Kế hoạch Tiểu học khối 1,2,3

Kế hoạch chuyên môn tổ tiểu học tuần 5

Ngày cập nhật 06/09/2012

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ TIỂU HỌC

TUẦN 05

(Từ ngày 03/9/2012 đến ngày 09/09/2012)

 

 

I. KẾ HOẠCH CHUNG – KẾT QUẢ

 

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 

A. KẾ HOẠCH CHUNG:

 

- Học chính khóa theo chương trình của Bộ GD & ĐT

 

- Tham dự lễ  Khai giảng năm học mới 2012 -2013.

 

 - Kiểm tra biên soạn và cập nhật ngân hàng câu hỏi vào phần mềm thi trực tuyến.

 

- Triển khai dạy bồi dưỡng học sinh giỏi chương trình giải toán qua mạng.

 

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

Thứ/

ngày

Buổi

Nội dung công việc

Thực hiện

 

Hai

(03/09)

Sáng

 

- Nghỉ bù lễ 2 -9

- Toàn tổ

 

Chiều

- Nghỉ bù lễ 2 -9

- Toàn tổ

 

 

Ba

(04/09)

Sáng

- Toàn tổ tổng duyệt nghi thức chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.

- Toàn tổ

 

Chiều

Học bình thường theo TKB

- Chuẩn bị cho buổi lễ Khai giảng

- Toàn tổ      

- GVCN

 

(05/09)

Sáng 

- DỰ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

(7h00’)

- Toàn tổ

 

Chiều

- HỘI HỌP

 

- Toàn tổ

 

 

Năm

(06/09)

 

Sáng

- Dạy bài thứ 5  chương trình tuần 3

- Hoàn chỉnh chương trình tuần 3

- Khối 1

- Khối 2,3,4.

Chiều

- Nộp bản ghi chép các giải pháp về chuyên đề " Quản lý tiết học như thế nào cho có hiệu quả ".

 

 

- Toàn tổ.

 

 

Sáu

(07/09)

Sáng

- Hoàn thành chương trình tuần 3.

- Kiểm tra giáo án

- Khối 1 

- Tổ trưởng

Chiều

-  Góp ý giáo án giáo viên trong tổ

- Toàn tổ 

- Tổ trưởng     

 

                                   

  Facebook Messenger