Kế hoạch

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 38 ( Từ 07 / 05 đến 12 / 05 /2018)

Ngày cập nhật 05/05/2018

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

    KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

    ( Tuần 38- Từ 07 / 05 đến 12 / 05 /2018)

                                                                                                    -----------------

I.KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

           II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

 

VIỆC TRỌNG TÂM

   *******

    * CHỦ ĐIỂM : " BÁC HỒ KÍNH YÊU  ''

       * Giáo viên chủ nhiệm :

  + HS thực hiện nghiêm túc nội quy, ATGT

  + Phát huy hoạt động của HĐTQ

  + Kiểm tra việc ôn tập của hs - Thi HKII

  + GVCN K9 : Hoàn thành hồ sơ lớp

+ Khối 5-9-12 : Nộp sách cho thư viện

+ Xếp loại đạo đức học sinh

+ Bổ sung nội dung SH lớp - Ký chốt sổ đầu bài đầy đủ

       * Giáo viên bộ mônTổ chuyên môn:

+ Học chương trình tuần 17/ HKII

+ Dạy chương trình Cambridge ( Tuần 35)

+Thực hiện dạy ôn tập thi THPT quốc gia theo kế hoạch

+ Cập nhật giáo án, lịch báo giảng ,điểm lên trang web

+ Hoàn thành con điểm theo quy định

+ Bổ sung đầu bài đúng quy định

+ Coi thi, chấm thi nghiêm túc, đúng quy trình

+ Phân công giám sát thi HKII : T1+2: T Anh ; T/3 : Đạt

+ TT : Phân công chấm thi chéo, kiểm tra bài chấm thi

+ TT: Duyệt sổ điểm cá nhân GV ( Kết thúc ngày 12/5 )

+ Từ ngày 11-14/5 :GVBM hoàn thành điểm, vào học bạ

+ GV đăng ký CSTĐ hoàn thành SKKN

+ TCM : Hoàn thành kế hoạch sản phẩm hội trại

    * Tổ Tiểu học :

+ Coi thi, chấm thi nghiêm túc, đúng quy trình

+ Hoàn thành đánh giá HS theo HD của TT 22/BGD

+ Đón hs các trường Mầm non đến tham quan, giao lưu

+ Kiểm tra nề nếp dạy và học của GV, HS

+ Nghiên cứu các vb chỉ đạo bậc Tiểu học của SGD

   * Tổ Năng khiếu

+ Tổ chức hội thao cấp trường

   * Đội :

+Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ

+ Kiểm tra nề nếp lớp

+ Tổng hợp số liệu hoạt động năm học

+ Hoàn thành các báo cáo nộp SGD

    * Đoàn :

+ Phối hợp với GVCN, tổ chức tốt hội thao cấp trường .Hội trại chào mừng ngày 19/5

+ Kiểm tra nề nếp, hoạt động ở các lớp

    * BGH :

+ Chỉ đạo thi kiểm tra HKII

+ Ký duyệt học bạ lớp 12

+ Ký duyệt sổ đầu bài  

+ Tổng hợp hồ sơ cuối năm

+ Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của SGD

                            -------------------

 

 

 

 

  HAI

07/05

 

 

 SÁNG

- Học bình thường theo TKB

+Tiết 1-2: Thi Anh- khối 4-5( phần nói)

+Tiết 3-4: Thi Anh- khối 3( phần nói)

- Ráp phách bài thi

* Đón trường Mầm non Phường 5

+ 7h15 : Thi HKII môn Văn 9-10-11

  ( Liên-Bình - Lam- N Ngọc)

+ 9h20 : Thi HKII môn AV 9-10-11

  ( Ny-Điệp -N Ngọc-N Lan )

+ Hoàn thành nhập trực tuyến điểm thi HKII lớp 12 ( Trước 9h)

+Nộp báo cáo thực hiện dạy tin học về SGD

  -Toàn trường

- Khối Tiểu học

 

- Xinh -T Anh

-Lành -GV K4-5

-GVCT

 

 

 

-VP

 CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

+ 13h15 : Thi HKII môn Toán 8

  ( Tuyến-Trang-Sỹ)

+ 15h15 : Thi HKII môn AV8

  ( Nhuận -Tâm -Liên)

+ Ký duyệt học bạ lớp 12

- Ráp phách bài thi

  -Toàn trường

-GVCT

 

 

 

-PHT

-Lành,Xinh,T Anh

BA

08/05

 SÁNG

- Học bình thường theo TKB

+ 7h15 : Thi HKII môn Toán 9-10-11

( Hà-Thịnh-Lam-Thắm )

+9h20 : Thi HKII môn Lý 9-10-11

( Thắm -Điệp-Thắng-Phong)

-Ráp phách bài thi

*Đón trường Mầm non Đông Lễ + P4

+ Nộp báo cáo "Sơ kết 5 năm thực hiện NQ 29 -NQTW của BCHTW Đảng" về SGD

  -Toàn trường

-GVCT

 

 

 

-Xinh, Thảo Anh

-Lành-GVK1-2-3

- VP

 CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

+ 13h15 : Thi HKII Toán 6  ( Cần -Võ Lan)

+ 15h15 : Thi HKII  AV6  ( Võ Lan-T.Tâm)

-Ráp phách bài thi

  -Toàn trường

-GVCT

 

-Lành,Xinh,T Anh

09/05

 SÁNG

- Học bình thường theo TKB

+ 7h15 : Thi HKII Toán 7( Tr Nga-Thịnh)

+9h20 : Thi HKII  AV7  ( Yến-Huy)

-Ráp phách bài thi

-Toàn trường

-GVCT

 

-Lành,Xinh,T Anh

 CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

+ 13h15 : Thi HKII môn NV 6 ( Sỹ -Võ Lan)

+ 15h15 : Thi HKII  Lý 6 ( Nhật My-Sỹ)

-Toàn trường

-GVCT

NĂM

10/05

 SÁNG

- Học bình thường theo TKB

+ 7h15 : Thi HKII môn NV 7  ( Thế -Tuyến)

+9h20 : Thi HKII môn Lý 7  ( Thắm -Thịnh)

-GV nhận bài thi , vào điểm và đánh giá HS

-Toàn trường

- GVCT

 

- Khối Tiểu học

  CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

+ 13h15 : Thi HKII môn N Văn 8

  ( Nhuận-Tuyến-Thiêm)

+ 15h15 : Thi HKII môn Lý 8

  ( Tuyến-Thiêm-Lam)

-GV nhận bài thi , vào điểm và đánh giá HS

-Toàn trường

-GVCT

 

 

 

-Khối tiểu học

  SÁU

 11/05

SÁNG

- Học bình thường theo TKB

+ Từ ngày 11-14/5 : GVBM hoàn thành điểm, vào học bạ

-GV nhận bài thi , vào điểm và đánh giá HS

-THCS-THPT

-GVBM

 

-Khối Tiểu học

 CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

  -Hoàn thành điểm, đánh giá vào bảng tổng hợp năm học

  - Vào học bạ tại phòng CM

-THCS-THPT

- Khối tiểu học

 

 

 BẢY     12/05

 

SÁNG

 

- Học bình thường theo TKB

  -Xếp loại đạo đức học sinh

   - Vào học bạ tại phòng CM

-THCS-THPT

-GVCN

- Khối Tiểu học

 

 CHIỀU

  + 14h-15h : Họp hội đồng

  + 15h: Các tổ họp Xét thi đua năm học -Đánh giá BGH theo chuẩn

 

-Toàn trường

 

                                                                                                                                         

                                                                                                                              P. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                      (Đã ký)

 

 

 

                                                                                                                          Đồng Thị Bích Hiền

  Facebook Messenger