Kế hoạch tổ Năng khiếu

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TUẦN 04 NĂM HỌC 2018-2019

Ngày cập nhật 08/09/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

      TỔ NĂNG KHIẾU                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 04

(TỪ 3/9 ĐẾN 8/9/2018)

I. KẾ HOẠCH CHUNG

 

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

A/ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG: TUẦN 03

- Thực hiện việc dạy học nghiêm túc theo TKB

- Ổn định các lớp NKTC ngay từ tuần đầu tiên.

- Tập luyện văn nghệ nghiêm túc chuẩn bị cho khai giảng

B/ KẾ HOẠCH CHUNG:  TUẦN 04

a/ Việc trọng tâm:

- Thực hiện chương trình dạy học nghiêm túc theo chỉ đạo của chuyên môn nhà trường – Tuần 4

- Tập luyện 2 bài hát truyền thống của nhà trường, các bài hát về Đội, Đoàn…cho học sinh vào các tiết học âm nhạc

- Tập luyện văn nghệ và tổng duyệt nghiêm túc theo kế hoạch.

- TTCM nộp các phiếu đăng ký lên BGH theo kế hoạch.

- Tham gia Lễ khai giảng năm học mới

- SHTCM và kiểm tra HSSS của GV trong tổ.

b/ Công việc khác:

 - Tham gia các hoạt động của CĐ và ĐTN tổ chức.

Thứ/ Ngày

Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

 Hai

(3/9)

Sáng 

- NGHỈ LỄ 2-9

Toàn tổ

Chiều

- NGHỈ LỄ 2-9

Toàn tổ

Ba

(4/9)

Sáng

- Tổng duyệt khai giảng – Tiết 1-2

- Tổng duyệt văn nghệ - Tiết 3-4

Toàn tổ

Chiều

- Sắp xếp bàn ghế, hội trường chuẩn bị cho Lễ khai giảng

Toàn tổ

(5/9)

Sáng 

- Lễ khai giảng năm học 2018-2019

Toàn tổ

Chiều

- Kiểm tra việc dạy và học NKTC của các lớp.

- TTCM

Năm

(6/9) 

Sáng

- Kiểm tra việc dạy và học các tiết PT của các lớp.

- TTCM

Chiều

- Kiểm tra việc dạy và học các tiết PT của các lớp.

- TTCM

Sáu

(7/9)

 

Sáng 

- Kiểm tra việc dạy và học các tiết PT của các lớp.

- TTCM

Chiều

- Kiểm tra việc dạy và học các tiết PT của các lớp.

- TTCM

Bảy

 

(8/9)

Sáng

- Dạy học bình thường theo TKB

GVBM

Chiều

- 14h: Họp HĐSP

- 15h: Họp TCM

Toàn tổ

                                                                                                TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

                                                                                            NGUYỄN THẾ ANH

  Facebook Messenger