Kế hoạch Tiểu học khối 4,5

KE HOACH HOAT DONG CM TUAN 11 (Từ 15/10 đen 20/10/2018) CUA KHOI TIEU HOC

Ngày cập nhật 15/10/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         KHỐI TIỂU HỌC                                                      Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc
                                                   
                                                KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CM

                                                             (Tuần 11, từ 15-10 đến 20-10-2018)                                                                                                

I.                   KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

   II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

                 VIỆC TRỌNG TÂM

   * Giáo viên chủ nhiệm

 + GV bộ môn

+ Học CT thực học tuần 10 + Ôn thi GHK I.

+ Tập nghi thức Đội, ĐHĐN, ca múa hát tập thể

 + Tiếp tục thực hiện nghiêm túc hát đầu giờ các bài hát về nhà trường –Đội.

+Duy trì phong trào “ giữ vở sạch, viết chữ đẹp” cho học sinh.

+ GVBM phụ đạo HS chậm chuẩn bị thi GHK I

+Tiếp tục kế hoạch thu sách xây dựng Thư viện lớp

+Cập nhật giáo án, lên lịch báo giảng vào trang web

 -Dạy TQM, IOE, Rèn chữ viết theo lịch phân công

-Tham gia thi GVDG : Các cô : Xuân, Thúy, Lành, Huyền, Xin , Vân.

-Thao gảng chào mừng 20/10 : Cô Xin, cô Vân

-Hoạt động VHTT Trưng Vương : Chủ đề : Phụ Nữ Việt Nam 20/10 (đăng bài , thu âm phát thanh)

* PTKTH :

  + Dự giờ chấm thi GVDG

  + Dự giờ kiểm tra nội bộ

 +Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của SGD

 

     HAI

15/10

 SÁNG

- Học bình thường theo TKB + ôn thi GHK I

-Chào cờ đầu tuần

-Toàn khối

-Toàn khối

CHIỀU 

- Học bình thường theo TKB+ ôn thi GHK I

 

- Toàn khối

 

BA

 16/10

SÁNG

- Khối 1 tập dân vũ 15’ đầu giờ

-  Học bình thường theo TKB+ ôn thi GHK I

- Tiết 2;3 : Thi GVDG

- Khối  1

-Toàn khối

-Cô PXuân , cô Thúy

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB+ ôn thi GHK I

 

- Toàn khối

 

17/10

  SÁNG

- Học bình thường theo TKB+ ôn thi GHK I

-Tiết 2;3 : Thi GVDG

- Toàn khối

-Cô  Lành, Cô Huyền

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

 

NĂM

18/10

SÁNG

- Khối 2-3 tập dân vũ 15’ đầu giờ

- Học bình thường theo TKB

- Tiết 1;2 : Thao giảng chào mừng 20/10

- Khối 2-3

-Toàn khối

-Cô  Xin, Cô Vân

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

 SÁU

19/10

 

SÁNG

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

CHIỀU

 

 -Học TQM và AV Camrichdge theo lịch

 

- Theo phân công

 

             BẢY

 20-10

SÁNG

-Học IOE và Luyện chữ viết theo lịch

( Khối 5 học TQM và luyện chữ)

- Theo phân công

 

  CHIỀU

-14h :  + Họp CM theo khối

           + Kiểm tra chéo hồ sơ GV, CM Kí duyệt

 -15h 30’: Tọa đàm kỉ niệm ngày PNVN 20/10

 

- Toàn khối

 

                                                                                                                                  PTKTH

                                                                                                                               Hồ Thị Bích Ngọc

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                

 

  Facebook Messenger