Tổ Khoa học Thực nghiệm

KẾ HOẠCH TUẦN 8 ( Từ 1/10 đến 6/10/2018

Ngày cập nhật 30/09/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ THỰC NGHIỆM

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TUẦN 8

( Từ 1/10 đến 6/10/2018)

                                                                                               

                 I.KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

           II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

                 VIỆC TRỌNG TÂM

·                         *******

1. Tổ chức dạy học theo chủ đề ở bộ môn Hóa học, Vật líđổi mới SHCM theo nghiên cứu bài học. (Lan , Huy)

2. GV trong tổ ra đề kiểm tra khảo sát giữa kỳ 1; GV ra (đề + đáp án) nộp chuyên môn duyệt.

3. TTCM triển khai kế hoạch thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường khối THCS & PT.

5. TTCM tổ chức thanh tra toàn diện 02 GV trong tổ; kiểm tra hồ sơ chuyên môn của GV.

6. Duyệt báo cáo chuyên đề về phương  pháp “ Trải nghiệm sáng tạo trong THPT”  và đề kiểm tra 1 tiết khối 10 (có thuyết trình + Ma trận+ Trọng số) nộp về cụm Đông hà – Triệu phong

+ Kiểm tra Hồ sơ , thanh tra nội bộ cô Thùy Nga

+ Nộp bộ câu hỏi bộ môn Khối 8,9 về chương trình Chinh Phục theo kế hoạch.

 

HAI

01/10

 SÁNG

- Học bình thường theo TKB

+ Nộp hồ sơ kiểm tra nội bộ tháng 9

+ GV nộp chương trình tuần 9 về TCM

-Toàn tổ 

-TTCM

- GVBM

 CHIỀU 

- - Học bình thường theo TKB

-Toàn tổ

BA

02/10

SÁNG

- Học bình thường theo TKB

+ Nộp CTdạy học tuần 9 vê BGH

-Toàn tổ

-TTCM

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB  

-Toàn tổ

 

03/10

  SÁNG

- Học bình thường theo TKB

-Toàn tổ

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB.

-Toàn tổ

NĂM

04/10

SÁNG

- Học bình thường theo TKB

+ Nộp phiếu kiểm tra hồ sơ GV

-Toàn tổ

- TTCM 

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB.

-Toàn tổ 

  

 

SÁU

05/10

SÁNG

 -Học bình thường theo TKB

-Toàn tổ

CHIỀU

-Học bình thường theo TKB

-Toàn tổ

 

  

BẢY

 06/10

SÁNG

-Học bình thường theo TKB

 + Tiết 3-4: NK: Số 1" Trưng Vương - Khám phá tri thức " Khối 8-9

-Toàn tổ

-GV phân công

CHIỀU

* Khối THCS-THPT: Thi thiết kế giáo án E-Learning

-Toàn tổ

                                                                                                                                                                                                TTCM

                  

  Facebook Messenger