Kế hoạch

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI TRẠI GIAN HÀNG – NGÀY HỘI KHKT NGHỆ THUẬT TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHÀO MỪNG NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 19 – 5 NĂM HỌC 2017 - 2018

Ngày cập nhật 17/04/2018

 

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

       

Số : ….. /KH - TV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

Đông Hà, ngày 30 tháng 03 năm 2018

 

                            

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI TRẠI GIAN HÀNG – NGÀY HỘI KHKT  

NGHỆ THUẬT TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

CHÀO MỪNG NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 19 – 5

NĂM HỌC 2017 - 2018

 

A. Mục đích và ý nghĩa:

- Nhằm tạo ra những sân chơi mới với nhiều hình thức và cách thức tổ chức trong hội trại, ngày hội khoa học kỷ thuật, triển lãm tranh, sản phẩm tự làm của học sinh, … để các em học sinh trải nghiệm và rèn luyện các kỹ năng sống của mình.

- Thông qua hoạt động để tổ chức các loại thí nghiệm về KHKT, trao đổi hàng hóa, trưng bày sản phẩm,… giúp các em biết yêu quý và giữ gìn các giá trị truyền thống của dân tộc đồng thời phát triển KNS trong lĩnh vực kinh doanh.

B. Hình thức tổ chức: “Hội trại – Ngày hội KHKT - Nghệ thuật – Trải nghiệm sáng tạo”

          - Trưng bày và trao đổi các sản phẩm hàng hóa, đồ dùng tự làm và các món ẩm thực đặc trưng của các lớp, các tổ nhóm.

          - Trưng bày các bộ sưu tập tranh vẽ, sản phẩm làm từ phế liệu của các em học sinh.

          - Tổ chức ngày hội KHKT với các gian hàng  khám phá khoa học, trải nghiệm  đầu bếp, sản phẩm Mỹ Thuật của học sinh, trưng bày và giới thiệu sách…  

C. Đối tượng tham gia Hội trại – Ngày hội: Toàn bộ học sinh và giáo viên nhà trường

          -Tham gia làm các gian hàng sản phẩm của các lớp : Tiểu học khối 3,4,5 mỗi khối 1 gian hàng. Từ khối 6-12 : mỗi lớp 1 gian. Học sinh khối 1, 2 tham quan

          - Tham gia các gian hàng trưng bày, tổ chức các trò chơi và biểu diễn các thí nghiệm khoa học của các tổ chuyên môn : Toàn bộ giáo viên của các tổ.

D. Thời gian tổ chức:

          * Chiều ngày 18/5: (thứ 6)

- Hoàn thành việc dựng trại và phân chia khu vực phân cho các lớp trước 15h00. Các lớp, khối và các tổ chuyên môn nhận và trang trí trại chuẩn bị

* Ngày 19/5: (thứ 7)     

 Buổi sáng:  - Tổ chức Khai mạc hội rại, chương trình biểu diễn văn nghệ, đồng diễn khiêu vũ, dân vũ, thi Viết chữ đẹp, trang trí, trưng bày sản phẩm, hàng hóa, trao đổi mua bán.

          - Từ 6h30’ đến 7h’: Các lớp, các tổ nhóm trang trí, trưng bày gian hàng, sản phẩm và đón học sinh.

          - Từ 7h00’ đến 7h30’: Đón các trường Mầm non đến tham quan và giao lưu văn nghệ.

          - Từ 8h00’ đến 9h00’: Khai mạc Hội trại và chương trình văn nghệ, đồng diễn khiêu vũ, dân vũ. Trao quà hố trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt theo địa chỉ của Báo Quảng Trị

          - Từ 9h00’ đến 11h00’: Các gian hàng diễn ra các hoạt động trưng bày và trao đổi sản phẩm. Đồng thời khối Tiểu học tổ chức thi “Viết chữ đẹp” cho 60 em học sinh (Khối Tiểu học có phân công BTC, ban điều hành để tổ chức hoạt động)

          - Vào lúc 9h30’: BTC sẽ đi chấm điểm về gian hàng, sản phẩm, đồ dung tự làm…sau đó các lớp mới bắt đầu diễn ra hoạt động mua bán, trao đổi. (Hoạt động mua bán, trao đổi sản phẩm kéo dài đến 11h00’)

Buổi chiều:  - Các tổ chuyên môn sẽ tổ chức các hoạt động tại các gian hàng của tỏ. Học sinh tham gia các trò chơi biểu diến thí nghiệm, trải nghiệm nghệ thuật và tham quan hoạt động KHKT – TNST đến từ các tổ, nhóm.

.  (Toàn bộ học sinh toàn trường tham gia vào hoạt động)

          - Từ 13h30 đến 14h00’: Ăn chiều tại Cantten nhà trường.

          - Từ 14h00’  đến 17h00’: Tiếp tục hoạt động trao đổi, mua bán hàng hóa của các khối lớp, tổ Ngoại ngữ. Đặc biệt diễn ra các hoạt động hấp dẫn đến từ các tổ chuyên môn: Thực nghiệm, Xã hội, Toán Tin, Năng khiếu.

          * Lưu ý: BTC sẽ chấm trang trí trại và số lượng, chất lượng sản phẩm và cách trưng bày của các khối, lớp. Các gian hàng trưng bày và trình diễn của các tổ chuyên môn cũng được BTC đánh giá khen thưởng

E. Cơ cấu giải thưởng: * Gian hàng sản phẩm tự làm

          - Khối Tiểu học:   Đánh giá theo chất lượng của từng khối

          - Khối THCS-PT: 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 02 giải Ba

(Tùy vào chất lượng giải để BTC có thể tăng thêm hoặc cắt bớt số lượng giải thưởng cho phù hợp. Số tiền thưởng của từng giải sẽ do HĐQT quyết định)

          - 50  Phần quà có giá trị cho những học sinh tham gia gian hàng khoa học kỹ thuật, mỹ nghệ .

F. Phân công nhiệm vụ:  

Thứ tự

Nội dung công việc

Người thực hiện

1

Xây dựng ý tưởng, phối hợp thực hiện hội trại, ngày hội KHKT,…lên kế hoạch, chương trình chi tiết và phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận để thực hiện, liên hệ thuê âm thanh…

PCT Hoàng Thị Hương

Thầy Thế Anh

2

Điều hành và chỉ đạo trực tiếp tất cả các hoạt động trong Hội trại

PCT HĐQT : Điều hành chung

Cô Đồng Hiền : Khối THCS &PT

Cô Bích Ngọc : Khối Tiểu học

3

Nắm bắt chủ trương, kế hoạch, chương trình chi tiết để triển khai đến học sinh, chuẩn bị cho phần thi  gian hàng, thu kinh phí trại nộp về phòng kế toán… Nhận khu vực trại của lớp mình tại BTC (trước 16h00 ngày 18/5/2018)

GVCN – GVHT và các TCM.

4

Chuẩn bị trang trí cho khu vực trại của mình để thực hiện các nội dung của ngày hội KHKT

Các khối lớp, tổ nhóm chuyên môn.

5

Chuẩn bị máy ảnh, quay phim chụp ảnh trong toàn thể Hội trại.

Thầy Tự Toàn, Đức Hòa

6

Liên hệ in bạt Maket sân khấu

Cô Bùi Phương.

7

Chuẩn bị CSVC âm thanh, ánh sáng để phục vụ hội trại, chương trình văn nghệ, đồng diển

Thầy Tiến Dũng; Thế Anh

8

Liên hệ thuê trại, giám sát việc dựng trại trong ngày 18/5

Phòng Kế toán (cô Hương PCT.HĐQT chịu trách nhiệm)

9

 

Quản lý HS trong ngày tổ chức hội trại.

 

Quản lý chung: Giám thị Thanh Hoài, Thành Đạt.

Quản lý cụ thể: GVCN

10

 

 

Ban giám khảo chấm gian hàng, sản phẩm và phần trưng bày của các lớp, khối và tổ nhóm.

1. CT HĐQT: Trưởng ban

2. Cô Hoàng Thị Hương – PCT

3. Cô giáo: Bích Hiền – HP TV

4. Thầy giáo: Thế Anh – TV

5. Cô giáo: Bích Ngọc – TV

11

Chuẩn bị phiếu chấm điểm, phiếu tổng hợp điểm cho BGK

Cô Thúy Diễm

12

Chuẩn bị các giải thưởng để trao cho học sinh

Cô Diểm , Phòng Kế toán (Cô tuyết chịu trách nhiệm)

13

Sắp xếp trật tự cho gian hàng KHKT , Nghệ thuật

Giám Thị: Thành Đạt, Tổ Thực nghiệm, Tổ tiểu học, tổ Năng khiếu  phân công giám sát

14

Tập luyện các màn đồng diễn, văn nghệ

Cô Bùi Phương và GVAN tổ Năng khiếu.

15

Chuẩn bị phát biểu khai mạc, tổng kết bế mạc hội trại…

Cô giáo: Bích Hiền – PHT

16

Hoàn thành các khâu chuẩn bị, sắp xếp cơ sở vật chất chung của Hội trại.

GV nam tổ Năng khiếu.

  G. Ban tổ chức hội trại:

            1.CT HĐQT Bùi Mạnh Dũng : Giám sát chỉ đạo chung

            2. Bà: Hoàng Thị Hương  – Trưởng ban. Điều hành

            3. Cô giáo: Đồng Thị Bích Hiền – PHT – Phó ban phụ trách khối THCS và PT

            4. Thầy giáo : Nguyễn Thế Anh  - Tổ chức chung

            5. Cô Bích Ngọc : Phó Ban Phụ trách khối tiểu học

            6/ Các thành viên: Các thành viên CLB VHTT

M. Kinh phí tổ chức hội trại:

          - Kinh phí thuê trại và tổ chức gian hàng KHKT :  

+ 30.000đ/em đối với các khối 3 đến 12. GVCN thu nộp về phòng kế toán trước ngày 17/5/2018.

+ 10.000đ/em đối với các khối 1 đến 2. GVCN thu nộp về phòng kế toán trước ngày 17/5/2018.

- Kinh phí tổ chức gian hàng của lớp tùy thuộc các lớp tự thu chi.

- Kinh phí trao thưởng và chi phí các  hoạt động khác theo kế hoạch đề xuất cụ thể do nhà trường chi.

          Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội Trại, ngày hội KHKT, NT, TNST của Tổ Năng khiếu nhân ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 của tổ Năng khiếu, năm học 2017-2018. Yêu cầu các bộ phận liên quan theo dõi để chủ động thực hiện tốt công việc.

 

Nơi nhận:

HĐQT, BGH;

CLB VHTT;

Website Trường;

Lưu: CLB.                 

TM/ CLB VH-TT

 

 

 

 

Nguyễn Thế Anh

PCT. HĐQT

 

 

 

 

Hoàng Thị Hương

KT. HIỆU TRƯỞNG

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Đồng Thị Bích Hiền

 

                                           

 

  Facebook Messenger