Kế hoạch Tiểu học khối 4,5

KE HOACH HOAT DONG CM TUAN 13 (Từ 29/10 đen 03/11/2018) CUA KHOI TIEU HOC

Ngày cập nhật 05/11/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         KHỐI TIỂU HỌC                                                      Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

 

          KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CM

                                        (Tuần 13, từ 29-10 đến 03-11-2018)                                                                                                

II.               KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

   II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

        VIỆC TRỌNG TÂM

   * Giáo viên chủ nhiệm

 + GV bộ môn

+ Học CT thực học tuần 12 + Dạy bù nếu thiếu tiết

+ Tập nghi thức Đội, ĐHĐN, ca múa hát tập thể

 + Tiếp tục thực hiện nghiêm túc hát đầu giờ các bài hát về nhà trường – Đội.

+Duy trì phong trào “ giữ vở sạch, viết chữ đẹp” cho học sinh.

+Tiếp tục kế hoạch thu sách xây dựng Thư viện lớp

+Cập nhật giáo án, lên lịch báo giảng vào trang web

 -Dạy TQM, IOE, Rèn chữ viết theo lịch phân công

-Tiếp tục hoạt động VHTT Trưng Vương : (đăng bài , thu âm phát thanh)

- Hoàn thành đánh giá giữa HK I trên trang web

* PTKTH :

  + Dự giờ kiểm tra nội bộ

 +Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của SGD

 

     HAI

29/10

 SÁNG

- Chào cờ đầu tuần

-Học bình thường theo TKB

-Văn phòng ráp phách bài thi, vào điểm

-Toàn khối

-Toàn khối

CHIỀU 

- Học bình thường theo TKB

-Văn phòng ráp phách bài thi, vào điểm

- Toàn khối

 

BA

 30/10

SÁNG

- Khối 1 tập dân vũ 15’ đầu giờ

  Học bình thường theo TKB

-Văn phòng ráp phách bài thi, vào điểm

-Khối 1

-Toàn khối

 

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

 

31/10

  SÁNG

- Học bình thường theo TKB

-GVCN, GVBM liên hệ VP nhận bài thi . Đánh giá bài thi và công bố điểm cho HS

- Toàn khối

-Toàn khối

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

NĂM

01/11

SÁNG

- Khối 2-3 tập dân vũ 15’ đầu giờ

- Học bình thường theo TKB

-GVCN và GVBM hoàn thành đánh giá GHK I trên trang  web

-Khối 2-3

-Toàn khối

-GV dạy Tiểu học

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

- Toàn khối

 

 SÁU

02/11

 

SÁNG

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

CHIỀU

 

 -Học TQM và AV Camrichdge theo lịch

- Theo phân công

 

              BẢY

 03-11

SÁNG

-Học IOE và Luyện chữ viết theo lịch

 

- Theo phân công

 

 CHIỀU

-14h :  Họp HĐSP

- Toàn khối

 

                                                                                                                                  PTKTH

                                                                                                                               Hồ Thị Bích Ngọc

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                

 

  Facebook Messenger