Kế hoạch

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 10 ( Từ 08/10 đến 13 /10/2018)

Ngày cập nhật 05/10/2018

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

                                         *************                                                                               ************

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

( Tuần 10. Từ 08/10 đến 13 /10/2018)

-----------------

                 I.KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

           II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

·          1.Giáo viên chủ nhiệm :

  + Quán triệt học sinh Thực hiện nghiêm túc ATGT

  + Bổ sung, trang trí  thư viện lớp

  + Kiểm tra vở ghi bài- Soạn bài của HS

  + Tập khiêu vũ- nhảy hiện đại vào các tiết học năng khiếu

  + Kiểm tra sách vở, dụng cụ học tập của hs

       2.Giáo viên bộ mônTổ chuyên môn:

                                             * Học chính thức Tuần 9

      Triển khai chương trình dạy Cambridge ( Tuần 5)

+ SHCM theo NCBH

+ Cập nhật Điểm - LBG - Giáo án lên Website

+ Bồi dưỡng HSG văn hóa. Giải T-L-AV qua mạng

+ TTCM : Kiểm tra việc cập nhật GA -LBG - Điểm trên Web

+ GVBM cấp nhật câu hỏi-tư liệu lên " Trường học kết nối"

+ Tăng cường dự giờ đột xuất

+ Tăng cường phụ đạo cho học sinh

+ BGH kiểm tra hồ sơ GV

+ Ký duyệt hồ sơ tổ : Toán –Tin; Ngoại ngữ

+ Đối với lớp 9-12 : Tất cả các môn gửi 1 đề / lần kiểm tra định kỳ sau ngày kiểm tra 1 tuần về mail của trưởng bộ môn

+ Trình chiếu giáo án E-Learning (13/10)

+ Chuẩn bị đề thi khảo sát chất lượng giữa kỳ I (Nộp 15/10)

* Tổ thực nghiệm :

 - Ngoại khoá số 1: ( Thực hiện ngày 13/10)

   * Tổ Toán -tin

 - SHCM: Toán 9B

    * Tổ xã hội

+ Nộp kế hoạch thực hiện chuyên đề môn NV 10  về phòng TrH PT–HĐBM 

 -Thực hiện chương trình GDĐP  môn NV-Sử-Đ-GD-AN

    * Tổ Ngoại ngữ

 - Dạy Cambridge tuần 5

   * Tổ Năng khiếu :

- Thực hiện CĐ : “Kỷ thuật múa dân gian K1”

    * Tổ Tiểu học :

-Tham gia thi GVDG : Trang, Thương, Toàn, Sen, Uyên, Lợi - Hoạt động VHTT : Chủ đề : Phụ Nữ Việt Nam 20/10

 - Duy trì phong trào “ giữ vở sạch, viết chữ đẹp” cho hs

 - GVBM lên kế hoạch  phụ đạo HS chậm

 - Triển khai kế hoạch thu sách xây dựng Thư viện lớp

 - Dạy TQM, IOE, Rèn chữ viết theo lịch phân công

      3. Hoạt động Đội

+ Phát thanh những bài hát về nhà trường,Đội, Đoàn

+ Kiểm tra nề nếp, thư viện các lớp

      4. Hoạt động Đoàn :

+ Kiểm tra việc thực hiện nề nếp, đồng phục, thư viện lớp

          5. Hoạt động Công Đoàn :

+ Luyện tập VHVN-TDTT trong CĐV

+ Triển khai kế hoạch thao giảng nhân kỷ niện ngày TLHLHPNVN 20/10 ( Từ ngày 15-19 /10)

      6. BGH

 + Kiểm tra hồ sơ GV tổ CM

 + Lên kế hoạch thi KSCL giữa kỳ

 + SHCM :Trình chiếu thiết kế giáo án E-Learning

 + Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của SGD

HAI

08/10

SÁNG

 

+ Học bình thường theo TKB

+ CC : Dân vũ Khối THCS-THPT

+ Tiết 1-2 : Thi GVDG khối  Tiểu học

+ Kiểm tra hồ sơ tổ Năng khiếu

 

-Toàn trường

-GVCN-TPT

-Cô Trang-Thương

-BGH

CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

+ Nộp hồ sơ tháng 9

 

-Toàn trường

- Tổ TT-NN

BA

09/10

SÁNG

 

+ Học bình thường theo TKB

+ Tiết 1- 2 : Thi GVDG khối T/học

+ Kiểm tra hồ sơ tổ Toán -Tin

 

-Toàn trường

-Cô Toàn-Sen

-BGH

 

CHIỀU

 

+ Học bình thường theo TKB

 

 

-Toàn trường

 

10/10

 SÁNG

 

+ Học bình thường theo TKB

+Tiết 1- 2 : Thi GVDG khối T/học

+ Tiết 3: SHCM Toán 9B ( GV đổi tiết NV để dạy)

 

 

-Toàn trường

-Cô Lợi-Uyên

- Thầy Nhuận

 CHIỀU

 

+ Học bình thường theo TKB

 

 

-Toàn trường

 

NĂM

11/10

SÁNG

 

+ Học bình thường theo TKB

+ Kiểm tra hồ sơ tổ Ngoại ngữ

 

 

-Toàn trường

- BGH

CHIỀU

 

+ Học bình thường theo TKB

 

 

-Toàn trường

 

 SÁU

12/10

SÁNG

 

+ Học bình thường theo TKB

  +Tiết 3-4: Ngọai khóa : KN Giao tiếp-Tư duy

 

 

-Toàn trường

Khối 4-5

CHIỀU

 

+ Học bình thường theo TKB

+ Học TQM và AV Camrichdge

 

 

-Toàn trường

- Khối T/học

 

 

 

 

 

 BẢY

13/10

SÁNG

 

+ Học bình thường theo TKB

  -Học IOE và Luyện chữ viết

  + Tiết 3-4: NK: Số 1" Trưng Vương - Khám phá tri thức " Khối THPT

  + Nộp câu hỏi Ngoại khóa  khối 6-7 về thư ký tổ TT

 

 

-THCS-THPT

- Khối T/học

 

-Tổ TN

 

- GVBM

 

 

 

CHIỀU

 

+ 14h: Sinh hoạt CM theo khối  

 * Khối THCS-THPT: Tiếp tục Trình chiếu giáo án E-Learning

 

 

- TCM

 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                      Q. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                 (Đã kí)

 

  

                                                                                                                                       Đồng Thị Bích Hiền

  Facebook Messenger