Kế hoạch

KẾ HOẠCH THI KHẢO SÁT GIỮA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 KHỐI THCS+THPT

Ngày cập nhật 10/10/2018

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

                 Số:       /KH-TV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Đông Hà, ngày 2 tháng 10 năm 2018

                                                                              

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức thi khảo sát giữa học kỳ I năm học 2018 - 2019

                                             

Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trườngTrưng Vương,

Căn cứ “Quy trình kiểm tra,đánh giá chất lượng dạy và học khối THCS-THPT” ngày 15/8/2018 của BGH nhà trường. Để tổ chức thi KS giữa HKI đảm bảo chất lượng, tổ trưởng CM, GVBM thực hiện tốt một số yêu cầu sau :

     I. Kiểm tra tiến độ chương trình :

        1.Giáo viên kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình ở các khối lớp, có kế hoạch dạy bù hoàn thành chương trình đúng tiến độ tuần 11 - HKI

       2. Kết hợp việc dạy kiến thức mới với việc ôn tập, củng cố kiến thức cho hs.

  II.Tổ chức thi:

       1.Việc ra đề thi :

        + Tổ chức kiểm tra chung từng khối theo đề chung của trường.

+ Giáo viên bộ môn được phân công ra đề thi (kèm theo ma trận + đáp án)

+ Đề thi phải đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng môn học, sát đối tượng, chính xác và đúng với những yêu cầu đặt ra ở ma trận đề (4 cấp độ )

+ Đề thi phải được bảo mật tuyệt đối.

+ Tổ trưởng CM chịu trách nhiệm phân công việc ra đề, kiểm tra đề, đóng gói gửi về hộp thư PHT: donghien59@gmail.com  

        2.Thời gian nộp đề thi - tổ chức thi :

        - Nộp đề : 15 /10/2018

        -Thời gian thi : Tuần 12 ( Từ 22-25/10)

- Ngày 19/10/2018 văn phòng hoàn thành đề thi

    3.Thời gian thi cho các môn:

- Toán, Ngữ văn:  90 phút.    

- Các môn còn lại: 45 phút.

   4.Nội dung kiến thức:

        - Trong chương trình đã học đến thời điểm kiểm tra ( Tuần 11- HKI)

   5.Hình thức tổ chức thi:

       - Bố trí danh sách thí sinh theo A,B,C ... ,một phòng thi không quá 24 em và phân công giám thị coi thi ( Văn phòng phân công)

       - GVCN : Xem danh sách phòng thi , sắp xếp mỗi em ngồi một  bàn .

   6. Tổ chức coi,chấm thi:

* Hội đồng coi thi, chấm thi do Q.HT làm Chủ tịch.

* GV coi thi : Thu đề kiểm tra sau mỗi buổi thi

        * Bài kiểm tra khối THCS & THPT phải được cắt phách.

* Tổ trưởng CM- GVBM kiểm tra bài chấm trước khi trả bài cho học sinh .

    7. Lịch thi Khối THCS & THPT:

                          *Các tiết không tổ chức thi vẫn học bình thường

 

Ngày thi

Buổi

Môn thi

T/G thi

T/G làm bài

Thứ 2

22/10/2018

  Sáng

Ngữ văn: Toàn khối  

Tiết 2-3

90'

Thứ 3

23/10/2018

Sáng

Toán : Toàn khối

Tiết 2-3

90'

Chiều

AV : Toàn khối

Tiết 2

45'

 

Thứ 4

24/10/2018

Sáng

 

Vật lý  : Toàn khối

Tiết 1

45'’

 

Hóa  : Khối 8 đến 12

Tiết 2

45'

 

    8.Thống kê và báo cáo:

    * Cấp THCS & THPT:

môn

t.số HS

0-<2đ

2-<5đ

5-<6,5đ

6,5-<8đ

8-<10đ

0-<5đ

5-10 đ

 

 

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Thời gian hoàn thành điểm , báo cáo chất lượng

    - Nộp bài và thống kê chất lượng điểm :  ngày 29/ 10

9. Lưu trữ các bài thi :

+ Giáo viên bộ môn cho học sinh xem bài thi

+ Các bài kiểm tra nộp và lưu giữ tại Văn phòng trường. Thời gian nộp bài thi về văn phòng chậm nhất ngày 31/10/2018

Nhận được hướng dẫn này,BGH yêu cầu các tổ chuyên môn, giáo viên, văn phòng tổ chức thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả đúng thời gian quy định.

 

Nơi nhận:                                                                                          Q. HIỆU TRƯỞNG

- TCM;                                                                                                   (đã ký)

- GV;

- Lưu: VT.

                                                                                                 Đồng Thị Bích Hiền

                                            

  Facebook Messenger