Kế hoạch tổ Toán-Tin

KẾ HOẠCH TUẦN 33

Ngày cập nhật 02/04/2018

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 33 (TỪ 2/4  ĐẾN 8/4/2018)

TỔ TOÁN - TIN

I. KẾ HOẠCH CHUNG

 

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

A/KẾTQUẢ THỰC HIỆN:TUẦN 32

-          Lên kế hoạch ôn tập kiến thức chuẩn bị kiểm tra chất lượng HK 2

-          Yêu cầu GV đưa đề cương ôn tập lên trang Web của trường cho các em ôn tập

-          Rà soát lại các cột điểm kiểm tra, thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn theo quy định chung của nhà trường

-          Ôn tập cho đối tượng HS yếu theo kế hoạch phân công

Tồn tại:   (Không)

B/ KẾ HOẠCH CHUNG: TUẦN 33

a/ Việc trọng tâm:

-          Thực hiện nghiêm túc công tác chuyên môn, báo cáo tiến độ chương trình đến tuần 33, chủ động dạy bù nhằm đảm bảo tiến độ chương trình

-          Rà soát lại các cột điểm kiểm tra, thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn theo quy định chung của nhà trường

-          GV chủ động lên kế hoạch dạy ôn tập cho HS yếu vào 30 phút đầu giờ

- Tổ chức ngoại khóa rung chuông vàng

b/ Công việc khác:

-          Tham gia các hoạt động TDTT, VHVN

-          Thực hiện công tác báo cáo định kỳ

 

Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

 Hai

(2/4)

Sáng 

Dạy học theo kế hoạch chung

Cả tổ

Chiều

Dạy học theo kế hoạch chung

Cả tổ

Ba

(3/4)

Sáng

Dự giờ tiết SHCM: T3 lớp 11A (Thầy Thắng)

Bình, Hạnh, Thịnh, Nhuận, Sỹ

Chiều

Dạy học theo kế hoạch chung

Cả tổ

(4/4)

Sáng 

Nộp bài kiểm tra chất lượng giữa HK II

GK

Chiều

Dạy học theo kế hoạch chung

Cả tổ

Năm

(5/4) 

Sáng

Dự giờ tiết SHCM :  T2 lớp 8B (Thầy Nhuận)

Phong, Lan, Thắng, Sỹ, Cần

Chiều

Nộp đề thi HK 2 (Gửi qua mail của tổ)

Khối 12: Thầy Phong.

Khối 9:   Thầy Thịnh

 

Sáu

(6/4)

Sáng 

Dạy học theo kế hoạch chung

Cả tổ

Chiều

Dạy học theo kế hoạch chung

Cả tổ

Bảy

(7/4)

Sáng

Dạy học theo kế hoạch chung

Cả tổ

Chiều

Hội họp

 

 

 

 

  Facebook Messenger