Kế hoạch

KẾ HOẠCH THÁNG 12 /2018

Ngày cập nhật 01/12/2018

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

------------------

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      ---------------------

                                                                             Đông Hà, ngày 29 tháng 11 năm 2018

KẾ HOẠCH THÁNG 12 /2018

 

 1. Ban giám hiệu:

  -Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập QĐND VN(22/12)

  - Kiểm tra chế độ cho điểm, cập nhật điểm.

  - Tổ chức thi HKI

  - Tổ chức thi HSG Tiếng Anh, Toán, VL qua mạng cấp trường.

  - Ký duyệt hồ sơ lớp, kiểm tra cập nhật chuyên môn.

  - Hoàn thành hồ sơ kiểm tra nội bộ học kỳ I.

  - Đón Đoàn kiểm tra công tác thực hiện nhiêm vụ năm học.

  - Kiểm tra thư viện lớp (số lượng và chất lượng sách và đọc sách).

  -Thi khảo sát năng lực GV khối tiểu học

  - Nộp báo cáo định kỳ về Sở.(24/12)

  2.Hoạt động của Tổ chuyên môn:

  - Hoàn thành chương trình thực học , có kế hoạch dạy bù các tiết còn chậm chương trình

  - Triển khai đề cương ôn tập thi HKI cho hs

  - Tiếp tục phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HSG.

  - Kiểm tra  hồ sơ cá nhân tổ.

  - Nộp đề thi HKI Lớp 9-12 cho Trưởng bộ môn SGD ( 10/12)

  - Nộp đề thi HKI các môn trường ra đề  ( Ngày 17/12)

 - Khối 9 + 12: Thi đề chung của Sở 3 môn : Toán-Văn-AV ( Ngày  27-28/12)

  - Tổ chức thi các môn của trường ra đề. ( Ngày 24-26/12)

  - Coi thi, chấm thi, cập nhật điểm, thống kê điểm đúng quy chế  

  - Tổ chức thi HSG Tiếng Anh trên mạng cấp trường

  - Kiểm tra việc huấn luyện thể thao của các đội tuyển.

  - Kiểm tra việc thực hiện phong trào “Vở sạch chữ đẹp, không có học sinh viết chữ xấu” 

   - Nghiên cứu Thông tư 58/TT-BGDĐT về" Đánh giá ,xếp loại HS" -Thông tư 22/TT-BGĐT về đánh giá học sinh tiểu học

  * Chuẩn bị kế hoạch dạy GDQPAN ( Chiều thứ 6 ngày 28/ 12 đến sáng ngày 31/12)

  * Tổ NN: triển khai thi hùng biện Tiếng Anh cấp thành phố ,cấp Tỉnh khối THCS-THPT- Giao lưu hùng biện Tiếng Anh khối tiểu học

   * Thực hiện chuyên đề :

   - Tổ NK : " Đưa mỹ thuật vào ứng dụng trong cuộc sống " ( Cô lai)

   * SHCM: Cô Thương-cô Sen-cô Hoa ( Tiểu học) ; Thầy Cần ( TT)

    3. Ngoại khóa :

   + Tổ Thực nghiệm: Số 2 : “ Thực nghiệm với cuộc sống “ Khối 6-7  ( Ngày 1/12)

   + Tổ Toán tin : Số 2: “ Ai nhanh trí hơn”  Khối 8-9  ( Ngày 8/12)  

   + Tổ Xã hội : Số 3 : “ Bài ca không quên” Khối THPT ( Ngày 15/12)

   4..Hoạt động NGLL

    + Tổ chức diễn đàn “ Lý tưởng sống của thanh niên” ( Tiết 2-3-4  chiều 14/12)

    + Tổ chức cuộc thi “ Theo dòng lịch sử ” ( Tiết 3-4 sáng  22/12) ( Tổ xã hội)

   5. Hoạt động khác

   -  Đánh giá hoạt động tháng 11

   - Tiết SH: Các lớp sinh hoạt  theo quy trình chung.

   + Tham gia giải cầu lông “ Người GV nhân dân ” ( Ngày 8-9/12)

   + GV đăng ký CSTĐ nộp đề tài SKKN về SGD

  + Nộp báo cáo phổ biến pháp luật ( 18/12)

   + Nộp báo cáo ngày pháp luật  ( 28/12)

 

      Nơi nhận:                                                                     Q.HIỆU TRƯỞNG

    - Website; (t/h)                                                                           BH                

    - Lưu: VT                                                                                      

         

                                                                                          Đồng Thị Bích Hiền

 

  Facebook Messenger