Kế hoạch

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 22 ( Từ 02/01 đến 05/01/2019)

Ngày cập nhật 29/12/2018

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

                                              *************                                                                                               ************

        KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

        ( Tuần 22. Từ 02/01 đến 05/01/2019)

       -----------------

                 I.KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

           II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

                                CHỦ ĐIỂM :

 " VÒNG TAY YÊU THƯƠNG GIÚP BẠN ĐẾN TRƯỜNG''

·        1.Giáo viên chủ nhiệm :

 + Quán triệt, nhắc nhở  hs thực hiện nghiêm túc  CV số 305/ SGDĐT-CTTT V/v thực hiện bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe đạp điện,xe máy điện ,xe gắn máy ,mô tô”

+ Quán triệt học sinh trong những ngày nghĩ tết an toàn

+ Nghiên cứu Thông tư 58/TT-BGDĐT về" Đánh giá ,xếp loại HS" -Thông tư 22/TT-BGĐT về đánh giá học sinh tiểu học

  + Ổn định nề nếp , ý thức hs sau ngày nghĩ tết dương lịch

+ GVCN hoàn thành đánh giá xếp loại đạo đức học sinh

+ Hoàn thành tổng hợp chất lượng hai mặt ( 4/1)

       2.Giáo viên bộ mônTổ chuyên môn:

                                  * Học chính thức Tuần 22

      Triển khai chương trình dạy Cambridge ( Tuần 17)

+ Tiếp tục coi thi, chấm thi HKI

+ GV hoàn thành chương trình HKI

+ GVBM hoàn thành  điểm  tổng kết HKI

+ Hoàn thành cập nhật Điểm - LBG - Giáo án lên Website

+ Bồi dưỡng HSG văn hóa. Giải T-L-AV qua mạng

+ Bổ sung, hoàn thiện sổ ghi đầu bài HKI  

+ GV dạy lớp 9-12 : Hoàn thành gửi  đề  kiểm tra định kỳ  HKI về mail của trưởng bộ môn

+ Xét thi đua HKI

+ Nộp báo cáo kiểm tra nội bộ ( 02/01)

+ Nộp báo cáo sơ kết hoạt động tổ CM  (07/01)

    * Tổ Ngoại ngữ

 - Dạy Cambridge tuần 17

- Chuẩn bị kế hoạch tham gia “ Ngày hội giao lưu TA cấp Tiểu Học” ( Ngày 18-19/1)

   * Tổ Năng khiếu :

- Hoàn thành phiếu đánh giá  bộ môn năng khiếu

    * Tổ Tiểu học :

- Duy trì phong trào “ giữ vở sạch, viết chữ đẹp” cho hs

- Dạy TQM, IOE, Rèn chữ viết theo lịch phân công

- Coi thi, chấm thi kiểm tra HK I

     3. Hoạt động Đội

+ Tăng cường kiểm tra nề nếp các lớp

+ Tổng hợp đánh giá, xếp loại thi đua các lớp HKI

+Tổng hợp số liệu chuẩn bị cho sơ kết HKI

     4. Hoạt động Đoàn :

+ Kiểm tra nề nếp các lớp

+ Xếp loại Đoàn viên

     5. Hoạt động Công Đoàn :

+ Xét thi đua tổ CĐ

      6. BGH

  + Tiếp tục chỉ đạo thi HKI

  + Duyệt điểm thi HKI

  + Duyệt xếp loại đạo đức học sinh

  + Nộp báo cáo kiểm tra nội bộ

  + Kiểm tra cập nhật hồ sơ trên website

  + Chuẩn bị báo cáo sơ kết HKI

  + Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của SGD

                     ------------------------------

   HAI

31/12

                    * Nghỉ tết dương lịch

 

-Toàn trường

 

BA

01/01

                     * Nghỉ tết dương lịch

 

-Toàn trường

 

02/01

  SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

+ Dân vũ 15’ đầu giờ

+ Tiết 2 : Thi Toán lớp 1

+ Tiết 1+2: Thi HKI- Toán 7

     (Thắm, Nhật My) 

+ Tiết 3:Thi HKI –Tiếng Anh 7

  ( Hồng Ngọc, Cần)

+ Duyệt điểm bài kiểm tra HKI

-Toàn trường

- Khối T/học

-Khối 1

-Khối 7

 

 

 

TTCM-BGH

 CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

+ Tiết 1+2: Thi HKI- Ngữ văn 6

       ( Huy, Thắng,Hạnh)

+ Tiết 3 : Thi HKI –Vật lý 6

      ( N Ngọc,Huy,Thiêm)

+ Tiết 1 : Thi Khoa học  lớp 4-5

+ Tiết 2 : Thi Sử - Địa  lớp 4-5

+ Tiết 2 : Thi AV (nói) lớp 3

+ Tiết 3 : Thi AV (nói) lớp 4-5

+ Duyệt điểm bài kiểm tra HKI

+ Nộp báo cáo kiểm tra nội bộ HKI

-Toàn trường

- Khối 6

 

 

 

-Khối T/học

 

 

 

-TTCM-BGH

-TTCM

  NĂM

03/01

SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

+ Duyệt điểm bài kiểm tra HKI

+ Tiết 2 : Thi Hiểu lớp 1

+ Tiết 3 : Thi Viết lớp 1

-Toàn trường

- TTCM-BGH

- Khối 1

CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

+ Tiết 2 : Thi Anh văn Let’s go(viết)  l

+ Tiết 2 : Thi Hiểu  lớp 2-3-4-5

+ Tiết 3 : Thi Thi AV Let’s go(viết)

- Tiết 3 : Thi Viết  lớp 2-3

- Tiết 3-4 : Thi Viết  lớp 4-5

+ Duyệt điểm bài kiểm tra HKI ( K6.7)

+ Nộp DS HS tham gia hùng biện Tiếng Anh khối Tiểu học về PGD

-Toàn trường

- Lớp 1A,1B,1G

-Khối 2,3,4,5

-Lớp 1C,1D, 1E

- Lớp 2,3

-Lớp 4,5

- TTCM-BGH

- Tổ NN

  SÁU

04/01

SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

- Tiết 1 : Thi Anh văn (viết )

- Tiết 2 : Thi Toán  lớp 2-3-4-5

+ Nộp b/c kiểm tra nội bộ về SGD

-Toàn trường

- Khối 2,3,4,5

- Khối 2,3,4,5

-VP

CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

+ Học TQM và AV Camrichdge

+ 14h:  Chấm bài kiểm tra HKI

+ Hoàn thành nhập điểm T/kết HKI

-Toàn trường

- Khối T/học

- Khối T/học

-GVBM

 

 

 

  BẢY

 05/01

SÁNG

  +  Học sinh nghĩ cuối HKI

  + 7h30 : Nộp báo cáo chất lượng 2 mặt về BGH -HĐQT

  - Họp xét đạo đức học sinh -  Xét thi đua lớp tại tầng 2 nhà hiệu bộ

 ( HĐQT-BGH-GVCN - TPT-Giám thị )

 

-Toàn trường

-VP

   CHIỀU

+14h:Họp xét thi đua, sơ kết tổ  ( Nộp biên bản- Phiếu đánh giá về VP )

-TCM

                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                            Q. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                           Đồng Thị Bích Hiền

  Facebook Messenger