Kế hoạch tổ Năng khiếu

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TUẦN 07 NĂM HỌC 2018-2019

Ngày cập nhật 24/09/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

      TỔ NĂNG KHIẾU                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 07

(TỪ 24/9 ĐẾN 29/9/2018)

I. KẾ HOẠCH CHUNG

 

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

A/ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG: TUẦN 06

- Thực hiện việc dạy học nghiêm túc theo TKB

- Tập luyện Dân vũ nghiêm túc cho học sinh các lớp THCS-PT vào 30p

- Tập luyện chương trình chuẩn bị cho “Vui Tết Trung Thu”

- Tổ chức “Vui tết trung thu” cho học sinh toàn trường vào chiều thứ 6

- Nộp báo cáo danh mục thiết bị dạy học môn GDQP về Sở GD

- SHCM: Kiểm tra HSSS của GV lần 1

B/ KẾ HOẠCH CHUNG:  TUẦN 07

a/ Việc trọng tâm:

- Thực hiện chương trình dạy học nghiêm túc theo chỉ đạo của chuyên môn nhà trường – Tuần 7

- TTCM nộp các báo cáo, hồ sơ lên BGH theo kế hoạch.

- Thành lập đổi tuyển và xây dựng kế hoạch tập luyện các môn: Cầu lông, Bóng đá, Bóng bàn, Cờ vua, Bơi lội, Mĩ thuật.

- Kiểm tra cập nhật LBG, GA, điểm của các GVBM.

- TTCM tiến hành dự giờ các tiết AN, MT phổ thông.

- Tham gia tổ chức các ngoại khoá.

b/ Công việc khác:

 - Tham gia các hoạt động của CĐ và ĐTN tổ chức.

Thứ/ Ngày

Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

 Hai

(24/9)

Sáng 

- Tham gia chào cờ đầu tuần, tổ chức phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang

- Nộp câu hỏi ngoại khoá theo phân công (bộ môn Mĩ thuật, TD khối 6-7, và các môn Âm nhạc, TD, MT khối 2-3) về cho TTCM

- Nộp báo cáo HĐCM tháng 9 về BGH

- Toàn tổ

- GVBM theo khối phân công

- TTCM

Chiều

- Kiểm tra cập nhật GA, LBG của GVBM

- TTCM

Ba

(25/9)

Sáng

- Dự Hội nghị công tác thanh tra tại THPT Đông Hà

- TTCM

Chiều

- Kiểm tra việc dạy và học các tiết PT của các lớp.

- 15h: Họp TTCM tại phòng HT

- TTCM

(26/9)

Sáng 

- Nộp báo cáo danh mục thiết bị dạy học môn GDQP về Sở GD

- Thầy Quân

Chiều

- Kiểm tra việc dạy và học NKTC của các lớp.

- TTCM

Năm

(27/9) 

Sáng

- Kiểm tra việc dạy và học các tiết PT của các lớp.

- TTCM

Chiều

- Kiểm tra việc dạy và học các tiết PT của các lớp.

- TTCM

Sáu

(28/9)

 

Sáng 

- Dạy học bình thường theo TKB

- Tiết 3-4: Tham gia tổ chức ngoại khoá khối 2-3 (Tiểu học)

- Tiết 4: SHCM – Tiết Âm nhạc – Lớp 6A

 

- Thế Anh, Tiến Dũng

- Tiến Dũng

Chiều

- Kiểm tra việc dạy và học các tiết PT của các lớp.

- TTCM

Bảy

 

(29/9)

Sáng

- Dạy học bình thường theo TKB

- Tiết 3-4: Tham gia tổ chức ngoại khoá khối 6-7 (THCS)

- Nộp hồ sơ KTNB tháng 9 về BGH

GVBM

Thế Anh, Tiến Dũng

- TTCM

Chiều

- 14h: Họp HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM

Toàn tổ

                                                                                                TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

                                                                                            NGUYỄN THẾ ANH

  Facebook Messenger