Kế hoạch

KẾ HOẠCH THÁNG 10 / 2018

Ngày cập nhật 29/09/2018

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

------------------

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      ---------------------

                                                                             Đông Hà, ngày 28 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH THÁNG 10 /2018

1. Ban giám hiệu:

  - Kiểm tra nội bộ giáo viên.

  - Kiểm tra, đánh giá hoạt động của lớp học

  - Thi thiết kế giáo án E-Learning  ( Ngày 6/10 )

  - Tổ chức thi GVDG cấp trường khối Tiểu học ( Từ ngày 8/10)

  - Kiểm tra hồ sơ GV ( Từ 8-13/10)

  - Lên kế hoạch thi kiểm tra KSCL giữa kỳ I

  - Dự giờ các chủ đề tự chọn, dự giờ kiểm tra nội bộ.   

  - Tham dự các chuyên đề cấp tỉnh, cấp thành phố

  - Ký duyệt hồ sơ lớp và kiểm tra tiến độ cập nhật chuyên môn.

  - Tổ chức kỷ niệm ngày PNVN 20/10

  - Dự hội nghị công tác văn phòng-thi đua -Khen thưởng

  - Dự Hội nghị phổ biến pháp luật và hướng dẫn tổ chức mô hình TTPBPL “Phiên tòa giả định”

  - Dự hội nghị tập huấn công tác Y tế trường học

  - Nộp báo cáo tháng 10.

 2. Hoạt động của Tổ chuyên môn:

  - TTCM nộp chương trình dạy học tuần 8-9 ( Ngày 2/10)

  - Nộp đề thi KS giữa kỳ khối THCS-THPT môn T-L-H-NV-AV ( Ngày 15/10 )

  - Dạy học kết hợp ôn tập, tổ chức kiểm tra định kỳ lần 1.( Từ 22-25/10)

  - Bồi dưỡng HSG

  - Triển khai các văn bản CM, góp ý các tiết dạy học theo chủ đề trong hoạt động SHĐMCM theo NCBH và phân tích HĐHT của hs

  - Huấn luyện thể thao của các đội tuyển.

  - Kiểm tra hồ sơ giáo viên.

  * Thực hiện chuyên đề:

  +Tổ năng khiếu:“Múa dân gian ” ( Cô Song Thương)

  +Tiểu học: "Tiếng việt lớp1- Phần1 ( Cô Uyên )

  * SHCM: Cô Trang - cô Liên- cô My ( XH); Cô Tâm- cô Hà My ( NN) ; Cô Lan- thầy Phong( TT); Cô Lan- thầy Huy (TN) ; Cô Diễm- thầy Dũng (NK); Cô Xin - cô Vân - cô Lệ - cô Hoa ( Tiểu học)

 3.Thực hiện ngoại khoá:  Chủ đề : " Trưng Vương - Khám phá tri thức" 

          * SỐ THỨ NHẤT  

    + Tổ Ngoại ngữ: Khối 8-9 ( Tiết 3-4 Ngày 6/10 )

    + Tổ Thực nghiệm: Khối THPT ( Tiết 3-4 Ngày 13/10 )

    + Tổ Toán -Tin: Khối 6-7 ( Tiết 3-4 Ngày 27/10 )

    + Tổ năng khiếu :- Chuẩn bị điều kiện cho hs các khối thi ( Cô Lan Anh- cô Lai )

                                - Phụ trách makét - Âm thanh -Tập trung học sinh trong tất cả các buổi NK

 4. Hoạt động NGLL

  - Tổ chức tuần lễ “Học tập suốt đời” - Nộp báo cáo về SGD ( Ngày 13/10)

  - Nộp góp y dự thảo điều lệ trường PT ( Ngày 12/10)

  -  Đánh giá hoạt động tháng 9, triển khai kế hoạch tháng 10.

  - Sinh hoạt lớp:Triển khai hoạt động tháng 11, đăng ký tuần học tốt

 5. Hoạt động khác:

  - Tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 ( Theo Tổ CĐ)

  - Tổ chức các tiết thao giảng nhân kỷ niệm ngày TLHLHPNVN 20/10 ( Từ ngày 15-19/10)

  - Tham gia các hoạt động phong trào do Công đoàn ngành cấp trên tổ chức nhân kỉ niệm ngày PNVN 20/10.

 

     Nơi nhận:                                                                     Q.HIỆU TRƯỞNG

    - Website; (t/h)                                                                       ( Đã ký)              

    - Lưu: VT                                                                                      

         

                                                                                          Đồng Thị Bích Hiền

 

  Facebook Messenger