Kế hoạch

KẾ HOẠCH THÁNG 11 / 2018

Ngày cập nhật 31/10/2018

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

------------------

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      ---------------------

                                                                             Đông Hà, ngày 31 tháng 10 năm 2018

KẾ HOẠCH THÁNG 11 /2018

   1. Ban giám hiệu:

  - Phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt chào mừng 20/11

  - Dự giờ- kiểm tra nội bộ giáo viên.

  - Ký duyệt hồ sơ lớp, kiểm tra cập nhật chuyên môn.

  - Tổ chức thi GVCN giỏi  (Khối THCS-THPT ngày 10/11; Tiểu học ngày 24/11)

  - Thi thiết kế giáo án E-Learning khối Tiểu học ( Ngày 17/11)

  - Tổ chức các hoạt động " Ngày pháp luật và ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông"

  - Tổ chức thao giảng nhân kỷ niệm ngày NGVN 20/11( Từ 12-16/11)

  - Nộp báo cáo theo định kỳ về Sở.

   2. Hoạt động của Tổ chuyên môn:

  - Rà soát chương trình. Có kế hoạch dạy bù các tiết chậm.

  - Bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu vào 30' đầu giờ.

  - Sinh hoạt CM  theo NCBH, dạy học theo chủ đề tích hợp

  - Xây dựng đề cương ôn tập HKI

  + Dự chuyên đề cấp cụm : Đông Hà –Triệu Phong

-       Môn Địa lý : Tại THPT Nguyễn Hữu Thận ( 2/11)

-  Môn Tin học : tại THPT Đông Hà ( 6/11)

         - Môn Vật Lý : Tại THPT chuyên Lê Quý Đôn (7/11)

- Môn Ngữ văn : THPT Nguyễn Hữu Thận ( 8/11)

-       Môn GDCD : Tại THPT Vĩnh Định (9/11)

      *Thực hiện chuyên đề:

     +Tổ TN :" Lực đẩy Ác -si -mét và ứng dụng ( Thầy Thành-  ngày  5/11 )

     +Tổ Xã hội: "Phát huy tính tích cực và tư duy cho HS trong dạy học lịch sử THCS"

                 ( Thầy Điệp-  Tiết 2 chiều thứ 3 - ngày 13/11)

     +Tổ NK:“Nâng cao chất lượng trong công tác huấn luyện đội tuyển môn cầu lông "

                 ( Thầy Nhuận-  Tiết 3-4 chiều thứ 5  -  Ngày 15 /11 )

      3.Thực hiện Ngoại khoá:

  + Tổ xã hội : Số 2 : “ Lá thư gửi thầy “ Khối 8-9 ( ngày 3/11)

  + Tổ Ngoại ngữ : Số 2 : “My beloved school ”Khối THPT ( Ngày 10/11)

    4. THAO GIẢNG CHÀO MỪNG NGÀY NGVN  20/11

TT

HỌ TÊN GV

THỜI GIAN

BUỔI

TIẾT

LỚP

MÔN

 

BÀI DẠY

 

1

Đình Điệp

  Thứ 3

 ( 13/11)

 

CHIỀU

 

2

9C

Sử

Hành trình khám phá lịch sử dân tộc

 

2

Văn Nhuận

3

9B

Toán

Luyện tập

 

3

Dương  T Trang

  Thứ 4

( 14/11)

 

SÁNG

 

1

5C

Toán

Luyện tập

 

4

Nguyễn Một

2

10B

Bài toán về chuyển động ném ngang

 

5

Trần TT Trang

3

10A

AV

Unit5:Lesson 1: Gettingstared

 

6

Ng T Thương

 Thứ 5

    (15/11)

 

SÁNG

 

1

 

2D

 

LTVC

MRVT: Từ ngữ về tình cảm gia đình

- Câu kiểu :  Ai làm gì ?

- Dấu chấm – Dấu chấm hỏi

7

Minh Nhuận

CHIỀU

3-4

THCS

TD

Nâng cao chất lượng bộ môn cầu lông

 

 

     5. Hoạt động NGLL

  - Thư 2 : 7h30 (Ngày 19/11) : * Buổi sáng :  Thi văn nghệ  khối THCS-THPT

                                                  * Buổi chiều : Thi văn nghệ  khối tiểu học

  - Thứ 3: 14h  (Ngày 20/11) : Toạ đàm – Giao lưu văn nghệ  CB-GV-NV-PH

    6 .Hoạt động khác:

  - Tổ chức giải cầu lông trong CB-GV khối trực thuộc Sở

 

 

     Nơi nhận:                                                                     Q.HIỆU TRƯỞNG

    - Website; (t/h)                                                                       ( Đã ký)              

    - Lưu: VT                                                                                      

         

                                                                                          Đồng Thị Bích Hiền

 

  Facebook Messenger