Tổ Khoa học Thực nghiệm

KẾ HOẠCH THÁNG 10/ 2018

Ngày cập nhật 16/10/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

TỔ THỰC NGHIỆM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THÁNG 10/ 2018

 

I. TRỌNG TÂM:

1. Tổ chức dạy học theo chủ đề ở bộ môn Hóa họcđổi mới SHCM theo nghiên cứu bài học.

2. GV trong tổ ra đề kiểm tra khảo sát giữa kỳ 1; GV ra (đề + đáp án) nộp chuyên môn duyệt.

3. TTCM triển khai kế hoạch thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường khối THCS & PT.

4. Thẩm định ngân hàng đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực của HS. Kiểm tra cập nhật đề trắc nghiệm, tự luận theo kế hoạch lên Website nhà trường.

5. TTCM tổ chức kiểm tra toàn diện GV trong tổ; kiểm tra hồ sơ chuyên môn của GV.

6. Lập kế hoạch chuẩn bị hội thi các sản phẩm STKHKT

7. Tổ chức thanh tra toàn diện GV Hóa (Lam).

8.  TTCM : Kiểm tra việc cập nhật GA -LBG - Điểm trên trang Web.

9. Chuẩn bị nội dung chuyên đề cấp cụn tại trường chuyên Lê Quý Đôn ( Thầy Thành)

10.  Thực hiện ngoại khóa “ Khám phá tri thức khối THPT”

II.CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: “chủ đề: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG”

    - Tham gia 20 – 10.

    - Tiết SH: GVCN triển khai kiểm tra công tác dân vũ.

                                                                                                TTCM

 

 

                                                                                         Phạm Xuân Tiến

  Facebook Messenger