Kế hoạch Tiểu học khối 4,5

KE HOACH HOAT DONG CM TUAN 8 (Từ 01/10 đen 06/10/2018) CUA KHOI TIEU HOC

Ngày cập nhật 29/09/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         KHỐI TIỂU HỌC                                                      Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

 

          KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CM

      (Tuần 8, từ 01-10 đến 06-10-2018)                                                                                                

I.                   KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

   II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

                 VIỆC TRỌNG TÂM

   * Giáo viên chủ nhiệm + GV bộ môn

+ Học CT thực học tuần 8

+ Tiếp tục ổn định các nề nếp, phát huy hoạt động của hội đồng tự quản.

+ Tập nghi thức Đội, ĐHĐN, ca múa hát tập thể

 + Tiếp tục thực hiện nghiêm túc hát đầu giờ các bài hát về nhà trường –Đội.

+Duy trì phong trào “ giữ vở sạch, viết chữ đẹp” cho học sinh.

+ GVBM lên kế hoạch  phụ đạo HS chậm

+Tiếp tục kế hoạch thu sách xây dựng Thư viện lớp

+Cập nhật giáo án, lên lịch báo giảng vào trang web

 -Dạy TQM, IOE, Rèn chữ viết theo lịch phân công

-Khối 4-5 SHCM (cô Xin dạy minh họa tiết 1, sáng 03/10)

-Hoạt động VHTT Trưng Vương : Chủ đề : Phụ Nữ Việt Nam 20/10

* PTKTH :

  +Đánh giá KH tháng  và triển khai KH tháng 10

 +Dự SHCM khối 4-5 (03-10)

 + Dự giờ kiểm tra nội bộ

 +Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của SGD

 

     HAI

01/10

 SÁNG

- Học bình thường theo TKB

-Chào cờ đầu tuần

-Toàn khối

-Toàn khối

CHIỀU 

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

BA

 02/10

SÁNG

-Khối 1 tập dân vũ 15’ đầu giờ

- Học bình thường theo TKB

 

- Khối 1

-Toàn khối

 

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

03/10

  SÁNG

- Học bình thường theo TKB

-Tiết 1-2 : SHCM (dự minh họa tại lớp 4C)

 

- Toàn khối

-GV4-5+GV rảnh tiết

 

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

 

NĂM

04/10

SÁNG

-Khối 2-3 tập dân vũ 15’ đầu giờ

- Học bình thường theo TKB

 

- Khối 2-3

-Toàn khối

 

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

 SÁU

05/10

 

SÁNG

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

CHIỀU

 

 -Học TQM và AV Camrichdge theo lịch

 

- Theo phân công

 

              BẢY

 06-10

SÁNG

-Học IOE và Luyện chữ viết theo lịch

( Khối 5 học TQM và luyện chữ)

- Toàn khối

 

  CHIỀU

-14h : Họp CM theo khối

  + Đánh giá HĐ tháng 9 và triển khai KH tháng 10

  + Kiểm tra chéo hồ sơ GV

 

 

- Toàn khối

 

                                                                                                                                  PTKTH

                                                                                                                               Hồ Thị Bích Ngọc

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                      

  Facebook Messenger