Kế hoạch

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 34 (Từ 09 / 04 đến 15 / 04 /2018)

Ngày cập nhật 09/04/2018

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

    KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

    ( Tuần 34 - Từ 09 / 04 đến 15 / 04 /2018)

                                                                                                    -----------------

I.KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

           II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

 

VIỆC TRỌNG TÂM

   *******

    * CHỦ ĐIỂM : " HÒA BÌNH HỮU NGHỊ ''

       * Giáo viên chủ nhiệm :

  + Phát động ngày sách Việt Nam : Tổ chức ngày "Hội đọc sách" cho hs

  + Phát động các lớp làm tập san " Cảm nhận về TPVH"

  + Bổ sung số lượng đầu sách thư viện ở các lớp

  + Hoàn thành các bài tập dân vũ .

  + HS thực hiện nghiêm túc nội quy, ATGT

  + Phát huy hoạt động của HĐTQ

+ Kiểm tra đề cương ôn tập của hs

+ Triển khai hoạt động đầu giờ có hiệu quả

+ GVCN 9-12 : Hoàn thành hồ sơ học bạ lớp

               * Giáo viên bộ mônTổ chuyên môn:

+ Học chương trình tuần 13/ HKII

+ Dạy chương trình Cambridge ( Tuần 31)

+Thực hiện dạy ôn tập thi THPT quốc gia theo kế hoạch

+ GV dạy môn thi THPT QG xây dựng giáo án, biên soạn câu hỏi bài tập ôn tập có hướng dẫn, gợi ý trả lời đối với môn trắc nghiệm; Soạn thảo ngân hàng câu hỏi TNKQ

  ( Có cả 4 cấp độ)

+ Triển khai đề cương ôn tập cho hs

+ Phụ đạo cho hs yếu ( Môn L-H-T-V-AV )

+ Cập nhật giáo án, lịch báo giảng lên trang web

+ Cập nhật điểm đúng quy định

  + Hoàn thành đề thi HKII nộp TTCM ( 16/4)

  + Nộp đề thi HKII Lớp 9-12 cho Trưởng bộ môn SGD(9/4)

+ Kiểm tra hồ sơ GV

+ TTCM : Kiểm tra giáo án dạy ôn tập lớp 12

+ TTCM nộp đề thi HKII cho PHT ( 19/4)

   * Tổ xã hội :

+ Tổng hợp đánh giá hoạt động CLB năm học

+ Phát động các lớp làm tập san " Cảm nhận về TPVH"

( GVBM dạy lớp nào triển khai lớp đó + Kết hợp GVCN)

+ Chuẩn bị kế hoạch NK: Tổng kết hoạt động câu lạc bộ

    * Tổ Thực nghiệm :

+ Rà soát các tiết học thực hành .

+ Dạy phụ đạo hs

    * Tổ Tiểu học :

+ Bồi dưỡng HS lớp 5 thi TQM -IOE cấp Quốc gia

+ Tiếp tục thu âm và làm video chủ đề tháng của 4

+ Duyệt và chọn bài VHTT, chữ viết đẹp

+ Dự SHCM tại lớp 3C

+ Chấm  VSCĐ ngày 14/4

+ Kiểm tra nề nếp dạy và học của GV, HS

+ Dự giờ KT nội bộ

+ Nghiên cứu các vb chỉ đạo bậc Tiểu học của SGD         

    * Tổ Năng khiếu

+ Triển khai tập dân vũ cho HS khối THCS-THPT

    * Đội :

+ Tăng cường kiểm tra nề nếp, đồng phục học sinh

+ Tổng hợp số liệu hoạt động năm học

+ Kiểm tra hoạt động " Hội đọc sách " ở các lớp

    * Đoàn :

+ Phối hợp với GVCN, tổ chức tốt các h/ động giáo dục

+ Kiểm tra nề nếp, hoạt động ở các lớp

    * BGH :

+ Tổng hợp hồ sơ KTNB- CĐ-SHCM

+ Chuẩn bị kế hoạch thi HKII

+ Kiểm tra học bạ lớp 9A-B

+ Kiểm tra hồ sơ GV

+ Kiểm tra giáo án dạy ôn tập lớp 12

+ Dự giờ

+ Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của SGD

                            -------------------

 

 

   

 

 

  HAI

 09/04

 SÁNG

 

- Học bình thường theo TKB

+ CC : Khối  Tiểu học

+ Triển khai đề cương ôn tập cho hs

+ Phát động các lớp làm tập san " Cảm nhận về TPVH mà em yêu thích "

+ Nộp đề thi HKII ( Khối 9-12 ) về trưởng bộ môn SGD

 

 

 -Toàn trường

 -GVCN

 -GVBM

 -Tổ XH

 

 - VP

 

CHIỀU

 

- Học bình thường theo TKB

-Tiết 3-4:BDHSG thi TQM - IOE cấp QG

 

 

 -Toàn trường

 - Cô Ngọc -T Hòa

 

 

BA

10/04

 SÁNG

 

- Học bình thường theo TKB

- Kiểm tra học bạ lớp 9A-B

-Tiết 1-2: Đón trường MN Hoa Sen

 

-Toàn trường

- PHT -GVCN

-GV Tiểu học

 

CHIỀU

 

- Học bình thường theo TKB

 

 

-Toàn trường

 

11/04

 SÁNG

 

- Học bình thường theo TKB

-Tiết 1-2: BD HSG thi TQM -IOE cấp QG

+Kiểm tra hồ sơ GV

 

-Toàn trường

-Cô Ngọc- T Hòa

-PHT

 

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

 

-Toàn trường

 

NĂM

12/04

SÁNG

 

- Học bình thường theo TKB

+Tiết 1-2 : SHCM tại lớp 3C

 

-Toàn trường

- Cô Toàn

CHIỀU

 

- Học bình thường theo TKB

 

 

-Toàn trường

 

  SÁU

 13/04

SÁNG

 

- Học bình thường theo TKB

+Kiểm tra hồ sơ GV

-Tiết 3: BDHSG lớp 5 thi TQM cấp QG

+ GVCN nộp bộ vở lớp về phòng CMTH

 

-THCS-THPT

- PHT

- Thầy Bình

- GV Tiểu học

 

CHIỀU

 

- Học bình thường theo TKB

  - Luyện chữ -TA Cambridge theo TKB

 -Tiết 1-2: BDHS thi TQM -IOE cấp QG

 

 

-THCS-THPT

-Khối tiểu học

-Thầy Bình

 

 

 

 

 

  BẢY   14/04

 

SÁNG

 

 

- Học bình thường theo TKB

- Thi IOE cấp Tỉnh

 

 

-Tiết 1-2-3: BDHSG lớp 5 thi TQM cấp QG

  - Nộp kế hoạch hoạt động tuần 34

 

 

-THCS-THPT

- PHT, PTKTH, Tổ NN, hs Khối 3-9

-Cô Ngọc-T Hòa

-GVCN

 

CHIẾU

 

  * 14h: Họp chuyên môn theo khối

    + Kiểm tra việc dạy phụ đạo - Đề cương ôn tập các bộ môn

    + Kiểm tra chất lượng con điểm  

  + Rà soát đề thi HKII

    +TTCM :Kiểm tra giáo án dạy ôn tập L12

* 14h-15h30 : BD HSG  thi TQM cấp QG

 

 

- Toàn trường

 

 

 

 

 

- Thầy Thắng

 

   CN

15/04

 

SÁNG

 

  + 8h-10h30:BD HS lớp 5 thi IOE cấp QG

  + 8h : Thi TQM cấp quốc gia

 

- Thầy Hòa

- HS khối 5

                                                                                                                                         

                                                                                                                                 P. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                         (Đã ký)

                                                                                                                                Đồng Thị Bích Hiền

  Facebook Messenger