Kế hoạch Tiểu học khối 4,5

KE HOACH HOAT DONG CM THANG 10/2018 CUA KHOI TIEU HOC

Ngày cập nhật 29/09/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHỐI TIỂU HỌC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                             

                                                            Đông Hà, ngày 30  tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

THÁNG 10 NĂM 2018

 

A. TRỌNG TÂM:

     1/ Hoạt động  chuyên môn:

     -Thực hiện chương trình thực học tuần hết tuần 11.

     - Tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng giữa HK I (Từ 22-10 đến 26-10-2018)

    - Tiếp tục SHCM theo hướng phân tích HĐ  học sinh  của học sinh (4 tiết : Xin, Vân, Lệ UHoa)

     - PTKTH Phối hợp với TTCM tiến hành công tác dự giờ, kiểm tra nội bộ.

     -  PTKTH  ký duyệt hồ sơ GV + kiểm tra giáo án và lịch báo giảng trên trang web

     - Thi GV dạy giỏi cấp trường (13gv) (từ 08-10 đến 19-10-2018)

     - Tiếp tục dạy giải TQM vào chiều thứ sáu hàng tuần

     - GV ra đề kiểm tra và cập nhật ngân hàng đề thi (Toán 15 câu, Tiếng Việt 5 câu)

     - Dự giờ kiểm tra nề nếp dạy và học  

     - Kiểm tra toàn diện:  Cô Lê Thị Mĩ Lợi - lớp 1G

    - Thao giảng chào mừng ngày PNVN 20/10 (2 tiết : Xin, Vân)

     - Nộp các báo cáo tháng 10 (24-10)

  2/Hoạt động khác:

     - Tổ chức ngoại khóa : Phát triển Kĩ năng Giao tiếp - Tư duy cho HS Tiểu  học (12-10 và 19-10, kì 3 - 4)

     - Tiếp tục thu sách xây dựng thư viện lớp , củng cố phong trào đọc sách.

     - Tiếp tục kế hoạch hoạt động  “VĂN HỌC TUỔI THƠ TRƯNG VƯƠNG

     - Tiếp tục bổ túc vào kho tư liệu ở các bộ môn phục vụ cho giảng dạy (mỗi GV 4 tư liệu/ HK , không trùng lặp năm trước).

B. HOẠT ĐỘNG NGLL với chủ điểm: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

    -Tổ chức kỉ niệm ngày PNVN 20/10

    - Chào cờ: Đánh giá hoạt động tháng 9, xây dựng và triển khai kế hoạch tháng 10

    - Tiết SH: Các lớp tổ chức sinh hoạt tại lớp; kiểm tra công tác hoạt động Hội đồng tự quản lớp.

                  

                                                               Phụ trách khối Tiểu học

 

 

                                                                         Hồ Thị Bích Ngọc 

  Facebook Messenger