Kế hoạch

KẾ HOẠCH THI TIẾNG ANH QUA MẠNG CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2018-2019

Ngày cập nhật 09/01/2019

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

                  Số:        /KH-TV

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đông hà, ngày 07  tháng 01 năm 2019

 KẾ HOẠCH THI TIẾNG ANH QUA MẠNG (IOE) CẤP THÀNH PHỐ KHỐI TH-THCS VÀ CẤP TRƯỜNG KHỐI THPT

NĂM HỌC 2018-2019

Căn cứ Công văn số 5814-BGDĐT-GDTrH về việc tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2018-2019, Tổ Ngoại Ngữ -Trường Trưng Vương triển khai kế hoạch thi IOE cấp TP cho học sinh TH-THCS và cấp trường cho học sinh THPT như sau:

            I/ Đối tượng dự thi: Là học sinh của trường từ lớp 3 đến 12 đã hoàn thành vòng thi 20 của chương trình tự luyện IOE có danh sách kèm theo.

          II/ Lập mã dự thi: Đ/c Nguyễn Văn Cần phụ trách tạo mã dự thi cho từng khối, lớp theo khung giờ và bảo mật trước khi diễn ra ngày thi 2 ngày.

III/ Thời gian dự thi:

v  Tiểu học: Sáng ngày 12/01/2019 (Thứ Bảy)

v  THCS-THPT: Chiều ngày 12/01/2019 (Thứ Bảy)

Thời gian

Lớp

Phòng thi

Số lượng

Giám thị, Kĩ thuật

 7h00–7h30

Khối 3

PM 1

17

Cô Thu Hiền, Thầy Tiến KT

8h00-8h30

Khối 4

PM 1

39

Cô Huyền Trang, Thầy Tiến KT

PM 2

Cô Thanh, Thầy Cần

 9h00-9h30

Khối 5

PM 1

45

Cô Hà My, Thầy Tiến KT

PM 2

Cô Diệu Linh, Thầy Cần

13h00-13h30

Khối 8

PM 1

18

Cô H.Ngọc, Thầy Tiến

Khối 3 ( dự phòng)

 

 

14h00-14h30

Khối 9

PM 1

 

Cô Thùy Trang, Thầy Tiến KT

Khối 4 ( dự phòng)

 

Cô Ny, Thầy Tiến KT

15h-15h30

Khối 10

PM 1

1

Thầy Tiến KT

Khối 5 ( dự phòng)

 

 

16h00-16h30

Khối 6

PM 1

32

Cô Yến, Thầy Tiến

Khối 11

PM2

1

Cô Ny, Thầy Cần

17h00-17h30

Khối 7

PM1

10

Cô Huyền Trang, Thầy Tiến

IV/ Phân công coi thi:

1  Cô Đồng Thị Bích Hiền – Q. Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐT, giám sát khối THCS

2.   Cô Hồ Thị Bích Ngọc – PTKTH, Phó chủ tịch HĐT, giám sát khối Tiểu học

3.  Cô Nguyễn Thị Hải Yến – Tổ trưởng, phụ trách giám sát khối THCS

4.  Thầy Bùi Đức Hòa – Tổ phó, Phụ trách giám sát khối Tiểu học

5.  Thầy Nguyễn Văn Cần – Phụ trách kỹ thuật phòng máy

6.  Thầy Võ Minh Tiến – Phụ trách kỹ thuật phòng máy

7.  Cùng các thành viên là giám thị được phân công coi thi

 V/ Lưu ý:

- Tuyệt đối không thi sai khung giờ và ngày đã quy định.

GVBM nhắc học sinh tham gia thi mang theo máy tính xách tay.  Mỗi học sinh phải tự trang bị tai nghe và được làm bài trong 30 phút với số lượng khoảng 200 câu hỏi tùy theo tốc độ làm bài của mình, có thể cho qua những câu chưa làm được, những câu đã thực hiện bài làm sẽ không thể làm lại được (kể cả khi mất điện, trục trặc đường mạng).

- Khi bị sự cố về đường điện, đường mạng hoặc máy tính, học sinh có thể thi lại ngay nhưng không thể làm lại các câu đã làm đồng thời phải kết thúc thời gian làm bài theo quy định chung hoặc học sinh Tiểu học phải thi lại vào chiều ngày 12/01/2019

LẬP DANH SÁCH THEO BẢNG SAU (ĐỐI VỚI KHỐI THPT) – GỬI VỀ TTCM TRƯỚC NGÀY 09/01/2019

  SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

TRƯỜNG: TRƯNG VƯƠNG

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI TIẾNG ANH QUA MẠNG CẤP …….

KHỐI, LỚP: ……….. - NĂM HỌC: 218-2019

TT

Số ID

Nickname dự thi

Họ và tên học sinh

Ngày sinh

Nơi sinh

Điểm thi cấp trường

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên đây là kế hoạch thi học sinh tiếng Anh qua mạng (IOE) cấp TP khổi TH-THCS và cấp trường khối THPT yêu cầu các giáo viên và các bộ phận có liên quan nghiêm túc thực hiện.

 Duyệt HĐQT                BGH nhà trường                       PT AV TIỂU HỌC

 

  

                                                                                         Bùi Đức Hòa

                                                                                             

 

  Facebook Messenger