Tổ Khoa học Thực nghiệm

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔNTUẦN 29 (TỪ05 /3 ĐẾN 10/3/2018)

Ngày cập nhật 06/03/2018

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔNTUẦN 29
(TỪ05 /3 ĐẾN 10/3/2018)

                                                                                                  -----------------

                 I.KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

           II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

                   VIỆC TRỌNG TÂM

+ Kiểm tra cập nhật giáo án, lịch báo giảng, điểm lên trang web

+ Có kế hoạch dạy bù các tiết chậm chương trình

+ Dự giờ SHCM theo NCBH

+ Tăng cường dự giờ đột xuất

+ Bồi dưỡng HSG văn hóa 7,8

+ Ôn luyện và Tổ chức thi giải Vật lí QM Vòng 9. 

+ Triển khai dạy học theo chủ đề môn CN

Chuẩn bị kế hoạch thực hiện chuyên đề "Mắt, các bệnh học đường" - Thầy Một

 

HAI

(05/3)

SÁNG

- Học bình thường theo TKB.

-Toàn tổ

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB.

-Toàn tổ

BA

(06/3)

SÁNG

- Học bình thường theo TKB.

-Toàn tổ
- TTCM

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB.

-Toàn tổ

(07/3)

SÁNG

- Học bình thường theo TKB.

* Thao giảng chào mừng  8/3 
 Tiết 1: Hóa 8B    ( GV chủ động đổi tiết dự giờ)

-Toàn tổ
- Cô Lan

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB. 

-Toàn tổ
- GVBM

NĂM

(08/3)

SÁNG

- Học bình thường theo TKB.

-Toàn tổ

CHIỀU

-Học bình thường theo TKB.

-Toàn tổ

 

 

SÁU

(09/3)

SÁNG

- Học bình thường theo TKB.

-Toàn tổ

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB. 
-Nộp đề thi minh họa thi THPT về TTCM

-Toàn tổ
- Thầy Một

 

 

BẢY

(10/3)

SÁNG

- Học bình thường theo TKB.
 - Tiết 2: SHCM Lý 8C

-Toàn tổ
- Thầy Tiến

 CHIỀU

+ 14h: Họp hội đồng

+ Góp ý các tiết SHCM-Chuyên đề

 + Kiểm tra đề thi minh họa thi THPT ( Nộp về trưởng bộ môn SGD ngày 13/3)   
+ Rà soát việc làm các sản phẩm STKHKT báo cáo HĐQT. (GV báo cáo cụ thể SP đã làm được, hoàn thiện các SP năm trước để nhập kho của trường)

 +17h : Cổ vũ bóng đá nam Thanh niên tại sân Lê Lợi    

-Toàn tổ

                                                                                                                                                TTCM

  Facebook Messenger