Tổ Khoa học Thực nghiệm

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔNTUẦN 30 (TỪ12 /3 ĐẾN 16/3/2018)

Ngày cập nhật 12/03/2018

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔNTUẦN 30
(TỪ12 /3 ĐẾN 16/3/2018)

                                                                                                  -----------------

                 I.KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

           II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

                   VIỆC TRỌNG TÂM

+ Kiểm tra cập nhật giáo án, lịch báo giảng, điểm lên trang web

+ Có kế hoạch dạy bù các tiết chậm chương trình

+ Dự giờ SHCM theo NCBH

+ Tăng cường dự giờ đột xuất

+ Bồi dưỡng HSG văn hóa 7,8

+ Ôn luyện và Tổ chức thi giải Vật lí QM Vòng 9. 

+ Triển khai dạy học theo chủ đề môn CN

Chuẩn bị kế hoạch thực hiện chuyên đề "Mắt, các bệnh học đường" - Thầy Một

 

HAI

(11/3)

SÁNG

- Học bình thường theo TKB.
+Triển khai CV 305 / SGDĐT (30' đầu giờ )

-Toàn tổ
- GVCN

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB.

-Toàn tổ

BA

(12/3)

SÁNG

- Học bình thường theo TKB.
+ Nộp đề thi minh họa thi THPT về trưởng bộ môn SGD

-Toàn tổ
- TTCM

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB.

-Toàn tổ

(13/3)

SÁNG

- Học bình thường theo TKB.

-Toàn tổ

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB. 
+ Nộp đề thi khảo sát giữa kỳ II về PHT

-Toàn tổ
- TTCM

NĂM

(14/3)

SÁNG

- Học bình thường theo TKB.

-Toàn tổ

CHIỀU

-Học bình thường theo TKB.

-Toàn tổ

 

 

SÁU

(15/3)

SÁNG

- Học bình thường theo TKB.
- Dạy CĐ Vật lý bằng tiếng Anh
Tiết 1-Lớp 7B.(GV chủ động đổi tiết dự giờ)


-Toàn tổ
- Thầy Thành

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB. 

-Toàn tổ

 

 

BẢY

(16/3)

SÁNG

- Học bình thường theo TKB.


-Toàn tổ

 CHIỀU

+ 14h: Họp hội đồng

+ Góp ý các tiết SHCM-Chuyên đề
+ Rà soát việc làm các sản phẩm STKHKT báo cáo HĐQT. (GV báo cáo cụ thể SP đã làm được, hoàn thiện các SP năm trước để nhập kho của trường)

-Toàn tổ

                                                                                                                                                TTCM

  Facebook Messenger