Kế hoạch

KẾ HOẠCH THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH QUA MẠNG (IOE) CẤP QUỐC GIA NĂM HỌC: 2017-2018

Ngày cập nhật 05/05/2018

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

     

   Số:      /KH-TV

 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đông Hà, ngày 02  tháng 5 năm 2018

KẾ HOẠCH THI HỌC SINH GIỎI

 TIẾNG ANH QUA MẠNG (IOE) CẤP QUỐC GIA

NĂM HỌC: 2017-2018

 

         Căn cứ Công văn số 5814-BGDĐT-GDTrH về việc tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018,Tổ Ngoại Ngữ- Trường Trưng Vương triển khai kế hoạch thi IOE cấp Tỉnh như sau:

            I/ Đối tượng dự thi: Là học sinh của trường lớp 5 và lớp 9 đủ điều kiện để tham gia vòng thi cấp Quốc Gia và đã hoàn thành vòng thi 30 của chương trình tự luyện IOE có danh sách kèm theo.

          II/ Lấy Mã dự thi cấp Quốc Gia: Đối với thí sinh hội đồng thi ngày 05/05/2018. Đến khung giờ tương ứng với từng khối lớp ở trên sẽ lấy mã số dự thi theo đường Link: http://ioe.go.vn/msttqxxxioexxx2018.aspx

Mã số thi cho từng khối lớp sẽ hiển thị trước giờ thi 10 phút.

          III/ Thời gian dự thi:

1.    Thi chính thức vào sáng ngày 05/05/2018 (Thứ bảy)

 Thời gian

Lớp

Số lượng

Phòng thi

Giám thị

     9h00 – 9h30

Lớp 5

27

PM 1

Thầy Hòa, Thầy Tiến KT

PM 2

Cô Diệu Linh, Thầy Cần

10h-10h30 

Lớp 9

5

PM1

Cô Thu Hiền, Thầy Tiến KT

 IV/ Hội đồng thi

       1             

Bà Đồng Thị Bích Hiền

Phó hiệu trường

Chủ tịch

       2             

Bà Hồ Thị Bích Ngọc

Phụ trách KTH

Phó CT

       3             

Bà Nguyễn Thị Hải Yến

TTCM

Thành viên

       4             

Bà Hoàng Thị Hương

PCT HĐQT

Giám sát

       5             

Bà Trần Thị Hồng Tuyết

Văn phòng

Thư kí

       6             

Ông Võ Minh Tiến

Kĩ thuật

Kĩ thuật phòng máy

       7             

Ông Nguyễn Văn Cần

GV tin học

Kĩ thuật phòng máy

       8             

Ông Lục Đức Bình

Giáo viên

Giáo viên coi thi

       9             

Ông Phan Chiến Thắng

Giáo viên

Giáo viên coi thi

  10             

Bà Bùi Nguyên Phương

Giáo viên

Giáo viên coi thi

V/ Lưu ý:

Giáo viên nhắc học sinh điều chỉnh lại Họ và tên, lớp trên hệ thống cho chính xác, đúng chính tả (Ghi bằng Tiếng việt có đầy đủ họ và tên, Họ trước, tên sau), những trường hợp sai tên sẽ không công nhận kết quả.

- Tuyệt đối không thi sai khung giờ và ngày đã quy định.

- Mỗi học sinh làm bài trong 30 phút với số lượng khoảng 200 câu hỏi tùy theo tốc độ làm bài của mình, có thể cho qua những câu chưa làm được, những câu đã thực hiện bài làm sẽ không thể làm lại được (kể cả khi mất điện, trục trặc đường mạng).

- Các giải được xét từ cao xuống thấp theo thứ tự ưu tiên: Điểm kết quả thi và thời gian hoàn thành bài thi. Hai học sinh có chỉ số bằng nhau được xếp hạng như nhau.

- Việc xét số lượng giải sẽ được BTC căn cứ trên barem điểm thi được nêu trên để xét giải. Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng khi có xảy ra tranh chấp.

- Hội đồng thi và học sinh thi tự do cần cài đặt đầy đủ trình duyệt Google Chrome, phần mềm Adobe Flash Player, card Âm Thanh và tai nghe.

- Không được phép thi trên điện thoại và máy tính bảng

- Những tình huống phải điện về số máy trực kỹ thuật [0947076968] : Học sinh làm bài xong nhưng không hiển thị kết quả thì phải điện về số máy kỹ thuật để biết có kết quả chưa và nhận kết quả để ghi biên bản.

- Đối với hội đồng thi, tất cả các biên bản phòng thi phải có đủ chữ ký của học sinh dự thi sau khi giám thị ghi kết quả thi, chữ ký giám thị.

Trên đây là kế hoạch thi học sinh tiếng Anh qua mạng (IOE) cấp Tỉnh, yêu cầu các giáo viên và các bộ phận có liên quan nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

- BGH, HĐQT;

- Website Trường;

- Lưu: VT.

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đồng Thị Bích Hiền

 

  Facebook Messenger