Kế hoạch tổ Năng khiếu

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TUẦN 06 NĂM HỌC 2018-2019

Ngày cập nhật 17/09/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

      TỔ NĂNG KHIẾU                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 06

(TỪ 17/9 ĐẾN 22/9/2018)

I. KẾ HOẠCH CHUNG

 

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

A/ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG: TUẦN 05

- Thực hiện việc dạy học nghiêm túc theo TKB

- Tập luyện Dân vũ nghiêm túc cho học sinh các lớp THCS-PT vào 30p

- Tập luyện chương trình chuẩn bị cho “Vui Tết Trung Thu”

- Kiểm tra việc dạy học của các GVBM

B/ KẾ HOẠCH CHUNG:  TUẦN 06

a/ Việc trọng tâm:

- Thực hiện chương trình dạy học nghiêm túc theo chỉ đạo của chuyên môn nhà trường – Tuần 6

- TTCM nộp các phiếu đăng ký lên BGH theo kế hoạch.

- SHTCM và kiểm tra HSSS của GV trong tổ.

- Thành lập đổi tuyển và xây dựng kế hoạch tập luyện các môn: Cầu lông, Bóng đá, Bóng bàn, Cờ vua, Bơi lội, Mĩ thuật.

- Kiểm tra cập nhật LBG, GA, điểm của các GVBM.

- TTCM tiến hành dự giờ các tiết AN, MT phổ thông.

- Tập luyện chương trình “Vui Tết Trung Thu”

- Chuẩn bị hồ sơ TCM để BGH kiểm tra

b/ Công việc khác:

 - Tham gia các hoạt động của CĐ và ĐTN tổ chức.

Thứ/ Ngày

Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

 Hai

(17/9)

Sáng 

- Tổ chức tập luyện Dân vũ cho hs khối THCS-THPT

- Tập luyện tiết mục “Chú Cuội, Chị Hằng” chuẩn bị cho “Vui Tết Trung Thu”

- Cô Song Thương, Diễm

- Cô Song Thương, Chí Thanh

Chiều

- Kiểm tra cập nhật GA, LBG của GVBM

- TTCM

Ba

(18/9)

Sáng

- Kiểm tra việc dạy và học các tiết PT của các lớp.

- TTCM

Chiều

- Kiểm tra việc dạy và học các tiết PT của các lớp.

- 15h: Họp TTCM tại phòng HT

- TTCM

(19/9)

Sáng 

- Nộp báo cáo danh mục thiết bị dạy học môn GDQP về Sở GD

- Thầy Quân

Chiều

- Kiểm tra việc dạy và học NKTC của các lớp.

- TTCM

Năm

(20/9) 

Sáng

- Kiểm tra việc dạy và học các tiết PT của các lớp.

- TTCM

Chiều

- Kiểm tra hồ sơ TTCM

- BGH

Sáu

(21/9)

 

Sáng 

- Tiết 1-2: Duyệt chương trình Trung thu khối Tiểu học (GVNK tập trung quản lý học sinh)

- BTC

Chiều

- 15h00: Băt đầu tổ chức chương trình “Vui Tết Trung Thu”

- Toàn trường

Bảy

 

(22/9)

Sáng

- Dạy học bình thường theo TKB

GVBM

Chiều

- 14h: Họp TCM

- Kiểm tra HSSS của GVBM

Toàn tổ

                                                                                                TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

                                                                                            NGUYỄN THẾ ANH

  Facebook Messenger