Kế hoạch tổ Năng khiếu

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TUẦN 05 NĂM HỌC 2018-2019

Ngày cập nhật 10/09/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

      TỔ NĂNG KHIẾU                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 05

(TỪ 10/9 ĐẾN 15/9/2018)

I. KẾ HOẠCH CHUNG

 

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

A/ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG: TUẦN 04

- Thực hiện việc dạy học nghiêm túc theo TKB

- Ổn định các lớp NKTC ngay từ tuần đầu tiên.

- Tập luyện văn nghệ nghiêm túc chuẩn bị cho khai giảng

- Tổ chức thành công Lễ khai giảng năm học mới.

- SHCM đánh giá hoạt động tháng 8 và triển khai hoạt động tháng 9.

B/ KẾ HOẠCH CHUNG:  TUẦN 05

a/ Việc trọng tâm:

- Thực hiện chương trình dạy học nghiêm túc theo chỉ đạo của chuyên môn nhà trường – Tuần 5

- TTCM nộp các phiếu đăng ký lên BGH theo kế hoạch.

- SHTCM và kiểm tra HSSS của GV trong tổ.

- Thành lập đổi tuyển và xây dựng kế hoạch tập luyện các môn: Cầu lông, Bóng đá, Bóng bàn, Cờ vua, Bơi lội, Mĩ thuật.

- Kiểm tra cập nhật LBG, GA, điểm của các GVBM.

- TTCM tiến hành dự giờ các tiết AN, MT phổ thong.

b/ Công việc khác:

 - Tham gia các hoạt động của CĐ và ĐTN tổ chức.

Thứ/ Ngày

Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

 Hai

(10/9)

Sáng 

- Tổ chức tập luyện Dân vũ cho hs khối THCS-THPT

- Cô Song Thương, Diễm

Chiều

- Kiểm tra cập nhật GA, LBG của GVBM

- TTCM

Ba

(11/9)

Sáng

- Kiểm tra việc dạy và học các tiết PT của các lớp.

- TTCM

Chiều

- Kiểm tra việc dạy và học các tiết PT của các lớp.

- TTCM

(12/9)

Sáng 

- Kiểm tra hồ sơ TTCM

- BGH, TTCM

Chiều

- Kiểm tra việc dạy và học NKTC của các lớp.

- TTCM

Năm

(13/9) 

Sáng

- Kiểm tra việc dạy và học các tiết PT của các lớp.

- TTCM

Chiều

- Kiểm tra việc dạy và học các tiết PT của các lớp.

- TTCM

Sáu

(14/9)

 

Sáng 

- Kiểm tra việc dạy và học các tiết PT của các lớp.

- TTCM

Chiều

- Kiểm tra việc dạy và học các tiết PT của các lớp.

- TTCM

Bảy

 

(15/9)

Sáng

- Dạy học bình thường theo TKB

GVBM

Chiều

- 14h: Họp TCM

- Kiểm tra HSSS của GVBM

Toàn tổ

                                                                                                TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

                                                                                            NGUYỄN THẾ ANH

  Facebook Messenger