Trung học phổ thông

KẾT QUẢ HỌC TẬP KHỐI THPT NĂM HỌC 2017-2018

Ngày cập nhật 26/06/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG HỌC SINH KHỐI THCS+THPT

 NĂM HỌC 2017-2018

I.                   CHẤT LƯỢNG MŨI NHỌN

Nội dung

Khối,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tổng

TC
(giải)

Giải

Thể thao học đường cấp Thành phố

I

 

 

 

 

 

2

 

3

 

 

 

 

5

 

II

 

 

 

 

2

 

1

2

1

 

 

 

6

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

Hùng biện tiếng Anh cấp Thành phố

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

III

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

3

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

Học sinh giỏi văn hóa cấp Thành phố

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

Giải thưởng Mĩ thuật Thiếu nhi Việt Nam cấp Thành phố

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

Thể thao học đường cấp Tỉnh

I

 

 

 

 

 

 

2

5

2

 

 

 

9

 

II

 

1

 

 

3

1

 

4

2

 

 

 

11

 

III

 

 

1

 

1

2

 

2

 

 

2

 

8

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

Hùng biện tiếng Anh cấp Tỉnh

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

III