Kế hoạch

THỜI GIAN BIỂU HỌC HÈ 2018. Áp dụng từ ngày 04/6/2018

Ngày cập nhật 03/06/2018

THỜI GIAN BIỂU HỌC HÈ ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/6/2018

Buổi

KHỐI TIỂU HỌC

KHỐI THCS, THPT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

HIỆU LỆNH

GHI CHÚ

Thời gian

Nội dung

Hiệu lệnh

Ghi chú

Sáng

 

 

7 giờ 15 phút

Vào lớp

6 tiếng trống

GV đón học sinh từ lúc 7h00’

7 giờ 15 phút

Vào lớp

6 tiếng trống

 

7 giờ 30 phút

Vào tiết 1

3 tiếng trống

 

7 giờ 30 phút

Vào tiết 1

3 tiếng trống

 

8 giờ 10 phút

Hết tiết 1

6 tiếng trống

Học sinh ra chơi 30’

8 giờ 15 phút

Hết tiết 1

6 tiếng trống

Ra chơi 15’

8 giờ 40 phút

Vào tiết 2

3 tiếng trống

 

8 giờ 30 phút

Vào tiết 2

3 tiếng trống

 

9 giờ 20 phút

Hết tiết 2

6 tiếng trống

 

9 giờ 15 phút

Hết tiết 2

6 tiếng trống

 

9 giờ 25 phút

Vào tiết 3

3 tiếng trống

 

9 giờ 20 phút

Vào tiết 3

3 tiếng trống

 

10 giờ 05 phút

Hết tiết 3

6 tiếng trống

 

10 giờ 05 phút

Hết tiết 3

6 tiếng trống

 

 

10 giờ 10 phút

Vào tiết 4

3 tiếng trống

 

 

10 giờ 55 phút

Hết tiết 4

6 tiếng trống

 

Trưa

                   - 10h15’ học sinh vào ăn trưa

- 11h30’học sinh vào ngủ trưa đến 14h00’

                      - 11h00’ học sinh vào ăn trưa

- 11h30’ học sinh vào ngủ trưa đến 14h00’

Chiều

 

 

14 giờ 15 phút

Vào tiết 1

3 tiếng trống

 

14 giờ 15 phút

Vào tiết 1

3 tiếng trống

 

14 giờ 55 phút

Hết tiết 1

6 tiếng trống

Học sinh ra chơi, ăn chiều 25’

15 giờ 00 phút

Hết tiết 1

6 tiếng trống

HS ra chơi, ăn chiều 20’

15 giờ 20 phút

Vào tiết 2

3 tiếng trống

 

15 giờ 20 phút

Vào tiết 2

3 tiếng trống

 

16 giờ 00 phút

Hết tiết 2

6 tiếng trống

 

16 giờ 05 phút

Hết tiết 2

6 tiếng trống

 

16 giờ 05 phút

Vào tiết 3

3 tiếng trống

 

16 giờ 10 phút

Vào tiết 3

3 tiếng trống

 

16 giờ 45 phút

Hết tiết 3

6 tiếng trống

 

16 giờ 55 phút

Hết tiết 3

6 tiếng trống

 

                                                                                                                                                                               HĐQT

  Facebook Messenger