCM- CĐ thực hiện  HKII

 

-Toàn trường

 

-Tổ NK

 

  SÁU

18/01

SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

+ Tham gia ngày hội giao lưu Tiếng Anh cấp Tiểu học

-Toàn trường

-Tổ NN

CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

+ Tiết 3: SHCM Toán 6A

-Toàn trường

-Cô Hạnh

 

 

 

 

  BẢY

 19/01

SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

+ Học TQM và AV Camrichdge

+ Tiết 1: SHCM  môn AV 6B

+Tiết 3-4: Ngoại khoá số 3 : “ Khoa học thực nghiệm “ khối 8-9

+Nộp câu hỏi NK khối THPT về tổ Toán Tin

-Toàn trường

 

-Thầy Hoà

-Tổ TN

 

-GVBM

   CHIỀU

 

 +14h: Sơ kết HKI trong Hội đồng

 

-Toàn trường

 

                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                            Q. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                           Đồng Thị Bích Hiền

  Facebook Messenger