Kế hoạch

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 7 ( Từ 24/9 đến 29/9/2018)

Ngày cập nhật 22/09/2018

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

( Tuần 7. Từ 24/9 đến 29/9/2018)

                                                                                                -----------------

                 I.KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

           II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

·          1.Giáo viên chủ nhiệm :

  + Quán triệt học sinh Thực hiện nghiêm túc ATGT

  + Bổ sung, trang trí  thư viện lớp

  + Kiểm tra vở ghi bài- Soạn bài của HS

  + Tập khiêu vũ- nhảy hiện đại vào các tiết học năng khiếu

  + Kiểm tra sách vở, dụng cụ học tập của hs

       2.Giáo viên bộ mônTổ chuyên môn:

                                             * Học chính thức Tuần 7

      Triển khai chương trình dạy Cambridge ( Tuần 3)

+ SHCM theo NCBH

+ Hoàn thành hồ sơ KTNB tháng 9 

+ Tăng cường thời lượng cho luyện thi HSG môn AV THPT

+ Cập nhật Điểm - LBG - Giáo án lên Website

+ Bồi dưỡng HSG văn hóa. Giải T-L-AV qua mạng

+ Nộp hồ sơ đăng ký thi đua về VP

+ TTCM : Kiểm tra việc cập nhật GA -LBG - Điểm trên trang Web ( Đánh giá trong báo cáo tháng 9 )

+ GVBM cấp nhật câu hỏi-tư liệu lên " Trường học kết nối"

+ Tập hợp báo cáo HĐCM tháng 9 ( Nộp 8h ngày 24/9)

+ TTCM rà soát chương trình bộ môn - Nộp chương trình dạy tuần 9 về BGH ngày 2/10

    * Tổ thực nghiệm :

- Nộp kế hoạch hoạt động trải nghiệm sáng tạo, KHKT về HĐQT ( 28/9)

   * Tổ Toán -tin

 - Thực hiện CĐ : Toán -Anh 6A ( 27/9)

    * Tổ xã hội

 - Triển khai hoạt động CLB

 - Thực hiện CĐ môn GDCD ( 26/9)

 - Ngoại khóa : Số 1 (29/9)  

   * Tổ Ngoại ngữ

 - Dạy Cambridge tuần 3

 - SHCM môn AV lớp 9B ( 26/9)

   * Tổ Năng khiếu :

 - Triển khai tập luyện khiêu vũ cho hs

 - SHCM môn Âm nhạc 6A ( 28/9)

 - Nộp kế hoạch hoạt động NGLL  về SGD ( 28/9)

    * Tổ Tiểu học :

- Duy trì phong trào “ giữ vở sạch, viết chữ đẹp” cho hs

- GVBM lên kế hoạch  phụ đạo HS chậm

- Triển khai kế hoạch thu sách xây dựng Thư viện lớp

- Dạy TQM, IOE, Rèn chữ viết theo lịch phân công

- Ngoại khóa Khối 2-3 (KNGT-TD tiết 3-4,sáng 28/9)

- SHCM khối 2-3 : Tiết 1 sáng 27/9

- GVBM ra đề kiểm tra giữa kì 1

      3. Hoạt động Đội

+ Phát thanh những bài hát về nhà trường,Đội, Đoàn

+ Kiểm tra nề nếp, thư viện các lớp

      4. Hoạt động Đoàn :

+ Kiểm tra việc thực hiện nề nếp, đồng phục, thư viện lớp

          5. Hoạt động Công Đoàn :

+ Luyện tập VHVN-TDTT trong CĐV

      6. BGH

 + Nộp báo cáo HĐCM tháng 9 về SGD (24/9)

 + Hoàn thành kế hoạch kiểm tra nội bộ nộp SGD (28/9)

 + Tập hợp hồ sơ kiểm tra nội bộ tháng 9

 + Triển khai kế hoạch tháng 10

 + Dự giờ  

 + Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của SGD

HAI

24/9

SÁNG

 

+ Học bình thường theo TKB

+ CC : Dân vũ khối THCS-THPT

+ 8h: Nộp báo cáo HĐCM -T9  

 

 

-Toàn trường

-GVCN-TPT

- TTCM

CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

+ Nộp báo cáo HĐCM -T9 về SGD

 

-Toàn trường

-VP

BA

25/9

SÁNG

 

+ Học bình thường theo TKB

+ 7h30 : Dự HN tổng kết công tác TT tại THPT Đông Hà 

 

 

-Toàn trường

- Cô Hiền -Thế Anh

 

CHIỀU

 

+ Học bình thường theo TKB

 

 

-Toàn trường

 

26/9

 SÁNG

 

+ Học bình thường theo TKB

+ Dự Hội nghị HĐBM cấp Tiểu học tại Sở GD

 

-Toàn trường

-PTTH

 CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

+ Tiết 2: SHCM môn AV 9B

+ Tiết 3: SHCM môn GDCD 9C 

 

-Toàn trường

-Cô H Ngọc

-Cô Thắm

 

NĂM

27/9

SÁNG

 

+ Học bình thường theo TKB

+ Tiết 1-2 : SHCM  lớp 3B

+ Tiết 3: CĐ Toán -Anh 6A

 

 

-Toàn trường

- Cô Nhi

- Cô Hạnh

CHIỀU

 

+ Học bình thường theo TKB

 

 

-Toàn trường

 

 SÁU

28/9

SÁNG

 

+ Học bình thường theo TKB

+ Nộp kế hoạch hoạt động NGLL

+ Nộp kế hoạch KTNB về TT SGD   

+ Tiết 4: SHCM môn Âm nhạc 6A

+ Tiết 3-4: NK :KN Giao tiếp-Tư duy

 

 

-Toàn trường

- Thế Anh

- Cô B Hiền

- Thầy Dũng

- Khối 2-3

CHIỀU

 

+ Học bình thường theo TKB

+ Nộp kế hoạch tham gia hội thi sáng

 tạo - KHKT về HĐQT

+ Học TQM và AV Camrichdge

 

 

-Toàn trường

- Tổ TT-TN

 

- Khối T/học  

 

 

 

 

 BẢY

 29/9

SÁNG

 

+ Học bình thường theo TKB

  -Học IOE và Luyện chữ viết

  + Tiết 3-4: NK: Số 1" Nâng cao kỹ năng giao tiếp - Chinh phục tri thức " Khối 6-7

 + Nộp hồ sơ kiểm tra nội bộ tháng 9

 

 

-THCS-THPT

- Khối T/học

 

-Tổ Xã hội

 

-TTCM

 

CHIỀU

 

+ 14h: Họp hội đồng  

 

 

- TCM

                                                                                                                                 

                                                                                                                                      Q. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                 (Đã kí)

  

 

                                                                                                                                       Đồng Thị Bích Hiền

  Facebook Messenger