Kế hoạch

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 35 ( Từ 16 / 04 đến 21 / 04 /2018)

Ngày cập nhật 17/04/2018

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

    KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

    ( Tuần 35 - Từ 16 / 04 đến 22 / 04 /2018)

                                                                                                    -----------------

I.KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

           II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

 

VIỆC TRỌNG TÂM

   *******

    * CHỦ ĐIỂM : " TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN ''

       * Giáo viên chủ nhiệm :

  + Phát động ngày sách Việt Nam : Tổ chức ngày "Hội đọc sách" cho hs

  + Chấm tập san " Cảm nhận về TPVH"

  + Bổ sung số lượng đầu sách thư viện ở các lớp

  + Hoàn thành các bài tập dân vũ .

  + HS thực hiện nghiêm túc nội quy, ATGT

  + Phát huy hoạt động của HĐTQ

+ Kiểm tra đề cương ôn tập của hs

+ Triển khai hoạt động đầu giờ có hiệu quả

+ GVCN 9-12 : Hoàn thành hồ sơ học bạ lớp

               * Giáo viên bộ mônTổ chuyên môn:

+ Học chương trình tuần 14/ HKII

+ Dạy chương trình Cambridge ( Tuần 32)

+Thực hiện dạy ôn tập thi THPT quốc gia theo kế hoạch

+ GV dạy môn thi THPT QG xây dựng giáo án, biên soạn câu hỏi bài tập ôn tập có hướng dẫn, gợi ý trả lời đối với môn trắc nghiệm; Soạn thảo ngân hàng câu hỏi TNKQ

+ Kiểm tra đề cương ôn tập  hs

+ Phụ đạo cho hs yếu ( Môn L-H-T-V-AV )

+ Cập nhật giáo án, lịch báo giảng ,điểm lên trang web

+ Bổ sung hồ sơ cá nhân

  + Nộp đề thi HKII về TTCM

+ Kiểm tra hồ sơ GV

+ TTCM : Nộp báo cáo tổng kết hoạt động dạy học

+ TTCM nộp đề thi HKII cho PHT

+ Tổ CM : Bổ sung biên bản SHCM theo NCBH , kế hoạch tổ ( PHT kiểm tra ngày  24/4)

   * Tổ xã hội :

+ Tổng hợp đánh giá hoạt động CLB năm học

+ Chấm tập san " Cảm nhận về TPVH "

+ Chuẩn bị kế hoạch NK: Tổng kết hoạt động câu lạc bộ

    * Tổ Thực nghiệm :

+ Rà soát các tiết học thực hành .

+ Dạy phụ đạo hs

    * Tổ Tiểu học :

+ Nộp bài VHTT và luyện chữ đẹp tháng 4

+Dự SHCM tại lớp 3C ( tiết 1-2 , sáng thứ 3)

+ Cùng TPT + HĐQT chấm thư viện + trang trí các lớp

+ Đón hs các trường Mầm non đến tham quan, giao lưu

+ Bồi dưỡng HS lớp 5 thi IOE cấp Quốc gia

+ Tiếp tục thu âm và làm video chủ đề tháng của 4

+ Duyệt và chọn bài VHTT, chữ viết đẹp

+ Kiểm tra nề nếp dạy và học của GV, HS

+ Dự giờ KT nội bộ

+ Nghiên cứu các vb chỉ đạo bậc Tiểu học của SGD         

    * Tổ Năng khiếu

+ Tổ chức thi dân vũ ở các lớp khối THCS-THPT

    * Đội :

+ Tăng cường kiểm tra nề nếp, đồng phục học sinh

+ Tổng hợp số liệu hoạt động năm học

+ Nộp báo cáo công tác GDKNS

+ Kiểm tra hoạt động " Hội đọc sách " ở các lớp

    * Đoàn :

+ Phối hợp với GVCN, tổ chức tốt các h/ động giáo dục

+ Kiểm tra nề nếp, hoạt động ở các lớp

    * BGH :

+ Tổng hợp hồ sơ cuối năm

+ Kiểm tra đề cương ôn tập các lớp

+ Kiểm tra học bạ lớp 9A-B ( Lần 2)

+ Kiểm tra hồ sơ GV

+ Duyệt đề thi HKII

+ Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của SGD

                            -------------------

 

 

   

   HAI

 16/04

 SÁNG

 

- Học bình thường theo TKB

+ CC : Dân vũ - THCS-THPT

+ Kiểm tra hồ sơ GV

+ Nộp tập san " Cảm nhận về TPVH mà em yêu thích "

+ Nộp đề thi HKII về TCM

+ Nộp thống kê ngân hàng đê, tư liệu

 

 

 -Toàn trường

 -GVCN

 -PHT

 -GVCN

 

- GVBM

 -TTCM

CHIỀU

 

- Học bình thường theo TKB

-Tiết 3-4:BDHSG thi  IOE cấp QG

 

 

 -Toàn trường

 - Thầy Hòa

 

 

BA

17/04

 SÁNG

 

- Học bình thường theo TKB

+ Tiết 1-2 : SHCM tại lớp 3C

+ Kiểm tra học bạ lớp 9A-B ( Lần 2)

 

 

-Toàn trường

- Cô Toàn

- PHT -GVCN

 

CHIỀU

 

- Học bình thường theo TKB

+ 14h: Chấm tập san " Cảm nhận về TPVH mà em yêu thích "

 

 

-Toàn trường

-Cô Trang-Liên-Hà -Ngọc-T Anh

18/04

 SÁNG

 

- Học bình thường theo TKB

-Tiết 1-2: BD HSG thi IOE cấp QG

+Kiểm tra hồ sơ GV

 

 

-Toàn trường

- Thầy  Hòa

-PHT

 

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

- 14h00: Dự Hội nghị trực báo tại THPT Lê Lợi

 

-Toàn trường

- P.HT

 

NĂM

19/04

SÁNG

 

- Học bình thường theo TKB

+ Duyệt đề thi HKII

 

-Toàn trường

-PHT

 

CHIỀU

 

- Học bình thường theo TKB

 

 

-Toàn trường

 

  SÁU

 20/04

SÁNG

 

- Học bình thường theo TKB

 

 

-THCS-THPT

 

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

  - Luyện chữ -TA Cambridge theo TKB

 -Tiết 1-2: BDHS thi IOE cấp QG

 + Nộp báo cáo công tác GDKNS

 + Nộp báo cáo " Thực hiện pháp luật"

 + Nộp báo cáo tổng kết năm học

 

-THCS-THPT

-Khối tiểu học

-Thầy Hòa

- Thầy T Anh

 

- TTCM

 

 

 

 

 

BẢY     21/04

 

SÁNG

 

 

- Học bình thường theo TKB

+Tiết 1-2-3 : BD HSG thi IOE cấp QG

  - Nộp kế hoạch hoạt động tuần 34

  

 

-THCS-THPT

-Thầy Hòa

- GVCN

 

 

CHIẾU

 

  * 14h: Họp chuyên môn theo khối

  

    

 

 

- Toàn trường

 

 

   CN

 22/04

 

SÁNG

 

  + 8h-10h30:BD HS lớp 5 thi IOE cấp QG

 

 

- Thầy Hòa

 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                      P. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                 (Đã ký)

                                                                                                                                      Đồng Thị Bích Hiền

  Facebook Messenger