Tổ Khoa học Thực nghiệm

KẾ HOẠCH TUẦN 13 ( Từ 5/11 đến 10/11/2018)

Ngày cập nhật 06/11/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ THỰC NGHIỆM

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TUẦN 13

( Từ 5/11 đến 10/11/2018)

                                                                                               

                 I.KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

           II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

                 VIỆC TRỌNG TÂM

·                         *******

1.Thực hiện chuyên môn

 Cập nhật Điểm - LBG - Giáo án lên Website

+ Bồi dưỡng HSG văn hóa. Giải T-L-AV qua mạng

+ TTCM : Kiểm tra việc cập nhật GA -LBG - Điểm trên Web

+ GVBM cấp nhật câu hỏi-tư liệu lên " Trường học kết nối"

+ Tăng cường phụ đạo cho học sinh

2. Sinh hoạt chuên môn

+ SHCM : Môn Sinh  11A ( Thầy Bảo Thế)

+ Thực hiện chuyên đề cấp trường môn VL 8A ( Ngày 5/11)

 

3. TTCM triển khai kế hoạch thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường khối THCS & PT.

5. TTCM tổ chức thanh tra toàn diện 02 GV trong tổ; kiểm tra hồ sơ chuyên môn của GV.

6. Tham gia báo cáo chuyên đề về phương  pháp “ Trải nghiệm sáng tạo trong THPT” và đề kiểm tra 1 tiết khối 10 (có thuyết trình + Ma trận+ Trọng số) nộp về cụm Đông hà – Triệu phong

 

HAI

05/10

 SÁNG

- Học bình thường theo TKB

-Toàn tổ 

 CHIỀU 

- - Học bình thường theo TKB

 - Tiết 3: CĐ môn Vật lý 8A

-Toàn tổ

- Thầy Thành

BA

06/10

SÁNG

- Học bình thường theo TKB

-

-Toàn tổ

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB 

-Toàn tổ

 

07/11

  SÁNG

- 7h30: Dự CĐ môn VL tại THPT chuyên LQĐ

- Học bình thường theo TKB

-Toàn tổ

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB.

-Toàn tổ

NĂM

08/11

SÁNG

- Học bình thường theo TKB

+ Nộp hồ sơ CĐ-SHCM -Kiểm tra nội bộ tháng 10

+ Nộp bài thi KSCL về VP

-Toàn tổ

- TTCM

 

-GVBM

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB.
+ Tiết 3: SHCM môn VL 10A

-Toàn tổ 
- Thầy Tiến

  SÁU

09/11

SÁNG

 -Học bình thường theo TKB

Chuẩn bị câu hỏi NK  khối 6-7 về tổ Thực nghiệm

-Toàn tổ

- BTC

CHIỀU

-Học bình thường theo TKB

-Toàn tổ

 

  

BẢY

 10/11

SÁNG

-Học bình thường theo TKB 

-Toàn tổ

CHIỀU

+ 14h: Họp hội đồng 

+ 14h: Họp chuyên môn theo khối

          -Thi GVCN khối THCS-THPT * Yêu cầu :

 - GVCN thống nhất đưa  báo cáo công tác CN-Tình huống  vào 1 máy tính ,kiểm tra trình chiếu , hoàn thành  vào sáng thứ 7 )

 

                                           

-Toàn tổ

                                                                                                                                                                                                TTCM

 

 

  Facebook Messenger