Kế hoạch

KẾ HOẠCH THI TOÁN QUA MẠNG VÒNG THI TOÀN QUỐC NĂM HỌC 2017-2018

Ngày cập nhật 13/04/2018

    

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

        Số:       /KH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnhphúc

Đông Hà, ngày 12 tháng 04 năm 2018

                                                                         

 

KẾ HOẠCH

Thi giải Toán qua mạng internet vòng thi Toàn quốc

 Năm học 2017 - 2018

 

Thực hiện quy trình năm học 2017 – 2018. Trường Trưng Vương xây dựng kế hoạch tổ chức thi giải Toán qua mạng Vòng thi Toàn quốc cho học sinh như sau:

  I. Lựa chọn vòng thi và đối tượng dự thi:      

      1. Đối tượng dự thi: Học sinh khối 5 Vòng 12 (cấp Tỉnh).

      2. Vòng thi và thời gian thi: Vòng 13, ngày 15/4/2018

3. Phân công coi thi:

 

Khung giờ thi

Lớp

SL học sinh

Phòng máy

Giám thị, kĩ thuật

8h00-9h00

5

15

PM1

Thầy Cần, Cô Hoài My

5

16

PM2

Thầy Tiến KT, Cô Hiền

9h30-10h30

9

14

PM1

Thầy Tiến KT, Cô Hiền

 

II. HỘI ĐỒNG THI

       1             

Bà Đồng Thị Bích Hiền

Phó hiệu trường

Chủ tịch

       2             

Bà Hoàng Thị Hương

PCT HĐQT

Phó Chủ tịch

       3             

Ông Nguyễn Trường Dân

Chuyên viên Sở GD&ĐT

Giám sát

       4             

Bà Hồ Thị Bích Ngọc

Phụ trách KTH

Thành viên

       5             

Bà Trần Thị Hồng Tuyết

Văn phòng

Thư kí

       6             

Ông Võ Minh Tiến

Kĩ thuật

Kĩ thuật phòng máy

       7             

Ông Nguyễn Văn Cần

GV tin học

Kĩ thuật phòng máy

       8             

Bà Phan Thị Thu Hiền

Giáo viên Anh văn

Giáo viên coi thi

       9             

Bà Lê Thị Hoài My

Giáo viên Anh văn

Giáo viên coi thi

III. Lưu ý: 

         1.        Giáo viên coi thi và kĩ thuật phòng máy phải đến trước 7h00'

         2.        Thí sinh dự thi lần lượt theo thứ tự danh sách BTC cho các lớp đăng ký, ngồi theo đúng số máy thứ tự giám thị gọi tên trong danh sách.

         3.        GVCN & GV dạy bồi dưỡng nhắc nhở học sinh dự thi đúng khung giờ quy định.

      4.      Những trường hợp học sinh nhận được thông báo "Chờ trong giây lát để hệ thống ghi nhận điểm" quá lâu thì các cán bộ coi thi cần cho học sinh bấm tổ hợp phím ctrl + f5. Nếu mất bài thi thì cho học sinh đăng nhập lại và tiếp tục làm bài thi.

         5.        Những trường hợp học sinh bị sự cố về máy tính, mất kết nối internet thì các giám thị cần báo ngay về cho BTC để BTC can thiệp kịp thời cho học sinh thi lại trên máy khác. Tránh trường hợp để học sinh ngồi chờ hết ca thi mới báo về cho BTC.

      Trên đây là Kế hoạch tổ chức thi giải Toán qua mạng Vòng thi Toàn quốc năm học 2017-2018 , đề nghị giáo viên được phân công  theo dõi để thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận: 

- BGH;HĐQT;

- GVCN;

- Lưu: VT.

 

 

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Đồng Thị Bích Hiền

 

 

 

 

 

                                     

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Facebook Messenger