Kế hoạch

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI GVCN GIỎI CẤP TRƯỜNG CẤP TIỂU HỌC - NĂM HỌC 2018-2019

Ngày cập nhật 28/11/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     KHỐI TIỂU HỌC                                              Độc lập- Tự do -Hạnh phúc

                                                                 Đông Hà ngày 01  tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THI GVCN GIỎI CẤP TRƯỜNG

BẬC TIỂU HỌC - NĂM HỌC 2018-2019

    Căn cứ " Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường Trưng Vương . Khối Tiểu học  tổ chức cuộc thi : " Giáo viên chủ nhiệm giỏi" bậc Tiểu học  cấp Trường,  năm học 2018-2019 .

     I. MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU

         1. Mục đích             

      - Tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường nhằm tạo điều kiện để GV thể hiện năng lực, học tập, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp.

       - Đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ GVCN, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của GV, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

       2. Yêu cầu

      - Tổ chức Hội thi đảm bảo khoa học, hiệu quả, thiết thực . Việc đánh giá đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên GV học hỏi, trao đổi, chia sẻ, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức HS.

    II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI

       1. Nội dung và hình thức thi :

       Nội dung thi bao gồm các vấn đề có liên quan đến công tác chủ nhiệm được quy định trong  Điều lệ trường Tiểu học, quy chế tổ chức và hoạt động thực tế của nhà trường Trưng Vương  và một số văn bản hiện hành có liên quan đến giáo dục Tiểu học và những kinh nghiệm hay trong quá trình công tác chủ nhiệm. Mỗi giáo viên dự thi thực hiện 3 nội dung như sau:

     * Nội dung 1

       + GV Báo cáo vắn tắt công tác chủ nhiệm lớp kèm theo minh chứng  (báo cáo kết quả năm học 2017 – 2018 hoặc công tác CN lớp từ đầu năm học 2018-2019 đến nay). Nội dung báo cáo thể hiện rõ mức độ tiến bộ và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên theo quy định trường , thể hiện ở các thành tích cơ bản sau: Nề nếp, kết quả chất lượng mũi nhọn, kết quả giáo dục toàn diện (đại trà), kết quả giáo dục và rèn luyện đạo đức, tham gia các cuộc vận động, phong trào, các hội thi do trường, phòng GD, SGD tổ chức, các hoạt động trải nghiệm hiệu quả trong quá trình công tác chủ nhiệm lớp, sự tín nhiệm của cha mẹ học sinh, của đồng nghiệp... ( Hình thức trình chiếu - Thời gian từ 5-6 phút)

      + GV đưa ra một tình huống thực tiễn trong  công tác chủ nhiệm: Giáo viên kể lại một việc làm cụ thể để lại ấn tượng sâu sắc nhất của bản thân trong hoạt động chủ nhiệm và cách xử lí của bản thân. Từ đó rút ra bài hoạc kinh nghiệm qua việc xử lí đó.

     * Nội dung 2

         a) Thi hiểu biết: Nội dung về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành, nhà trường liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp

       ( Hình thức : Bốc xăm trả lời câu hỏi của BTC- Thời gian 3 phút)

      Giới hạn tài liệu tham khảo phần thi hiểu biết

     - Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định đánh giá học sinh tiểu học. Những quy định trong ra đề kiểm tra định kì đối với Tiểu học

     - Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT về Ban hành Điều lệ Hội cha mẹ học sinh.

     b) Trả lời (hoặc cho cách xử lí) một  câu hỏi tình huống có thể xảy ra thực tế do ban GK đưa ra ( Hình thức : Bốc xăm  sau khi trả lời câu hỏi  hiểu biết về các TT- Thời gian 3 phút)

      * Nội dung 3

      Trả lời câu hỏi của HĐQT- BGH  (Hình thức: thứ tự từng người một  chỉ có GV dự thi và BGK)

       2. Đối tượng , thời gian :

            a. Đối tượng

     Giáo viên đang làm công tác chủ nhiệm lớp khối Tiểu học (Những GV năm học 2017-2018 chưa thi)

            b. Thời gian, địa điểm  tổ chức Hội thi

                  - Thời gian: 14 giờ chiều thứ bảy, ngày 01/12/2018

                  - Địa điểm : Tầng 4, nhà Hiệu bộ

            c. Số lượng

                + Số GV tham gia thi:  7 giáo viên / 18 GVCN

                +Toàn thể giáo viên trong khối Tiểu học  dự nghe (nội dung 1 và 2) để  rút ra những bài học kinh nghiệm cho bản thân

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1.     Ban giám khảo :

              + Ông : Bùi Mạnh Dũng – CT HĐQT- Trưởng ban

              + Bà : Hoàng Thị Hương – PCT HĐQT -TV

              + Bà : Hồ Thị Bích Ngọc – PTKTH :   Phó ban

              + Bà : Bùi Thị Hải Lý  - TTCM 1-2-3    : TV

           2. Dẫn chương trình, Phụ trách máy tính, bốc thăm câu hỏi

              + Cô Phạm Nhật Uyên : Dẫn chương trình, chuẩn bị cho GV bốc thăm câu hỏi

              + Cô Phương Xuân : Phụ trách máy tính trình chiếu

    3 . Phụ trách  âm thanh loa máy, màn hình , máy chiếu,…

       + Thầy Nguyễn Thanh Hoài  : Giám thị +Phụ trách Đội Khối Tiểu học

    4. Kế hoạch làm việc

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

1

- Lên Kế hoạch, trình kế hoạch lên HĐQT duyệt

 -Cô Bích Ngọc , HĐQT

       (07/11)

      

2

-Triển khai kế hoạch cụ thể thi GVCN giỏi trong toàn khối Tiểu học

-Cô Bích Ngọc (11/11)

3

GV dự thi nộp tình huống xử lí cho ban tổ chức duyệt

-GVdự thi (chậm nhất 27/11)

4

-Hoàn thành bộ câu hỏi cuộc thi

- Cô Bích Ngọc, cô Hải Lý

(28/11)

5

-Tổ chức thi

-Toàn khối tham dự     

       (14h, 01/12/2018)

    Trên đây là kế hoạch tổ chức thi GVCN giỏi bậc Tiểu học năm học 2018- 2019. Đề nghị các giáo viên  được phân công  nhiệm vụ theo dõi để chủ động thực hiện kế hoạch đúng thời gian quy định.

     

             PCT-HĐQT                                                         PTKTH    

 

   

   

        Hoàng Thị Hương                                                Hồ Thị Bích Ngọc            

  Facebook Messenger