Kế hoạch tổ Toán-Tin

KẾ HOẠCH TUẦN 34

Ngày cập nhật 09/04/2018

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 34 (TỪ 9/4  ĐẾN 15/4/2018)

TỔ TOÁN - TIN

I. KẾ HOẠCH CHUNG

 

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

A/KẾTQUẢ THỰC HIỆN:TUẦN 33

-          Thực hiện nghiêm túc công tác chuyên môn, báo cáo tiến độ chương trình đến tuần 33, chủ động dạy bù nhằm đảm bảo tiến độ chương trình

-          Rà soát lại các cột điểm kiểm tra, thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn theo quy định chung của nhà trường

-          Tiếp tục kế hoạch dạy ôn tập cho HS yếu vào 30 phút đầu giờ

Tồn tại:

B/ KẾ HOẠCH CHUNG: TUẦN 34

a/ Việc trọng tâm:

-          Thực hiện nghiêm túc công tác chuyên môn, triển khai việc ôn tập HK 2

-          Báo cáo số liệu tổng hợp chuyên môn HK 2

-          Tiếp tục dạy phụ đạo cho HS vào 30 phút đầu giờ.

b/ Công việc khác:

-          Tham gia các hoạt động TDTT, VHVN

-          Thực hiện công tác báo cáo định kỳ

 

Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

 Hai

(9/4)

Sáng 

Nộp HS kiểm tra nội bộ, chuyên đề

Nộp đề KT cuối năm

TT

 

Chiều

Thầy Thắng nộp báo cáo tiết SHCM + giáo án

(Hạn chót)

T. Thắng

Ba

(10/4)

Sáng

GV nộp kế hoạch phụ đạo HS yếu qua mail (lớp, danh sách HS, thời gian phụ đạo) và triển khai bắt đầu từ tuần 34

Cả tổ

Chiều

Dạy học theo kế hoạch chung

Cả tổ

(11/4)

Sáng 

Kiểm tra HSGV

PHT

Chiều

Dạy học theo kế hoạch chung

Cả tổ

Năm

(12/4) 

Sáng

Dạy học theo kế hoạch chung

Cả tổ

Chiều

Dạy học theo kế hoạch chung

Cả tổ

Sáu

(13/4

Sáng 

Kiểm tra HSGV

PHT

Chiều

Dạy học theo kế hoạch chung

Cả tổ

Bảy

(14/4)

Sáng

Dạy học theo kế hoạch chung

Cả tổ

Chiều

Hội họp,

Kiểm tra giáo án dạy ôn lớp 12

Cả tổ

TT + T. Phong

 

 

                                                                                                                                                                                             TTCM

 

  Facebook Messenger