Kế hoạch Tiểu học khối 4,5

KE HOACH HOAT DONG CM TUAN 10 (Từ 8/10 đen 13/10/2018) CUA KHOI TIEU HOC

Ngày cập nhật 08/10/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         KHỐI TIỂU HỌC                                                      Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

 

          KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CM

                                                       (Tuần 10, từ 08-10 đến 13-10-2018)                                                                                                

I.                   KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

   II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

                 VIỆC TRỌNG TÂM

   * Giáo viên chủ nhiệm

 + GV bộ môn

+ Học CT thực học tuần 9

+ Tiếp tục ổn định các nề nếp, phát huy hoạt động của hội đồng tự quản.

+ Tập nghi thức Đội, ĐHĐN, ca múa hát tập thể

 + Tiếp tục thực hiện nghiêm túc hát đầu giờ các bài hát về nhà trường –Đội.

+Duy trì phong trào “ giữ vở sạch, viết chữ đẹp” cho học sinh.

+ GVBM phụ đạo HS chậm chuẩn bị thi GHK I

+Tiếp tục kế hoạch thu sách xây dựng Thư viện lớp

+Cập nhật giáo án, lên lịch báo giảng vào trang web

 -Dạy TQM, IOE, Rèn chữ viết theo lịch phân công

-Tham gia thi GVDG : Trang, Thương, Toàn, Sen, Uyên, Lợi .

-Hoạt động VHTT Trưng Vương : Chủ đề : Phụ Nữ Việt Nam 20/10

* PTKTH :

  + Dự giờ chấm thi GVDG

  + Dự giờ kiểm tra nội bộ

 +Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của SGD

 

     HAI

08/10

 SÁNG

- Học bình thường theo TKB

-Tiết 1;3 : Thi GVDG

-Toàn khối

-CôTrang, Cô Thương

CHIỀU 

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

BA

 09/10

SÁNG

-  Học bình thường theo TKB

- Tiết 1;2 : Thi GVDG

-Toàn khối

-Cô Toàn , cô Sen

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

10/10

  SÁNG

- Khối 4-5 tập dân vũ 15’ đầu giờ

- Học bình thường theo TKB

-Tiết 1;2 : Thi GVDG

- Khối 4-5

- Toàn khối

-Cô Lợi, Cô Uyên

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

 

NĂM

11/10

SÁNG

- Học bình thường theo TKB

 

-Toàn khối

 

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

 SÁU

12/10

 

SÁNG

- Học bình thường theo TKB

-Tiết 3-4: Ngọai khóa : KN Giao tiếp-Tư duy

- Toàn khối

- Khối 4-5

CHIỀU

 

 -Học TQM và AV Camrichdge theo lịch

 

- Theo phân công

 

              BẢY

 13-10

SÁNG

-Học IOE và Luyện chữ viết theo lịch

( Khối 5 học TQM và luyện chữ)

- Theo phân công

 

  CHIỀU

-14h : GVDG thi viết chữ đẹp

 

- GV dự thi và giám khảo

 

                                                                                                                                  PTKTH

                                                                                                                               Hồ Thị Bích Ngọc

  Facebook Messenger