Kế hoạch

KẾ HOẠCH THI TIẾNG ANH QUA MẠNG (IOE) CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

Ngày cập nhật 28/11/2018

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

            

          Số:        /KH-TV

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đông hà, ngày 22  tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH THI TIẾNG ANH QUA MẠNG (IOE) CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2018-2019

 

 

Căn cứ Công văn số 5814-BGDĐT-GDTrH về việc tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2018-2019, Trường Trưng Vương triển khai kế hoạch thi IOE cấp trường như sau:

            I/ Đối tượng dự thi: Là học sinh của trường từ lớp 3 đến 9 đã hoàn thành vòng thi 15 của chương trình tự luyện IOE có danh sách kèm theo.

          II/ Lập mã dự thi cấp trường: Đ/c Nguyễn Văn Cần phụ trách tạo mã dự thi cho từng khối, lớp theo khung giờ và bảo mật trước khi diễn ra ngày thi 2 ngày.

III/ Thời gian dự thi:

v  Tiểu học: Sáng ngày 01/12/2018 (Thứ Bảy)

v  THCS: Chiều ngày 01/12/2018 (Thứ Bảy)

Thời gian

Lớp

Phòng thi

Số lượng

Giám thị, Kĩ thuật

 7h30 - 8h00

Khối 4

PM 1

45

Cô Thủy Anh, Thầy Tiến VP

PM 2

Cô Hà My, Thầy Cần

8h30 – 9h00

Khối 5

PM 1

47

Cô Diệu Linh, Thầy Tiến VP

PM 2

Cô Phương Thanh, Thầy Cần

 9h30 – 10h00

Khối 3

PM 1

16

Cô Thu Hiền Thầy Tiến VP

13h30 -14h00

Khối 6

PM 1

39

Thầy Hòa, Thầy Nhuận

PM 2

Cô H.Ngọc, Thầy Tiến VP

Khối 4 ( dự phòng)

 

Cô Minh Tâm

14h30 -15h00

Khối 7

PM 1

10

Cô Thanh Tâm, Thầy Tiến VP

Khối 5 ( dự phòng)

 

Cô Phương Thanh

15h30 – 16h00

Khối 9

PM 1

30

Cô H.Ngọc, Thầy Cần

PM 2

Cô Hải Yến, Thầy Tiến VP

Khối 3 ( dự phòng)

 

Cô Minh Tâm

16h30 – 17h00

Khối 8

PM 1

20

Cô Huyền Trang, Thầy Tiến VP

IV/ Phân công coi thi:

1.                                      Cô Đồng Thị Bích Hiền – Q. Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐT, giám sát khối THCS

2.                                      Cô Hồ Thị Bích Ngọc – PTKTH, Phó chủ tịch HĐT, giám sát khối Tiểu học

3.                                      Cô Nguyễn Thị Hải Yến – Tổ trưởng, phụ trách giám sát khối THCS

4.                                     Thầy Bùi Đức Hòa – Tổ phó, Phụ trách giám sát khối Tiểu học

5.                                      Thầy Nguyễn Văn Cần – Phụ trách kỹ thuật phòng máy

6.                                      Thầy Võ Minh Tiến – Phụ trách kỹ thuật phòng máy

7.                                      Cùng các thành viên là giám thị được phân công coi thi

 V/ Lưu ý:

- Tuyệt đối không thi sai khung giờ và ngày đã quy định.

- GVBM nhắc học sinh tham gia thi mang theo máy tính xách tay.  Mỗi học sinh phải tự trang bị tai nghe và được làm bài trong 30 phút với số lượng khoảng 200 câu hỏi tùy theo tốc độ làm bài của mình, có thể cho qua những câu chưa làm được, những câu đã thực hiện bài làm sẽ không thể làm lại được (kể cả khi mất điện, trục trặc đường mạng).

- Khi bị sự cố về đường điện, đường mạng hoặc máy tính, học sinh có thể thi lại ngay nhưng không thể làm lại các câu đã làm đồng thời phải kết thúc thời gian làm bài theo quy định chung hoặc học sinh Tiểu học phải thi lại vào chiều ngày 01/12/2018.

- Các giáo viên phụ trách giảng dạy chính khoá các lớp lập danh sách dự thi cấp trường (theo mẫu sau, file excel) nộp về email TTCM trước ngày 26/11/2018:

 

  SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

TRƯỜNG: TRƯNG VƯƠNG

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI TIẾNG ANH QUA MẠNG CẤP TRƯỜNG

KHỐI, LỚP: ……….. - NĂM HỌC: 218-2019

TT

Số ID

Nickname dự thi

Họ và tên học sinh

Ngày sinh

Nơi sinh

Điểm thi cấp trường

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên đây là kế hoạch thi học sinh tiếng Anh qua mạng (IOE) cấp trường khổi tiểu học, yêu cầu các giáo viên và các bộ phận có liên quan nghiêm túc thực hiện.

 

 

Duyệt HĐQT                BGH nhà trường                       PT AV TIỂU HỌC

 

 

 

                                                                                                          Bùi Đức Hòa

                                                                                             

  Facebook Messenger