Kế hoạch

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 18 ( Từ 03/12 đến 09/12/2018)

Ngày cập nhật 01/12/2018

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

                                         *************                                                                               ************

        KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

        ( Tuần 18. Từ 03/12 đến 09/12/2018)

       -----------------

                 I.KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

           II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

·          1.Giáo viên chủ nhiệm :

   + Quán triệt, nhắc nhở  hs thực hiện nghiêm túc  CV số 305/ SGDĐT-CTTT V/v thực hiện bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe đạp điện,xe máy điện ,xe gắn máy ,mô tô”

  + Kiểm tra vở ghi bài- Soạn bài của HS

  + Tăng cường kiểm tra kiến thức chuẩn bị cho thi HKI

+ GVCN kết hợp GVBM : Tăng cường quản lý , kiểm tra nề nếp , ôn tập kiến thức cho hs

+ GVCN khối THPT : Triển khai NK “ Diễn đàn Thanh Niên”

+ GVCN khối THCS : Triển khai NK “ Theo dòng Lịch sử”

           2.Giáo viên bộ mônTổ chuyên môn:

                                             * Học chính thức Tuần 17

      Triển khai chương trình dạy Cambridge ( Tuần 13)

+ Cập nhật Điểm - LBG - Giáo án lên Website

+ Bồi dưỡng HSG văn hóa. Giải T-L-AV qua mạng

+ TTCM : Kiểm tra việc cập nhật GA -LBG - Điểm trên Web

+ GVBM cấp nhật câu hỏi-tư liệu lên " Trường học kết nối"

+ Tăng cường phụ đạo cho học sinh 30’ đầu giờ

+ GVBM kiểm tra việc thực hiện chương trình . Có kế hoạch dạy bù các môn còn chậm

+ Đối với lớp 9-12 : Tất cả các môn gửi 1 đề / lần kiểm tra định kỳ sau ngày kiểm tra 1 tuần về mail của trưởng bộ môn

+ Dự giờ SHCM

+ Triển khai đề cương ôn tập cho hs

+GV đăng ký CSTĐ nộp đề tài SKKN về SGD

* Tổ xã hội

+Thực hiện chương trình GDĐP  môn NV-Sử-Đ-GD-AN

+ Tăng cường hoạt động CLB

+ Chuẩn bị NK “ Bài ca không quên” –THPT ( 15/12)

+ Triển khai hoạt động NK : “Theo dòng lịch sử” (22/12)

  * Tổ Thực nghiệm

-  Tiếp tục dạy học trải nghiệm sáng tạo

  * Tổ Toán –Tin

- Ngoại khoá:“ Ai nhanh trí hơn”  Khối 8-9    

    * Tổ Ngoại ngữ

 - Dạy Cambridge tuần 13

- Xây dựng kế hoạch thi hùng biện khối THCS-THPT- T/học

   * Tổ Năng khiếu :

- Kiểm tra chất lượng bộ môn năng khiếu

- Dự chuyên đề  môn Âm nhạc

- Thực hiện CĐ :" Đưa mỹ thuật vào ứng dụng trong cuộc sống " ( Cô lai – 12/12)

    * Tổ Tiểu học :

- Duy trì phong trào “ giữ vở sạch, viết chữ đẹp” cho hs

- Dạy TQM, IOE, Rèn chữ viết theo lịch phân công

- SHCM:Địa lí lớp 4(4B) , Toán lớp 4 (4A)

- Thực hiện chuyên đề: Tiếng Việt lớp 1 (1G)

-GVCN -GVBM phụ đạo cho HS theo kế hoạch

     3. Hoạt động Đội

+ Triển khai cuộc thi viết thư Quốc Tế UPU lần thứ 48

+ Kiểm tra nề nếp, thư viện các lớp

      4. Hoạt động Đoàn :

+ Triển khai hoạt động về diễn đàn :“ Lý tưởng sống của  thanh niên

+ Kiểm tra việc thực hiện nề nếp, đồng phục, thư viện lớp

          5. Hoạt động Công Đoàn :

+ Tham gia thi giải cầu lông “ NGVND “

      6. BGH

  + Lên kế hoạch thi HKI

  + Hội ý GVCN khối THCS

  + Dự giờ

  + Kiểm tra cập nhật hồ sơ trên website

  + Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của SGD

                     ------------------------------

HAI

03/12

SÁNG

 

+ Học bình thường theo TKB

+ CC: Dân vũ:  Khối THPT

 

 

-Toàn trường

- TPT-GVCN

 

CHIỀU

 

+ Học bình thường theo TKB

+Tiết 3-4 : SHCM tại lớp 4B

 

-Toàn trường

-Cô Phương

 

BA

04/12

SÁNG

 

+ Học bình thường theo TKB

+Tập dân vũ 15’ đầu giờ

 

 

-Toàn trường

-Khối 1

 

CHIỀU

 

+ Học bình thường theo TKB

+ 15h15 : Hội ý GVCN khối THCS tại phòng cô Đồng Hiền

 

 

-Toàn trường

-GVCN

05/12

 SÁNG

 

+ Học bình thường theo TKB

+ Tập dân vũ 15’ đầu giờ

+8h: Dự chuyên đề môn âm nhạc tại trường Tiểu học Đông Lễ

+Tiết 1-2 : SHCM tại lớp 4A

 

-Toàn trường

- Khối 4-5

- Thầy Dũng –T Anh

- Cô Sen

 

 CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

+ Nộp kế hoạch dạy ANQP về BGH

 

-Toàn trường

-Thầy Quân

 

 NĂM

06/12

SÁNG

 

+ Học bình thường theo TKB

- Khối 2-3 tập dân vũ 15’ đầu giờ

 

-Toàn trường

- Khối 2-3

 

CHIỀU

 

+ Học bình thường theo TKB

 

 

-Toàn trường

 

 SÁU

07/12

SÁNG

 

+ Học bình thường theo TKB

+Tiết 1-2 :Thực hiện chuyên đề Tiếng Việt 1 (phần 1)   

+ Nộp đề tài SKKN về VP

 

 

-Toàn trường

- Cô Lợi

 

- CSTĐ

CHIỀU

 

+ Học bình thường theo TKB

+ Học TQM và AV Camrichdge

 

 

-Toàn trường

- Khối T/học

 

 

 

 

 

 

  BẢY

 08/12

SÁNG

 

+ Học bình thường theo TKB

+ 7h30: Dự khai mạc giải cầu lông “ Người GVND” tại THPT Lê Lợi

-Luyện chữ viết ,học ROBOT theo lịch

+ Tiết 3-4: Ngoại khoá  khối 8-9 : “Ai nhanh trí hơn “  

 + Nộp câu hỏi NK khối THPT về tổ Xã hội

 

 

-THCS-THPT

- BCHCĐ

 

-Khối Tiểu học

 

-Tổ Toán-tin

 

-GVBM

 

CHIỀU

 

 + 14h: Họp CM theo khối

 + Thi đấu giải cầu lông cấp Tỉnh

 

 

- TCM

-BCHCĐ -VĐV

 

CHỦ NHẬT

09/12

SÁNG

 

+ Thi đấu giải cầu lông cấp Tỉnh

 

 

-BCHCĐ-VĐV

 

CHIỀU

+ 15h30: Dự bế mạc giải cầu lông cấp Tỉnh

-BCHCĐ-VĐV

                                                                                                                                 

                                                                                                                              Q. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                          BH

                                                                                                                             Đồng Thị Bích Hiền

  Facebook Messenger