Kế hoạch

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 39 ( Từ 14 / 05 đến 19 / 05 /2018)

Ngày cập nhật 12/05/2018

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

    KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

    ( Tuần 39- Từ 14 / 05 đến 19 / 05 /2018)

                                                                                                    -----------------

I.KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

           II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

 

VIỆC TRỌNG TÂM

   *******

    * CHỦ ĐIỂM : " BÁC HỒ KÍNH YÊU  ''

       * Giáo viên chủ nhiệm :

  + HS thực hiện nghiêm túc nội quy, ATGT

  + Quản lý tốt nề nếp hs

  + Phát huy hoạt động của HĐTQ

  + GVCN K9 : Hoàn thành hồ sơ lớp

+ Xếp loại đạo đức học sinh, thi đua lớp

+ Hoàn thành hồ sơ cuối năm học

+ Ký duyệt học bạ lớp

+ Chuẩn bị tốt tinh thần hội trại 19/5

+ HS khối 11: Thi TN nghề phổ thông

       * Giáo viên bộ mônTổ chuyên môn:

+ Học chương trình tuần 18/ HKII

+Thực hiện dạy ôn tập thi THPT quốc gia theo kế hoạch

+ Hoàn thành hồ sơ học sinh

+ GV đăng ký CSTĐ nộp SKKN

+ TCM : Hoàn thành phiếu chấm SKKN

+ TCM: hoàn thành các sản phẩm hội trại

    * Tổ Tiểu học :

+ Hoàn thành đánh giá HS theo HD của TT 22/BGD

+ Đón hs các trường Mầm non đến tham quan, giao lưu

+ Kiểm tra nề nếp dạy và học của GV, HS

+ Nghiên cứu các vb chỉ đạo bậc Tiểu học của SGD

   * Tổ Năng khiếu

+ Tổng kết hội thao cấp trường

+ Tổ chức hội trại chào mừng ngày sinh CT HCM 19/5

   * Đội :

+Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ

+ Tăng cường kiểm tra nề nếp lớp cuối năm học

+ Tổng hợp số liệu hoạt động năm học

+ Hoàn thành các báo cáo nộp SGD

    * Đoàn :

+ Phối hợp với GVCN, tổ chức tốt hội thao cấp trường .Hội trại chào mừng ngày 19/5

    * BGH :

+ Chỉ đạo kiểm tra hồ sơ lớp 9

+ Ký duyệt học bạ Toàn khối

+ Hoàn thành các báo cáo cuối năm nộp SGD

+Chỉ đạo hội trại

+ Họp phụ huynh cuối năm học

+ Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của SGD

                            -------------------

 

 

  HAI

14/05

 

 SÁNG

- Học bình thường theo TKB

+ Tiết 1: Khai mạc hội thao cấp trường

+ GVBM nhập điểm - vào học bạ

+Nộp báo cáo thực hiện CNTT về SGD

+ 8h:  Ký duyệt học bạ Khối 1

  -Toàn trường

 

-GVBM

-VP

-PHT-GVCN

 CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

+ 14h: Ký duyệt học bạ Khối 2-3

  -Toàn trường

-PHT-GVCN

BA

15/05

 SÁNG

- Học bình thường theo TKB

+8h:  Ký duyệt học bạ Khối 4-5

+Tham dự ĐH cháu ngoan BH tại cầu HL

+ Nhập phần mền hồ sơ lớp 9

  -Toàn trường

-PHT-GVCN

- T Anh + HS

-VP-GVCN9

 CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

+14h: Họp xét đạo đức lớp

        - Họp xét thi đua lớp

  -Toàn trường

-GVCN-TPT-GT-HĐQT-PHT

16/05

 SÁNG

- Học bình thường theo TKB

+ 8h: Kiểm tra hồ sơ lớp 9

+ Nộp bảng tổng hợp kết quả- DS đề nghị học bổng về VP

-Toàn trường

- VP-GVCN9

-GVCN

 CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

+ GV đăng ký CSTĐ nộp SKKN

+ 14h: Duyệt học bạ Khối 6-7

+Tiết 3+4: HS tập trung tại sân bóng

+ 17h : Họp hội đồng + Họp GVCN

-Toàn trường

-GV

-PHT-GVCN

- GVCN-TPT

- Toàn trường

NĂM

17/05

 SÁNG

- Học bình thường theo TKB

+ Thi TN nghề phổ thông lớp 11

-Toàn trường

- GVBM

  CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

+14h:  Duyệt học bạ khối 8

+ Tiết 1+2: Thi khiêu vũ

+ Tiết 3+4:  Bế mạc- trao giải hội thao

-Toàn trường

-PHT-GVCN

-TPT-GVCN

  SÁU

 18/05

SÁNG

- Học bình thường theo TKB

+7h30: Đón đoàn kiểm tra chéo hồ sơ K9

 *  Nộp báo cáo về SGD :

 - Công tác pháp chế  

 - Công tác giáo dục QPAN

 - Tổng kết thanh tra  

-THCS-THPT

-PHT-VP-GVCN

- VP

 

 CHIỀU

 - Học bình thường theo TKB

   + Hoàn chỉnh hồ sơ khối 9

   + Ký duyệt học bạ khối 10-11

-THCS-THPT

-VP- GVCN

-PHT-GVCN

 

  BẢY     19/05

 

SÁNG

 

 

+ Hội trại chào mừng ngày sinh CT HCM

 

 

-Toàn trường

 

 

   CN

  20/5

 

SÁNG

 

  + 7h30: Họp phụ huynh

 

- Toàn trường

                                                                                                                                         

                                                                                                                               P. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                        (Đã ký)

 

 

 

                                                                                                                              Đồng Thị Bích Hiền

  Facebook Messenger