Tổ Khoa học Thực nghiệm

KẾ HOẠCH TUẦN 10 ( Từ 15/10 đến 20/10/2018)

Ngày cập nhật 15/10/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ THỰC NGHIỆM

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TUẦN 10

( Từ 15/10 đến 20/10/2018)

                                                                                               

                 I.KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

           II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

                 VIỆC TRỌNG TÂM

·                         *******

1.Thực hiện chuyên môn

 Cập nhật Điểm - LBG - Giáo án lên Website

+ Bồi dưỡng HSG văn hóa. Giải T-L-AV qua mạng

+ TTCM : Kiểm tra việc cập nhật GA -LBG - Điểm trên Web

+ GVBM cấp nhật câu hỏi-tư liệu lên " Trường học kết nối"

+ Tăng cường phụ đạo cho học sinh

2. GV trong tổ ra đề kiểm tra khảo sát giữa kỳ 1; GV ra (đề + đáp án) nộp chuyên môn duyệt.

3. TTCM triển khai kế hoạch thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường khối THCS & PT.

5. TTCM tổ chức thanh tra toàn diện 02 GV trong tổ; kiểm tra hồ sơ chuyên môn của GV.

6. Duyệt báo cáo chuyên đề về phương  pháp “ Trải nghiệm sáng tạo trong THPT” và đề kiểm tra 1 tiết khối 10 (có thuyết trình + Ma trận+ Trọng số) nộp về cụm Đông hà – Triệu phong

 

HAI

15/10

 SÁNG

- Học bình thường theo TKB

+ Nộp đề thi KSCL giữa kỳ I

+ Nộp kế hoạch thực hiện CĐ môn NVăn 10 - VLý 8 về phòng TrHPT- trưởng BM SGD

-Toàn tổ 

-TTCM

- Thầy Thành

 CHIỀU 

- - Học bình thường theo TKB

-Toàn tổ

BA

16/10

SÁNG

- Học bình thường theo TKB

+ 7h30: Dự CĐ môn Hoá tại THPT Triệu Phong

-Toàn tổ

- Cô Lan

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB  

-Toàn tổ

 

17/10

  SÁNG

- Học bình thường theo TKB

-Toàn tổ

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB.

+Tiết 3 : Thao giảng môn Hoá -10B

-Toàn tổ

- Cô Lan

NĂM

18/10

SÁNG

- Học bình thường theo TKB

-Toàn tổ

- TTCM 

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB.

-Toàn tổ 

  

 

SÁU

19/10

SÁNG

 -Học bình thường theo TKB

-Toàn tổ

CHIỀU

-Học bình thường theo TKB

-Toàn tổ

 

  

BẢY

 20/10

SÁNG

-Học bình thường theo TKB

Nộp câu hỏi NK  khối 6-7 về tổ TT

-Toàn tổ

-GV phân công

CHIỀU

+ 14h: Sinh hoạt CM theo khối  

+ Toạ đàm ngày TLHLHPNVN 20/10

-Toàn tổ

                                                                                                                                                                                                TTCM

                  

 

 

 

  Facebook Messenger