Tổ Khoa học Thực nghiệm

KẾ HOẠCH TUẦN 11 ( Từ 22/10 đến 27/10/2018)

Ngày cập nhật 21/10/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ THỰC NGHIỆM

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TUẦN 11

( Từ 22/10 đến 27/10/2018)

                                                                                               

                 I.KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

           II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

                 VIỆC TRỌNG TÂM

·                         *******

1.Thực hiện chuyên môn

 Cập nhật Điểm - LBG - Giáo án lên Website

+ Bồi dưỡng HSG văn hóa. Giải T-L-AV qua mạng

+ TTCM : Kiểm tra việc cập nhật GA -LBG - Điểm trên Web

+ GVBM cấp nhật câu hỏi-tư liệu lên " Trường học kết nối"

+ Tăng cường phụ đạo cho học sinh

2. GV trong tổ ra đề kiểm tra khảo sát giữa kỳ 1; GV ra (đề + đáp án) nộp chuyên môn duyệt.

3. TTCM triển khai kế hoạch thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường khối THCS & PT.

5. TTCM tổ chức thanh tra toàn diện 02 GV trong tổ; kiểm tra hồ sơ chuyên môn của GV.

6. Duyệt báo cáo chuyên đề về phương  pháp “ Trải nghiệm sáng tạo trong THPT” và đề kiểm tra 1 tiết khối 10 (có thuyết trình + Ma trận+ Trọng số) nộp về cụm Đông hà – Triệu phong

 

HAI

22/10

 SÁNG

- Học bình thường theo TKB

- Tiết 2+3: Thi KSCL môn Ngữ văn

-Toàn tổ 

- GVCT

 CHIỀU 

- - Học bình thường theo TKB

+ Tiết 3: SHCM Lý 8B (GV chủ động đổi tiết dự giờ)

-Toàn tổ

- Thầy Huy

BA

23/10

SÁNG

- Học bình thường theo TKB

- Tiết 2+3: Thi KSCL môn Toán

-Toàn tổ

- GVCT

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB 

-  Tiết 2: Thi KSCL môn AV 

-Toàn tổ

- GVCT

 

24/10

  SÁNG

- Học bình thường theo TKB

-Toàn tổ

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB.

- Tiết 1: Thi KSCL môn  Vật lý

- Tiết 2: Thi KSCL môn  Hoá

- 8h : Nộp báo cáo HĐCM tháng 10

-Toàn tổ

- GVCT

 

-TTCM

NĂM

25/10

SÁNG

- Học bình thường theo TKB

-Toàn tổ

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB.

-Toàn tổ 

  SÁU

26/10

SÁNG

 -Học bình thường theo TKB

-Toàn tổ

CHIỀU

-Học bình thường theo TKB

-Toàn tổ

 

  

BẢY

 27/10

SÁNG

-Học bình thường theo TKB

Nộp câu hỏi NK  khối 6-7

-Toàn tổ

-GVPC

CHIỀU

+ 14h: Họp hội đồng 

                                           

-Toàn tổ

                                                                                                                                                                                                TTCM

  Facebook Messenger