Kế hoạch

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 23 ( Từ 07/01 đến 13/01/2019)

Ngày cập nhật 09/01/2019

 

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

                                              *************                                                                                               ************

        KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

        ( Tuần 23. Từ 07/01 đến 13/01/2019)

       -----------------

 

                 I.KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

           II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

·        1.Giáo viên chủ nhiệm :

 + Quán triệt, nhắc nhở  hs thực hiện nghiêm túc  CV số 305/ SGDĐT-CTTT V/v thực hiện bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe đạp điện,xe máy điện ,xe gắn máy ,mô tô”

  + Ổn định nề nếp , ý thức học tập HKII

  + Hoàn thành các loại hồ sơ HKI nộp về VP

       2.Giáo viên bộ mônTổ chuyên môn:

                                  * Học chính thức Tuần 23

      Triển khai chương trình dạy Cambridge ( Tuần 18)

+ GV Thực hiện chương trình HKII

+ Bồi dưỡng HSG văn hóa. Giải T-L-AV qua mạng

+ Nộp chương trình, phương án ôn thi TN THPT

+ Nộp báo cáo sơ kết hoạt động tổ CM  (07/01)

+ Tổ chức thi giải Vật lý QM cấp Thành phố

+ Hoàn thành nhập điểm HKI

* Đánh giá thi đua TCM

    * Tổ Ngoại ngữ

 - Dạy Cambridge tuần 17

- Chuẩn bị kế hoạch tham gia “ Ngày hội giao lưu TA cấp Tiểu Học” ( Ngày 18-19/1)

- Chuẩn bị ngoại khoá “ Blowg in the wind” ( 26/1)

   * Tổ Thực nghiệm :

- Tổ chức thi vật lý QM cấp Thành phố

- Chuẩn bị ngoại khoá “ Khoa học thực nghiệm” (19/1)

   * Tổ Năng khiếu :

- Hoàn thành phiếu đánh giá  bộ môn năng khiếu

- Bổ sung kế hoạch SHCM HKII

    * Tổ Tiểu học :

- Duy trì phong trào “ giữ vở sạch, viết chữ đẹp” cho hs

- Dạy TQM, IOE, Rèn chữ viết theo lịch phân công

     3. Hoạt động Đội

+ Tăng cường kiểm tra nề nếp các lớp

+ Tổng hợp đánh giá, xếp loại thi đua các lớp HKI

+Tổng hợp số liệu chuẩn bị cho sơ kết HKI

     4. Hoạt động Đoàn :

+ Kiểm tra nề nếp các lớp

+ Xếp loại Đoàn viên

     5. Hoạt động Công Đoàn :

+ Xét thi đua tổ CĐ

      6. BGH

 + Chỉ đạo dạy chương trình HKI

 + Họp xét thi đua trong HS-GV

 + Họp phụ huynh

 + Chuẩn bị báo cáo sơ kết HKI

 + Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của SGD

                     ------------------------------

 

   HAI

07/01

  SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

+ CC: Khối Tiểu học

+ Hoàn thành nhập điểm

-Toàn trường

- TPT-GVCN

-GVBM

 CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

+ 14h : Họp xét thi đua lớp

-Toàn trường

- HĐQT-BGH-TPT

BA

08/01

  SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

+ Nộp báo cáo sơ kết hoạt động CM

*Thi giải Vật lý QM cấp Thành phố

+ 8h30-9h15 : Khối 6-7

+ 9h30-10h15 : Khối 9

+ 10h30-11h15 : Khối 8

-Toàn trường

- TTCM

-GV coi thi

 CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

+ 13h30- 16h15 : Thi giải Vật lý QM

 ( Dự phòng )

-Toàn trường

- Theo lịch

 

09/01

  SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

+ Nộp báo cáo quy định về Đạo đức nhà giáo

-Toàn trường

- Thế Anh-VP

 CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

+ Dân vũ 15’ đầu giờ

+ 17h: Họp GVCN

-Toàn trường

-GVCN toàn khối

 

  NĂM

10/01

SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

-Toàn trường

 

CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

+ Nộp chương trình, phương án ôn thi TN THPT

-Toàn trường

-GVBM lớp12

 

  SÁU

11/01

SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

 

-Toàn trường

 

CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

 

-Toàn trường

 

  BẢY

 12/01

SÁNG

 

+ Học bình thường theo TKB

+ Học TQM và AV Camrichdge

+ Nộp câu hỏi ngoại khoá khối 8-9 về tổ Thực  nghiệm
+ Thi Tiếng anh qua mạng khối tiểu học

 

-Toàn trường

 

-TTCM

- Tổ NN, GV coi thi

   CHIỀU

 

 +14h:Họp xét thi đua, sơ kết tổ  ( Nộp biên bản- Phiếu đánh giá về VP )
+ Thi Tiếng anh qua mạng khối THCS-PT, dự phòng khối Tiểu học

 

 

-Toàn trường

 

- Tổ NN, GV coi thi

CN

13/01

 

 

SÁNG

 

+ 7h30 : Họp phụ huynh

 

- Toàn trường

 

                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                            Q. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                           Đồng Thị Bích Hiền

  Facebook Messenger